Efteruddannelse
SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU - Statens Voksenuddannelsesstøtte er en uddannelsesstøtte særligt til medarbejdere med korte uddannelser, som kan være med til at give nye muligheder i dit arbejdsliv.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en økonomisk støtte, der er med til at sikre, at flere ansatte på danske arbejdspladser bliver dygtigere. Med SVU-støtte har du også bedre mulighed for at klare dig bedre på et arbejdsmarked, der forandrer sig.

SVU giver dig mulighed for at deltage i undervisning i arbejdstiden. Betingelserne er forskellige, alt efter om du vil tage en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt eller videregående niveau.

Her på siden kan du læse om, hvordan du søger SVU, hvilke betingelser der skal overholdes, og hvad satserne er i år.

Hvordan modtager jeg SVU

Der er en lang række betingelser, som skal være opfyldt, for at du kan få SVU. Hvis der er noget, du er i tvivl om, kan du altid tage fat i din lokale 3F fagforening.

 • Du skal have haft arbejde i 26 uger på din nuværende arbejdsplads og have indgået en orlovsaftale omkring din uddannelse med arbejdsgiver.
 • Du skal være fyldt 25 år*.
 • Du skal være dansk statsborger, bo i Danmark eller være ligestillet med danske statsborgere.
 • Du skal være optaget på en uddannelse, der giver ret til SVU eller have fået tilsagn om at blive optaget.
 • Du må ikke have ret til løn fra et praktiksted.
 • Du kan ikke få SVU, hvis du er nået folkepensionsalderen, når uddannelsen begynder.
 • Du skal være studieaktiv (deltage i de aktiviteter, som er knyttet til din uddannelse).
 • Du kan ikke få SVU til de ordinære videregående uddannelser, som er SU-berettigede.
 • Du skal have en bestemt uddannelsesmæssig baggrund**.

*Du behøver ikke være 25, hvis din uddannelse indgår i et jobrotationsprojekt.

*Du skal kun være fyldt 20, hvis du skal deltage i forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne eller danskuddannelse for voksne udlændinge.

**Hvis du ønsker at tage en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, skal du være kortuddannet. Det gælder ikke ved FVU, ordblindeundervisning for voksne, specialundervisning for voksne og danskuddannelse til voksne udlændinge.

**Hvis du ønsker at tage en uddannelse på videregående niveau, må du ikke have afsluttet en videregående uddannelse.

Inden du søger SVU, skal du være optaget på en uddannelse eller have fået tilsagn om optagelse, og det er vigtigt, at du har en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

Når du søger digitalt, skal du logge dig på ansøgningssystemet, udfylde ansøgningen og underskrive den med dit MitID. Herefter sendes din ansøgning til uddannelsesstedet. Når uddannelsesstedet har udfyldt og underskrevet deres del af ansøgningen, sendes den til din arbejdsgiver.

Uddannelsesstedet og din arbejdsgiver har hver 10 dage til at udfylde deres del af ansøgningen. Så vær i god tid med din ansøgning!

Søg SVU digitalt
Søg SVU på papirskema
Du kan tidligst aflevere din ansøgning om SVU 13 uger, før din uddannelse med SVU begynder. Består din uddannelse af flere moduler, er det startdatoen på hvert enkelt modul, der tæller. Du kan ikke få SVU med tilbagevirkende kraft. Der skete en fejl!


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt