Fordele
Få gratis advokatbistand Som fagligt medlem af 3F Midtfjord, kan du få ½ times gratis bistand i alle privatretlige forhold.

3F Midtfjord har aftale med Advodan Aalborg A/S, og er du medlem af Fagligt Fælles Forbund i vores afdeling, har du mulighed for ½ times gratis bistand i alle privatretlige forhold.

Om det er skilsmisse, bopælsret, særeje, arvesager, skadeserstatning, køb og salg af ejendom, bødesager, testamente og meget andet - kan du få råd og vejledning i op til ½ times varighed.

Fører det til en sag, kan Advodan hjælpe dig videre med evt. at søge fri proces eller retshjælpsforsikring.

Tlf. 96 31 33 00
Mail: aalborg@advodan.d


Kontakt