Forsikringer
3F's fritidsulykkesforsikring Som medlem af 3F har du mulighed for at blive dækket af 3F's fritidsulykkesforsikring for kun 38 kroner om måneden

3F's fritidsulykkesforsikring dækker dig, hvis du kommer til skade i din fritid. Forsikringen er gratis de første tre måneder, herefter koster den kun 38  kroner om måneden.

Fritidsulykkesforsikringen dækker de tidspunkter af døgnet, hvor du ikke er på arbejde. Er du ledig, dækker forsikringen hele døgnet, medmindre du arbejder frivilligt for andre.

Efterlønsmodtagere og pensionister er også dækket 24 timer i døgnet - dog med halv forsikringssum.

Ønsker du ikke længere at betale til fritidsulykkesforsikringen, bedes du kontakte din lokale 3F fagforening.

Forsikringen ophører, når du ikke længere er medlem af 3F. 

Spørgsmål om medlemskab af forsikringen besvares af din lokale 3F fagforening. Forsikringen tegnes igennem Alka Forsikring. Har du spørgsmål til indhold i forsikringen, skal du kontakte Alka Forsikring på telefon 70 12 14 16.

Tilmeld dig fritidsulykkesforsikringen her
Se her om du allerede er tilmeldt fritidsulykkesforsikringen
Fakta Gratis de første 3 måneder

Fritidsulykkesforsikringen dækker dig, hvis du kommer til skade i din fritid. Forsikringen er gratis de første tre måneder, herefter koster den kun 38 kroner om måneden.

Nyindmeldte medlemmer og nuværende medlemmer, der ønsker at tilmelde sig fritidsulykkesforsikringen, får de første tre måneder gratis.

Detaljer om fritidsulykkesforsikringens dækning

Kommer du ud for et ulykke, dækker fritidsulykkesforsikringen op til  333.000 kroner ved død og maksimalt 666.000 kroner ved invaliditet. Erstatningen ved invaliditet afhænger af méngraden.

Dog udbetales dobbelt erstatning ved invaliditet, hvis din mén-grad fastsættes til mindst 30 procent, og du er under 65 år på ulykkestidspunktet. 

Bemærk, at der udbetales erstatning allerede fra 5 procent méngrad, og udbetalingen er altid kontant og skattefri.

En i forvejen bestående sygdom eller invaliditet giver ikke ret til erstatning og kan ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere. For eksempel bliver en tidligere skade på et knæ ikke erstattet.

Derimod bliver forværringen af knæskaden som følge af den nye ulykke erstattet, hvis forværringen er på 5 procent eller derover i méngrad.

Tandbehandling, kiropraktor og fysioterapi

Foruden erstatning ved invaliditet og død kan forsikringen også dække udgifter til tandbehandling, når tandskaden er sket ved et ulykkestilfælde. Fra 1. oktober 2019 dækkes også skader på tænder, der opstår i forbindelse med spisning/tygning.

Ved tandskader, hvor Alka har anerkendt skaden, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandlægebehandling.

Behandlingsudgifter

Efter et ulykkestilfælde dækkes udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, osteopat og akupunktør.

Ved alvorlige ulykker som fx overfald og voldsomme trafikuheld dækkes udgifter til psykologbehandling.

Der dækkes op til 10 behandlinger.

Læs mere 3F Fritidsulykkesforsikring Hent pjece Oversigt over hvad fritidsulykkesforsikringen dækker (2024)
Ved død
Dækning

Ved død som følge af ulykkestilfælde:

333.000 kr.

For efterlønsmodtagere, førtidspensionister over 60 år og arbejdende medlemmer, som er gået på folkepension og pensionister:

166.500 kr.

For medlemmer under 18 år, der ikke har forsørgerpligt:
 
10.000 kr.
 

Ved invaliditet

 

Hvis et ulykkestilfælde medfører en méngrad på mindst 5%, udbetales der ménerstatning. Erstatningen udgør lige så mange procent af invaliditetssummen, som méngraden er fastsat til:
Til bedømmelse af invaliditetsgraden anvendes Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel.

666.000 kr.

For efterlønsmodtagere, førtidspensionister over 60 år og arbejdende medlemmer, som er gået på folkepension og pensionister:
333.000 kr. 

Tillægserstatning

 

Hvis du på ulykkestidspunktet er under 65 år og méngraden fastsættes til 30 % eller derover ydes tillægserstatning. Det betyder, at din erstatning fordobles. Den samlede erstatning ved 100 % mén kan maksimalt udgøre:

1.332.000 kr.

Tandskade

 

Hvis du som følge af et ulykkestilfælde eller ved spisning (tyggeskade) beskadiger dine tænder dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandlægebehandling, når skaden er anerkendt af ALKA.

Rimelige og nødvendige udgifter

Behandlingsudgifter

 

Efter et ulykkestilfælde dækkes udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, osteopat og akupunktør. 
Ved alvorlige ulykker som fx overfald og voldsomme trafikuheld dækkes udgifter til psykologbehandling.

Op til 10 behandlinger

Pensionist og arbejdsledige

 

Er som hovedregel dækket hele døgnet.

 

Selvmord   
Er dækket af forsikringen, men forudsætter uafbrudt medlemskab af forsikringen i ét år, og at der efterlades ægtefælle/registreret partner, samlever der opfylder særlige betingelser eller umyndige børn.   

Hjemtransportdækning

 

Ved akut sygdom, tilskadekomst eller dødsfald dækkes rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport for hele familien på ferierejser i op til 31 dage fra lande i Europa, der er er nævnt i forsikringsbetingelserne.
Du kan se de præcise dækninger og vilkår i forsikringsbetingelserne på alka.dk
Kritisk sygdom

Kritisk sygdom er ikke en del af fritidsulykkesforsikringen, men derimod en del af Arbejdsmarkedspensionerne.

Læs mere om kritisk sygdom
Bliv medlem af 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Som medlem får du desuden en række favorable fordele som PlusKort, Superliga billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Læs mere her
Læs mere her


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt