Nyheder
Du har muligvis krav på en anden renteberegning efter en arbejdsskadeerstatning En dom fra Højesteret kan have betydning, hvis du har fået erstatning for tabt erhvervsevne.

Højesteret har den 27. april i år afsagt en dom, der fastslår, at renter ved for sent udbetalt løbende erstatning for tab af erhvervsevne, skal beregnes af beløbet før skat, og ikke efter skat.

Det betyder, at du er berettiget til yderligere udbetaling af renter, hvis følgende er opfyldt:

Der skal være tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne eller tab af forsørger.

Hele eller dele af erstatningen skal være udbetalt som en løbende erstatning.

Beregningen af renter sker efter 27. april 2019.

Hvis forsikringsselskabet har udbetalt erstatningen, skal du kontakte dem.

 

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har udbetalt erstatningen, behøver du ikke foretage dig noget. AES vender nemlig selv tilbage, hvis du har krav på yderligere renter. 

I 3F Frederiksborg hjælper vi dig gerne med at se på din sag, hvis du er i tvivl om ovenstående gælder for dig. 

Kontakt socialrådgiverne Gurli og Pernille for hjælp.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt