Fordele
Advokatordning 3F Als har en god advokatordning til gavn for vore medlemmer. Har du brug for advokathjælp, så henvend dig til en din afdeling, så hjælper vi dig videre til en advokat.

Denne henvendelse er gratis for dig. Hvis det viser sig at sagen skal køres videre med advokathjælp, så finder du sammen med advokaten de økonomiske muligheder, dette kan eksempelvis være fri proces.

Der ydes retshjælpsdækning til rådgivning indenfor rammerne af offentlig retshjælp, jfr. bekendtgørelse nr. 1140 af 13. december 2002.

Der sondres ikke mellem tvistige og ikke tvistige sager.

Hvor ydes der retshjælp til rådgivning?
  • Gældssanering
  • Overtrædelse af straffeloven
  • Overtrædelse af skattekontrolloven
  • Overtrædelse af færdselsloven
  • Andre særlovsovertrædelser.

Henvend dig hvis du har spørgsmål, vi kan hjælpe med mere end du tror.


Kontakt