Nyheder
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 3F FREDERIKSBORG I henhold til afdelingsvedtægternes § 13 indkalder bestyrelsen hermed til ekstraordinær generalforsamling: Mandag den 12. december 2022 kl. 17.00 i fagforeningens lokaler på 1. sal på Milnersvej 41 D, 3400 Hillerød.

Vores nuværende formand Mikkel Andersen har fået nyt job, som formand for FH Hovedstaden. Der skal derfor vælges ny formand.

Bestyrelsen har kendskab til en kandidat, nemlig fagforeningens faglige sekretær:

Daniel Leighter Dyhrberg fra Byggeteamet.

Daniel deltog på fagforeningens bestyrelsesmøde torsdag den 24. november, hvor han redegjorde for sine visioner for fremtidens 3F Frederiksborg, som hænger godt sammen med den linje vi har kørt under Mikkels formandstid, hvor der er sket en række større ændringer i retning af en mere velfungerende fagforening.

Såfremt Daniel fortsat er den eneste kandidat, vil han blive valgt på den ekstraordinære generalforsamling.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af formand.

3. Farvel & tak til den afgående formand.

På bestyrelsens vegne

Michael Drachmann

Næstformand


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt