Forside Fordele Få hjælp Bliv medlem Søg Log ind Forsikringer Gruppelivsforsikring Få overblik over din gruppelivsforsikring igennem 3F her i artiklen og se, hvordan dine børn er stillet. Du kan altid kontakte 3F eller Alka Forsikring, hvis du vil vide mere.

Med 3F’s gruppelivsforsikring sikrer du din nærmeste familie, hvis du dør. Så længe, du er medlem, og helt frem til du går på pension, er du automatisk omfattet 3F's gruppelivsforsikring.

Hvis du dør, inden du går på folkepension og efterlader dig børn i alderen 0-20 år, forhøjes hovedsummen med en børnesum pr. efterladt barn under 20 år.

Udbetaling fra gruppelivsforsikringen er fritaget for indkomstskat og statsafgift. Eventuel boafgift fratrækkes dog inden udbetalingen.

Du kan altid kontakte din lokale 3F fagforening, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Børn og Gruppelivsforsikring

Som børn regnes også adoptivbørn og stedbørn. Dog kun stedbørn, hvis de er registreret i folkeregisteret på medlemmets adresse.

I samlivsforhold over to års varighed sidestilles samlevers børn med stedbørn, hvis de har samme adresse som medlemmet.

Tag en snak med Alka, hvis du er i tvivl
Hent begunstigelseserklæring til Gruppelivsforsikring
Læs mere 3F Gruppelivsforsikring Hent pjece
Alder ved død
til og med
Forsikringssum Børnesum pr. barn
i alderen
0-16 år
Børnesum pr. barn
i alderen
17-18 år
Børnesum pr. barn
i alderen
19-20 år
Til og med
54 år
114.193 kr. 28.548 kr. 22.839 kr. 11.420 kr.
55 år 101.505 kr. 28.548 kr. 22.839 kr. 11.420 kr.
56 år 92.624 kr. 28.548 kr. 22.839 kr. 11.420 kr.
57 år 83.741 kr. 28.548 kr. 22.839 kr. 11.420 kr.
58 år 76.129 kr. 28.548 kr. 22.839 kr. 11.420 kr.
59 år 69.784 kr. 28.548 kr. 22.839 kr. 11.420 kr.
60 år 63.440 kr. 28.548 kr. 22.839 kr. 11.420 kr.
61 år
Folkepensions-
alderen*
50.752 kr. 28.548 kr. 22.839 kr. 11.420 kr.
Fra folkepensions-
alderen, hvis du fortsætter
i arbejde**
9.516 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

*Dækningen ophører med udgangen af den måned, hvor du overgår til folkepension og ophører med at arbejde.
**Dækningen ophører med udgangen af den måned, hvor du ophører med at arbejde.


Bliv medlem 3F Som medlem af 3F er du del af et fællesskab, der sikrer gode løn- og arbejdsvilkår. Som medlem får du desuden en række favorable fordele som PlusKort, Superliga billetter, billige forsikringer og juridisk hjælp.
Læs mere her
Læs mere her
OK20: Til dig der skal stemme Vores partner Assembly Voting sender lige nu mails ud om OK20-afstemning fra 3f@mail.aion.dk. De mails kan du trygt åbne. 3F sender også mails ud fra en adresse, som ender på @3f.dk.
Vi advarer mod at åbne fup-mails, der udgiver sig for at være 3F, der ikke er sendt fra de to mails, som vi har omtalt.
Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt