Fordele
Begravelseshjælp Afdelingen yder begravelseshjælp, hvis du, dit barn under 18 år eller din ægtefælle/samlever dør.

Der ydes et engangsbeløb til den efterladte, der afholder udgifterne til begravelsen. Pengene udbetales så vidt muligt gennem bedemand.

Der ydes 2.000 kroner hvis afdøde er medlem og 1.500 kroner hvis dit barn under 18 år eller din ægtefælle/samlever dør.

Din samlever/ægtefælle skal have samme folkeregisteradresse* som medlemmet.

Ændringer af beløbsstørrelse kan foretages af bestyrelsen.

Ved anmeldelse af dødsfald skal dødsattest forevises.

*Dette gælder dog ikke ved indlæggelse eller ved bopæl på plejehjem.


Kontakt