Forsikringer
Gruppelivsforsikring Få overblik over din gruppelivsforsikring igennem 3F her i artiklen og se, hvordan dine børn er stillet. Du kan altid kontakte 3F eller Alka Forsikring, hvis du vil vide mere.

Med 3F’s gruppelivsforsikring sikrer du din nærmeste familie, hvis du dør. Så længe, du er medlem, og helt frem til du går på pension, er du automatisk omfattet 3F's gruppelivsforsikring.

Hvis du dør, inden du går på folkepension og efterlader dig børn i alderen 0-20 år, forhøjes hovedsummen med en børnesum pr. efterladt barn under 20 år.

Udbetaling fra gruppelivsforsikringen er fritaget for indkomstskat og statsafgift. Eventuel boafgift fratrækkes dog inden udbetalingen.

Du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Børn og Gruppelivsforsikring

Som børn regnes også adoptivbørn og stedbørn. Dog kun stedbørn, hvis de er registreret i folkeregisteret på medlemmets adresse.

I samlivsforhold over to års varighed sidestilles samlevers børn med stedbørn, hvis de har samme adresse som medlemmet.

Tag en snak med Alka, hvis du er i tvivl
Hent begunstigelseserklæring til Gruppelivsforsikring
Læs mere 3F Gruppelivsforsikring Hent pjece
Alder ved død
til og med
Forsikringssum Børnesum pr. barn
i alderen
0-16 år
Børnesum pr. barn
i alderen
17-18 år
Børnesum pr. barn
i alderen
19-20 år
Til og med
54 år
114.421 kr. 28.605 kr. 22.885 kr. 11.442 kr.
55 år 101.708 kr. 28.605 kr. 22.885 kr. 11.442 kr.
56 år 92.809 kr. 28.605 kr. 22.885 kr. 11.442 kr.
57 år 83.909 kr. 28.605 kr. 22.885 kr. 11.442 kr.
58 år 76.281 kr. 28.605 kr. 22.885 kr. 11.442 kr.
59 år 69.924 kr. 28.605 kr. 22.885 kr. 11.442 kr.
60 år 63.567 kr. 28.605 kr. 22.885 kr. 11.442 kr.
61 år
Folkepensions-
alderen*
50.854 kr. 28.605 kr. 22.885 kr. 11.442 kr.
Fra folkepensions-
alderen, hvis du fortsætter
i arbejde**
9.535 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
*Dækningen ophører med udgangen af den måned, hvor du overgår til folkepension og ophører med at arbejde.
**Dækningen ophører med udgangen af den måned, hvor du ophører med at arbejde.

Bliv medlem 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Som medlem får du desuden en række favorable fordele som PlusKort, Superliga billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Læs mere her
Læs mere her
Kontakt