Fordele
Advokatordning I 3F Mølleåen har du mulighed for at få rådgivning af en advokat, betalt af afdelingen.

Du kontakter 3F Mølleåen, og vi sørger for, at der skabes kontakt til vores advokat.

Du kan således kun få rådgivning af advokaten, du kan altså ikke få hjælp til at køre en retssag. Men det kan bruges til at få en vurdering af, hvordan du er stillet ved en eventuelt retssag.

Hvis du har behov for at rejse en retssag efterfølgende, kan du undersøge mulighed for fri proces.

Hvad betyder det at få fri proces
  • Fritagelse for at betale retsafgifter
  • Beskikkelse af advokat, som betales af statskassen
  • Godtgørelse for udgifter, som med god grund er afholdt til vidneførelse, syn- og skønsforretninger o.l.
  • Fritagelse for at erstatte modpartens sagsomkostninger
  • Fri proces kan dog begrænses til enkelte af disse punkter
Betingelser for at få fri proces

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, kan du få gratis hjælp til at ansøge om fri proces hos en advokat, der yder retshjælp, eller i en privat retshjælpsinstitution.

Du kan ifølge retsplejelovens § 330 få fri proces, hvis;

  • Du skønnes at have rimelig grund til at føre retssag
  • Du, ikke uden at lide væsentlige afsavn, kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen

1. Denne betingelse betyder i almindelighed at ansøgeren skal have udsigt til at få medhold i sagen.

2. Denne betingelse betyder, at ansøgeren skal have økonomisk behov for at opnå fri proces. Der er fastsat nærmere regler herom i bekendtgørelsen af fri proces.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt