Nyheder
Bladkompagniet måtte punge ud med 123.147 kr. En gennemsnitlig arbejdsuge på over 60 timer, manglende bil til rådighed, ingen kompensation for hjemsendelse, manglende løntillæg, for lav løn under sygdom og manglende pension – brud på overenskomst og aftaler stod i kø, da et medlem, som arbejdede for A/S Bladkompagniet, henvendte sig i fagforeningen.

Medlemmet var ansat som såkaldt »flyver« i Bladkompagniet, hvilket betyder, at han i firmabil omdelte i ledige distrikter fjernt fra hinanden. 

Samtidig bistod han med diverse opgaver i forbindelse med distributionen. Han skulle rapportere om leveringsproblemer, afløse og bistå depotledere og have kontakt med omdelere, der på natten havde problemer med eksempelvis manglende produkter eller nedbrudt materiel. Han skulle også optælle, pakke og køre ud til depoter.

Brud på arbejdstidsdirektivet

Når han var færdig med det administrative arbejde, og omdelerne var blevet sendt afsted, kunne han begynde sit arbejde som flyver og have vagttelefonen med i bilen. Medlemmet mødte ind på depotet kl. 22.30 og kunne oftest begynde arbejdet som flyver et sted imellem kl. 02.45 og 4.00. 

Depotet i Helsinge var stærkt underbemandet, og medlemmet havde derfor ofte først fyraften hen ad middag.

Skriv din arbejdstid op

I fagforeningen opfordrer vi til, at man som lønarbejder skriver sin arbejdstid op i en kalender. Det kan bruges som bevis, hvis vi skal køre en faglig sag.

Heldigvis havde medlemmet ført dagbog over sit arbejde og på den baggrund kunne fagforeningen beregne, at medlemmet igennem en periode på 7 måneder, ex. ferie, fri og sygdom, i snit havde arbejdet 61,40 time pr. uge. 

Dette er et brud på Arbejdstidsdirektivet, som er en beskyttelseslov for lønarbejdere, som er vedtaget i EU. Arbejdstidsdirektivet siger, at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode – beregnet over en periode på 4 måneder – ikke må overstige 48 timer inkl. overarbejde.

Manglende bil

På depotet i Helsinge har der været problemer med at have nok biler til rådighed for omdelingen. I 5 dage mødte medlemmet således ind og stillede sin arbejdskraft til rådighed uden at kunne komme ud og arbejde pga. manglen på bil. Det skulle han have haft lønkompensation for.

Hjemsendelse

I forbindelse med at medlemmet i en periode blev hjemsendt fra 6 planlagte arbejdsdage, var aftalen med Bladkompagniet, at han skulle have fuld lønkompensation for dagene. Medlemmet blev imidlertid kompenseret for langt mindre end han i gennemsnit havde tjent i den forrige lønperiode.

Manglende tillæg

I følge en aftale med firmaet skulle medlemmet have et afløsertillæg. Medlemmet blev uden varsel eller orientering frataget dette tillæg. 

Forkert løn under sygdom og manglende pension

I overenskomsten for området beskrives, hvorledes løn under sygdom og pension skal afregnes. På trods af dette var afregningen ikke foregået korrekt.

Mægling gav 121.147 kr.

Da vi i 3F Frederiksborg blev klar over alle dissse forhold, indkaldte vi til et mæglingsmøde, hvor 3F og Dansk Erhverv, som er Bladkompagniets organisation, forhandlede om de krav, som vi stillede på vegne af medlemmet.

Resultatet af mødet blev et forlig, hvor A/S Bladkompagniet måtte betale i alt 121.147 kr. til medlemmet for brud på overenskomsten og de aftaler, der var indgået.   

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt