Frederiksborg
Kontingent Bestyrelsen for fagforeningen beslutter hvert år, hvad det skal koste at være med i 3F Frederiksborg.

Bidrag til forbundet, fritidsulykkeforsikringen, gruppelivsforsikringen, A-kassen og efterløn har vi ingen indflydelse på, – vi kan alene regulere den del af kontingentet, der går til aktiviteter her i fagforeningen. 
Fagforening 2023
Fuldtid  527 kroner 
Deltid  354 kroner 
Efterløn  293,50 kroner 
Førtidspensionist  156 kroner 
Pensionist  46,50 kroner 
Fritidsjob  47 kroner 
Nedsat kontingent  105 kroner 

A-kasse 2023
Fuldtid 524 kroner 
Deltid  401 kroner 
Efterlønsbidrag  531 kroner 
Efterlønsbidrag - deltid  355 kroner 
Efterløn  513 kroner 
Efterløn - deltid  394 kroner 

Fritidsulykkesforsikring 2023
Fritidsulykkesforsikring 38 kroner 
Lærlinge 2023

Uden eller gratis A-kasse   

Voksenlærling

65 kroner

387 kroner


Hvis du er så uheldig at få en nedgang i din indtægt, typisk hvis du er kommet på kontanthjælp, så har du måske ret til nedsat kontingent. Hvis du er i tvivl om dit kontingent, så er du altid velkommen til at ringe til fagforeningen: 70 30 08 08.

Fradrag for kontingent
I forbindelse med årsskiftet kan du i forskudsopgørelsen skrive dit nye kontingent (i slutningen af året indberetter 3F til SKAT, så der skal du ikke foretage dig noget). Skattefradraget gives på fagforeningskontingentet dog fratrukket gruppeliv og fritidsulykkesforsikring. 

Det ligningsmæssige fradrag er på 25,5%, – hvilket svarer til, at du får ca. 25% »retur« via en mindre skattebetaling.

Du kan højest fradrage 6.000 kr. for fagforeningskontingentet og der er ingen maxgrænse på A-kassen.

Lærlinge, efterlønnere og andre med fagforeningskontingent under 6.000 kroner om året kan trække hele kontingentet fra i skat.

Vi får en del henvendelser fra pensionister, der spørger til skattefradrag for deres kontingent på deres selvangivelse. Men man skal have en lønindtægt for at få fradrag for kontingentet.

Hvis du har spørgsmål til dit skattefradrag, kan du kontakte os i fagforeningen

Hvis du ikke betaler dit kontingent
Vi kan alle komme ud for, at pengene er lidt små fra tid til anden. Hvis du er så uheldig, at du ikke får betalt dit kontingent til fagforeningen og A-kassen, så får du en rykker og hvis du ikke reagerer på rykkeren, så får du brev om, at du vil blive slettet som medlem. 

Tjek din post på Mit3F  
Du skal være opmærksom på, at rykke- og slettebrev sendes til dig via »Mit3F«.

Der gives besked om, at der er post i »mit3f« via din mail eller via din mobil, hvis du har sagt ja til det.

Sig ja til at modtage beskeder
Det er en rigtig god idé at sige ja til at modtage beskeder fra 3F, så overser du ikke vigtige breve. 

Du siger ja på »mit3f« under din profil.

Det er så ærgeligt 
Hvis du bliver slettet som medlem af fagforeningen, så mister du f.eks. muligheden for at få hjælp, hvis du får problemer med løn og pension fra din arbejdsgiver. 

Du vil heller ikke kunne få hjælp fra fagforeningens socialrådgivere, hvis du bliver udsat for en arbejdsskade.

Ryger du ud af A-kassen, så mister du retten til dagpenge, og hvis du bliver ledig, skal du starte forfra og være medlem af A-kassen i et helt år før du kan få dagpenge.

Fakta Træk kontingent fra i skat

Du kan højst trække 6.000 kroner fra i skat for dit faglige kontingent, mens a-kassekontingentet og efterlønsbidraget er fuldt fradragsberettiget.

Lærlinge, efterlønnere og andre med fagforeningskontingent under 6.000 kroner om året kan trække hele kontingentet fra i skat.

3F indberetter automatisk dit kontingent til skat.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt