Efteruddannelse
Tag uddannelse eller kursus på dagpenge 6 ugers jobrettet uddannelse, uddannelsesløft fra ufaglært til faglært og andre kurser ligger inden for dine muligheder, når du er ledig – især hvis du er ufaglært.

Der er mange gode muligheder for at tage kurser og uddannelse, hvis du er på dagpenge. Det gælder både faglærte og ufaglærte.

Det kan være et kort, fagligt kursus på et AMU-center, danskundervisning eller forløb, der varer noget længere. Der er endda mulighed for at blive faglært. Mulighederne afhænger af din baggrund, din alder, om du er faglært eller ufaglært og andet.

Generelt skal a-kassen godkende dit kursus eller din uddannelse i forvejen. Så tal altid med a-kassen om det.

Som udgangspunkt bevarer du din ret til dagpenge under de kurser/uddannelser, der er tale om her, men igen må du tale med a-kassen om, hvad der konkret gælder for dig. I øvrigt skal du oplyse på dit ydelseskort, at du er på kursus.

I a-kassen kan du få konkret vejledning om, hvilke muligheder der er, herunder undervisning i dansk, for ordblinde med mere. Her får du et overblik.

6 ugers jobrettet uddannelse

 

Er du faglært eller ufaglært, kan du få 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har været ledig i fem uger.

Hvis du er gået i gang med jobrettet uddannelse i din opsigelsesperiode, vil du kunne få jobrettet uddannelse fra 1. ledighedsdag.

Der er dog ikke frit valg på alle hylder: Din 6 ugers jobrettede uddannelse skal stå på den såkaldte positivliste. Af denne liste vil de kurser som er særligt relevante for arbejdsmarkedets behov fremgå.

Under uddannelsen får du dagpenge fra a-kassen.

Under uddannelsen skal du fortsat være tilmeldt som ledig og have et aktivt cv på jobnet.dk, men du behøver ikke aktivt at søge job, udfylde joblog og deltage i samtale med jobcenteret eller a-kassen. 

A-kassen skal godkende uddannelsen eller kurset, før du begynder.

Positivlister – se, hvilke kurser og uddannelser du kan få adgang til (star.dk)
Fakta Søg befordringsgodtgørelse 

Mens du uddanner dig, kan du søge befordringsgodtgørelse – støtte til transporten til og fra dit uddannelsessted.

Der ydes kun støtte efter de første 24 kilometer.

Støtten er på 1,12 (2024) kroner pr. kilometer.

Du skal søge om støtten i a-kassen.

Blanketten finder du her

Hvad er positivlisten?
  • Positivlisten sætter grænser for, hvilke kurser du kan tage under seks ugers jobrettet uddannelse.
  • Udgangspunktet er de nuværende AMU-kurser, EUD-enkeltfagskurser, der er koblet til en fælles kompetencebeskrivelse, kurser i taxikørsel og udvalgte moduler på akademiuddannelserne
Uddannelsesløft - bliv faglært på dagpenge Du kan have mulighed for at tage en uddannelse og blive faglært med 110 procent i dagpenge. Det kan du læse mere om her.

Uddannelsesløft giver mulighed for at blive faglært, mens du er ledig. Det kræver, at du er over 30 år, at du er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse.

Først skal du typisk have vurderet dine nuværende kompetencer og de kurser, du allerede har, for at se, hvad du mangler for at blive faglært. Du vil normalt blive vurderet af det uddannelsessted, der har uddannelser inden for det område, hvor du har erfaring.

Du kan få hjælp af dit jobcenter og/eller af uddannelsesstedet til at få sammensat det forløb, du skal bruge for at blive faglært. 

Kontakt din lokale 3F afdeling, som kan hjælpe dig med at finde ud af, om uddannelsen er på positivlisten for uddannelsesløft.

Når du er på uddannelsesløft, kan du få 110 procent af din normale dagpengesats. Det gælder hvis du starter på en erhvervsuddannelse indenfor et område, hvor der er mangel på arbejdskraft. Uddannelserne kan du se på positivlisten for uddannelsesløft.

På andre erhvervsuddannelser får du 80 procent af den maksimale dagpengesats. Hvis din dagpengesats er mindre, vil du få udbetalt dagpenge med din normale dagpengesats.

Hvis du får 80 procent, har du mulighed for at låne et beløb i uddannelsesperioden, så din udbetaling svarer til din nuværende udbetaling af dagpenge.

Tilbuddet om uddannelsesløft kan gives udover den periode, hvor du har ret til dagpenge.

Du kan dog ikke få dagpenge, hvis din dagpengeret er udløbet. I stedet kan du muligvis modtage kontanthjælp eller en anden ydelse fra det offentlige. Kontakt evt. jobcenteret for at høre, hvilke muligheder du har.

Det er jobcentret, der bevilger uddannelsen, og a-kassen der udbetaler dagpengene.
Se positivlisten 110%
Læs mere 6 ugers jobrettet uddannelse Hent pjece Fra ufaglært til faglært Hent pjece

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt