Nyheder
Nyt fra A-kassen A-kasserne og en samlet fagbevægelse vil hjælpe de nyuddannede, der er på dagpenge Den 1. maj i år trådte nye dagpengeregler i kraft. Det betød blandt andet, at nyudlærte, såkaldt dimittender, får færre penge og en kortere periode med dagpenge.

En nyuddannet under 30 år uden forsørgerpligt får 14.106 kr. om måneden før skat i de første 3 måneder som ledig, hvilket kun er 71,5 procent af den højeste dagpengesats. Hvis man stadig er ledig efter tre måneder, bliver beløbet sat ned til ca. 9.700 kr. om måneden. Samtidig kan nyuddannede højst modtage dagpenge i et år.

 

3F Frederiksborg mener, at partierne bag aftalen går den helt forkerte vej, når ledige nyudlærte stilles økonomisk dårlige end andre ledige.

 

Aftalen skal skabe mere arbejdskraft til arbejdsgiverne, og man mener, at nyuddannede ledige kan presses i arbejde ved, at de bliver straffet økonomisk. I 3F Frederikborgs A-kasse oplever vi imidlertid kun, at nyuddannedes højeste ønske er at komme i arbejde, bruge sine færdigheder og begynde at tjene en løn, som er højere end lærlingelønnen. Vi mener at problemet er, at arbejdsgiverne foretrækker erfaren arbejdkraft og derfor står de nyuddannede bagerst, når der skal ansættes - og det problem løses ikke ved at straffe de nyuddannede.

 

Det er fuldstændigt urimeligt overfor de nyudlærte og samtidig kan det desværre betyde, at de unge ikke længere ser nogen idé i at være medlem af en A-kasse, når dagpengene er så lave.

 

Derfor hilser vi velkommen, at A-kasserne og en samlet fagbevægelse nu reagerer ved at foreslå en »Dimmitend-pakke«, som skal hjælpe de ledige nyuddannede og dæmme op for de forringelser, som blev indført den 1. maj.

 

I korte træk går forslaget ud på

 

• At nedsætte kontingentet for A-kassemedlemsskab, som betales til staten, så længe man er indplaceret som dimittend med en 1-årig dagpengeperiode. Der foreslås en nedsættelse af kontingentet for dimittender på de laveste satser på 1.644 kr. om året i stedet for 4.368 kr. Det svarer til en månedlig besparelse på 227 kr.

 

• At tidsbegrænsningen på 30 uger for supplerende dagpenge afskaffes for dimittender. 

 

• At karensen afskaffes for dimittender.

 Hver fjerde måned gives der karens til alle i dagpengesystemet, som ikke har haft mere end 148 timers beskæftigelse de sidste fire måneder. Det betyder et træk i dagpengeudbetalingen svarende til én dags dagpenge.

 

• At alle ledige dimittender i dagpengesystemet, uanset alder, skal have ret til forsørgersatsen fra måneden efter, at den 12. svangerskabsuge er passeret.

 

• En særlig beskæftigelsesindsats for dimittender efter 6 måneders ledighed og afsluttet aktivering, som skal forebygge, at dimittenden falder ud af dagpengesystemet. I indsatsen skal der gives ekstra støtte til jobsøgningen og jobformidling. 

 

• At der fremover årligt bevilliges 10 mio. kr. til indsatsen, så dimittender igen vil kunne få en trainee-indsats.

 

• At vækstpilotordningen, hvor en virksomhed kan få tilskud til ansættelse af en ledig i op til 6 måneder, tildeles midler permanent. Tilskuddet dækker halvdelen af lønnen til vækstpiloten. Ansættelsen anses for ordinær i dagpengesystemet, selv om der gives tilskud til vækstpilotens løn, enten som en ordning under virksomhedsprogrammet eller som en ny særskilt ordning under Erhvervsministeriet.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt