Fordele
Få hjælp af vores socialrådgiver 3F Østfyn har en fuldtidsansat socialrådgiver, som kan hjælpe med arbejdsskader, og sociale sager affødt af en arbejdsskade eller nedslidning.

Det kan være svært, at finde rundt i de mange regler og love, der er gældende og det er derfor vigtigt, at du kan drøfte din situation igennem med en, der har denne viden og som du er tryg ved. Da socialrådgiveren er ansat af fagforeningen og ikke betalt af den myndighed, der skal afgøre sagerne, har du bedre muligheder for, at du får den hjælp, du er berettiget til.

3F Østfyn kan tilbyde dig socialrådgivning indenfor følgende områder:

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

 • Råd og vejledning
 • Oprettelse af arbejdsskadesager
 • Partsbemærkninger til akter
 • Gennemgang af afgørelser
 • Klage over afgørelser
 • Henvisning til Arbejds- og Miljømedicinsk klinik OUH
 • Anmeldelse af Erhvervssygdom.

Ansvarssager

 • Afdækning af ansvar ift. ulykkessager
 • Samle dokumentation til ansvarssager
 • Overdrage sager til juridisk sekretariat
 • Gennemgang af erstatningsopgørelser.

Sociale sager affødt af arbejdsskader og erhvervsbetingede lidelser

 • Sygedagpengesager
 • Forlængelsesmulighederne
 • Ydelser
 • Bisidder
 • Jobafklaringsforløb
 • Ydelser
 • Indsatsplaner
 • Afklaring af arbejdsevner
 • Revalidering
 • Ressourceforløb
 • Fleksjob
 • Førtidspension
 • Besvare partshøring fra Jobcenter
 • Vurdere afgørelser
 • Klage over afgørelsen.

Ring til 3FØstfyn på 70 300 824 og aftal en tid med vores Socialrådgiver Lisbeth Byg.Kontakt