Fordele
Få 20% rabat til advokathjælp 3F Frederiksværk-Frederikssund har indgået en aftale med ADVODAN Hillerød om rabat for vore medlemmer, i forbindelse med privatretslige sager.

2 gange årligt vil vi afholde medlemsarrangementer om aktuelle emner.

Som medlem af 3F Frederiksværk-Frederikssund får du rabat på op til 20% af den normale pris.

Første møde er gratis, her afklares det om der er en sag, som man bør gå videre med samt om man i den forbindelse har brug for advokatbistand.

Mødet med advokaten foregår som udgangspunkt på Advodans kontor i Hillerød, men kan også henlægges til 3F’s kontorer i Frederiksværk eller Frederikssund.

Sager du kan få hjælp til
  • Testamenter og ægtepagt.
  • Dødsbobehandling.
  • Retssager.
  • Ejendomshandler.
  • Samejeoverenskomster.
  • Lejekontrakter.
  • Andre sager.

Hvis du ønsker at Advokaten skal føre din sag, er dette alene et anliggende mellem dig og advokaten.

Kontakt Advokat Michael Jacobsen på tlf. 48 20 74 00 for nærmere aftale.


Kontakt