Fordele
Gastronomernes hjælpefond Er du gastronom og medlem af 3F, kan du søge om hjælp fra Gastronomernes hjælpefond.

Hjælpefondens formål er at give støtte til f.eks. langvarigt syge medlemmer, yde julehjælp til pensionister og langvarigt syge og give barselsgave til nybagte forældre.

Gastronomernes Hjælpefond blev stiftet i 1999, men har rødder mange år tilbage. Alle gastronomer i 3F er medlemmer af Gastronomernes Hjælpefond.

Socialbetinget engangsydelse: 2.000 kroner
Støtte til medlemmer som af forskellige årsager, herunder sygdom, førtidspension, arbejdsskade eller andre forhold, har fået forringet deres økonomi væsentligt. Ydelsen er en engangsydelse, som normalt kun kan søges én gang.

Julehjælp: 500 kroner
Til pensionister og langvarigt syge.

Barselsgave: 1.000 kroner
Til både kvinder og mænd, der er medlem af fonden. Der skal vedlægges kopi af enten dåbsattest, fødselsattest eller anden dokumentation for barsel. Er begge forældre medlemmer af fonden, gives ydelse til begge. Der skal være ansøgt, inden barnet er fyldt 2 år.

Alle gastronomer, der har bidraget til Hjælpefonden i mindst 1 år, kan søge fonden om støtte. Kontingentet er kr. 7,00 pr. måned og bliver automatisk opkrævet over kontingentet.

Elever bidrager ikke til fonden, men kan efter 1 års medlemskab som elev modtage barselsgave. Elever bliver indmeldt i fonden, når de er udlært.

For pensionister er der ikke noget krav om medlemskab af Forbundet, men ansøgere skal være medlem af 3F Holstebro. Pensionister er kontingentfri i fonden.

Skemaet skal sendes til:
3F Holstebro
Tujavej 20
7500 Holstebro
eller på mail til: holstebro@3f.dk

Hvis du ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at søge om støtte fra Hjælpefonden, så send en mail til fagforeningen holstebro@3f.dk eller ring til Henrik Kristensen på telefon 70 300 870.

PS: Hvis du ikke er medlem af 3F Holstebro, skal du kontakte din egen 3F fagforening.

Ansøgningsskema om barselsgave (pdf)
Ansøgningsskema om barselsgave (word - udfyld på pc'en)


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt