Nyheder
Bliv klogere på de kommende overenskomstforhandlinger Sammen med cirka 600.000 andre privatansatte skal du her i 2023 have ny overenskomst. Forløbet er lang tid undervejs, men for at forstå den sidste fase, "forhandlingerne", giver 3F Frederiksborg et overblik over tidslinje og vigtige begreber.

Som medlem af 3F har du kollegaer i en række forskellige brancher og under forskellige grupper. Derfor giver vi dig også links til Facebookgrupper og andre relevante steder, hvor du kan finde information om Bygge, Transport, Industri og Privat service.

Tidslinjen:
Hvor lang tid forhandlingerne kommer til at tage, det vides ikke. Men vi ved, at der d. 4. januar sættes gang i forhandlingerne. Her starter forhandlingerne på industriens område. Herefter startes forhandlingerne på transportområdet fredag d. 6. januar. D. 11. januar tager Privat service hul på møderne og d. 12. januar begynder forhandlingerne for byggeriets område.

4. januar: Forhandlingerne startes

Primo februar: Her forventes at lande en ny overenskomst

Februar – marts: Her forventes det, at de øvrige overenskomstområder forhandles på plads.

Marts: I løbet af marts forventes det, at de indgåede aftaler sendes til urafstemning hos medlemmerne.

April: Urafstemningerne forventes afsluttede og der kendes dermed et resultat på om du har fået ny overenskomst eller om en konflikt er på vej.

 

Ordbogen:
Her forklarer vi kort og præcist nogle af de mest brugte ord og termer i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Hvad er en overenskomst?
En overenskomst fastlægger løn, pensionsordning, arbejdstid, overarbejdstillæg, fridage, efteruddannelse og mange andre arbejdsforhold, der sikrer, at lønmodtagerne og arbejdsgiveren har den samme opfattelse af, hvad der er ret og pligt på arbejdspladsen.

Alle overenskomster er forskellige – en række enslydende bestemmelser går igen, men ellers er overenskomsten tilpasset de særlige forhold på det enkelte område.

 

Hvad er overenskomstforhandlinger?

Det særlige kendetegn ved det danske arbejdsmarked er, at lønmodtagere og arbejdsgivere selv aftaler sig til rette om løn- og arbejdsvilkår. Det er det, vi kalder den danske model. Overenskomsterne gælder typisk for to eller tre år.

 

Hvem forhandler?
Industrien:

For lønmodtagerne:

Claus Jensen, formand for CO-industri og formand for Dansk Metal, og Mads Andersen, næstformand i CO-industri og formand for 3F’s industrigruppe.

For arbejdsgiverne:

Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør for DI, og Kim Graugaard, DI’s viceadministrerende direktør

 

Transport, lager og havnearbejdere:
Jan Villadsen, formand for 3F’s transportgruppe, står i spidsen for forhandlingerne for lønmodtagerne, og fra DI´s side er det administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen og viceadministrerende direktør i DI, Kim Graugård.

Byggeriet:

For lønmodtagerne: Claus von Elling, formand for 3F’s byggegruppe.

For arbejdsgiverne: Viceadministrerende direktør i DI, Kim Graugaard og administrerende direktør i DI-byggeri, Anders Stouge.

 

Handel og service

Simon Tøgern, sektorformand i HK/Privat og Mette Høgh, sektorformand i HK/ Handel.

Fra Dansk Erhverv står:

Laurits Rønn, adm. direktør for Dansk Erhverv Arbejdsgiver i spidsen for arbejdsgivernes forhandlere. 

 

Hvad forhandler de om?
De store emner er løn, arbejdstid, social dumping og nu også Store Bededag. Derudover er der også fokus på pension, uddannelser og generelle arbejdsvilkår.

 

Her er der mulighed for debatter og meningsudvekslinger:

Byggegruppens OK23

De organiserede

OKFakta Facebookside

 

 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt