Nyheder
Ambulancedriften 2023 Falck skal være leverandør Region Hovedstaden har valgt leverandør af ambulancekørslen fra 2023 og 6 år frem.
Ambulancekørslen vil hovedsageligt være på Falcks hænder. Falck tildeles 3 delaftaler, samt Bornholm, mens den sidste del af driften bliver hjemtaget af Region Hovedstaden.
3F Frederiksborg indbyder til dialogmøde den 15. november, kl. 19.00 i fagforeningen, hvor du kan møde Freddy Lippert, Direktør for Region Hovedstadens Akutberedskab og Charlotte Barfod, Enhedschef for Ambulancetjenesten.

Bekymring for arbejdsmiljøet

Ambulancereddere er pressede efter en stor arbejdsindsats under Covid19-pandemien og krisen har bidraget til at skabe frygt for udbrændthed og fået flere reddere til at søge andet arbejde. Det burde være i alles interesse, at det psykiske arbejdsmiljø bliver tilgodeset og at der ikke ensidigt er fokus på effektivitet. 
Driftstiden er allerede nu presset op til omkring 70%, hvilket mindsker tiden til at puste ud mellem opgaverne og få snakket oplevelserne igennem.
Desværre ser det ud til, at vi med det nye udbud ikke får færre bekymringer for arbejdsmiljøet i fremtiden.

Basekørsel

Med ambulanceudbuddet er der kommet en ny plan for stationerne i Region Hovedstaden. Fra 2023 bliver ambulancetjenesten omlagt til basekørsel med 5 primære hovedbaser og en række mindre hvilebaser. 
Dette nye tiltag giver ligeledes anledning til en del bekymringer, både hvad angår endnu længere kørselstider fra hovedbaserne og selve faciliteterne på hvilebaserne. 

Længere ture med tom ambulance

Vi frygter, at oprettelsen af få hovedbaser fremfor flere normale stationer, betyder, at I som reddere fremover skal trækkes rundt over større områder med tom ambulancekørsel, således at man fremadrettet vil møde op på hovedbasen, når vagten starter og først være tilbage når den slutter. Dette vil med den allerede høje driftsudnyttelse udelukkende være med til at øge presset. 

Det er derfor meget vigtigt, at aftalen om pauseafviklingen er fuldstændig på plads og bliver overholdt efter overenskomsten. 

 

Hvilebaser

I udbuddet er beskrivelserne af de mange hvilebaser og deres faciliteter ret mangelfulde. Det er vigtigt, at det sikres at faciliteterne er i orden, så der rent faktisk kan hviles og restitueres, ellers kan dette udbud blot være endnu en forringelse af de fysiske rammer.

 

Flere elever 

Et positivt tiltag i udbudsteksten er, at Regionen har forhøjet minimumsgrænsen af elever til 7%. Vi vil dog stille spørgsmålstegn ved om antallet af elever er nok. Hvis man kommer op på en personaleomsætning på 10%, eksisterer der en reel bekymring for, at der år for år vil blive færre ambulancereddere. VI mener, at man bør udvise rettidig omhu og sætte en højere minimumsgrænse, der matcher personaleomsætningen. 
Flere elever klarer ikke alene behovet for ambulancereddere, så Falck og Regionen bør prioritere opgaven med at skabe et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samt en bedre lønramme, der kan bidrage til, at I som reddere ikke bliver udbrændte og forlader faget. 

 

Flere paramedicinere

Udbuddet lægger også op til, at der skal uddannes flere paramedicinere, hvilket også er positivt. Spørgsmålet er dog om den forøgede andel af paramedicinere overhovedet ville kunne bruge fagligheden til fulde med det nuværende store antal af lægebiler i Regionen. Vi håber, at flere paramedicinere vil kunne løfte en større del af opgaverne og dermed mindske behovet for lægebiler. 

 

3F vil arbejde for de bedst mulige vilkår

Der venter nogle vigtige realitetsforhandlinger, hvor 3F vil gøre sit for at sikre at de bedst mulige vilkår for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø bliver tilgodeset. Samtidig vil vi rejse spørgsmål angående faciliteterne ved de nye baser og det evige pres på højere driftstider.

Vi opfordrer alle reddere til at deltage i dialogmødet den 15. november i 3F Frederiksborg. Her skal vi have en debat om udfordringerne i det nye udbud, så tillidsfolkene og 3F er godt rustet i de vigtige realitetsforhandlinger om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. På mødet er der rig lejlighed til at stille spørgsmål og give sin holdning til kende.

 

Mikkel Andersen, Formand 3F Frederiksborg
Karsten Bendix, Fællestillidsrepræsentant


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt