Almen uddannelse
Ordblind Ordblindhed har intet med manglende intelligens at gøre. At være ordblind betyder, at man har svært ved at koble lyde og bogstaver sammen.

Det vurderes at cirka syv procent af den danske befolkning er ordblinde. Det svarer til godt 400.000 danskere.

At være ordblind kan hindre nogle mennesker i at tage et kursus eller at tage en uddannelse. Men der er hjælp at få, så også du kan blive bedre til at læse og skrive.

H.C. Andersen, som skrev mange eventyr, havde problemer med at læse og skrive i sin skoletid, men det hindrede ham ikke i at opnå stor succes.

Du kan blive testet gratis for at finde ud af, om du er ordblind. Du skal blot henvende dig til VUC (voksenuddannelsescenter) eller AOF.

Der bliver undervist i mindre hold, og der bruges IT-hjælpemidler, som du lærer at bruge.

Du vil få undervisning, som passer til dig, så du kan følge med.

Det koster ikke noget at gå til ordblindeundervisning, kun din tid.

Din økonomi under et ordblinde-forløb

Hvis du er i arbejde, og kan få undervisning i arbejdstiden med tilladelse fra din arbejdsgiver, kan du få tabt arbejdsfortjeneste i form af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) svarende til maks. dagpenge.

For at søge SVU skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men ikke være nået pensionsalderen.
  • Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark.
  • Du skal være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til SVU.
  • Du skal have arbejdet hos nuværende arbejdsgiver eller været selvstændig i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder.
  • Du må ikke have ret til løn fra et praktiksted.
  • Du skal være studieaktiv.
  • Du må ikke få anden offentlig støtte, der dækker leveomkostninger.

Derudover er der mulighed for at søge yderligere økonomisk støtte fra kompetencefondene. Vær obs. på, at der er forskel på satserne i de forskellige fonde, så spørg derfor din lokale 3F fagforening.

Længden af forløbet og hvornår du undervises, skal du tale med skolen og evt. din arbejdsgiver om. Få mere information i din 3F fagforening.

Læs mere om SVU her
Læs mere om kompetencefonde
Læs mere om ordblindhed på Undervisningsministeriets hjemmeside
Læs Socialstyrelsens informationer om ordblindhed her


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt