Nyheder
Generalforsamling Generalforsamling GENERALFORSAMLING.
-Torsdag den 23. marts 2023 kl. 18.00
For faglige medlemmer af 3F Hedensted
Præstegårdsvej 2, 8722 Hedensted
Der vil være spisning før generalforsamlingen kl. 17.15.
Tilmelding til spisning senest torsdag den 16. marts 2023.
2023.
Mail.: hedensted@3f.dk eller Tlf. 70 30 09 04

Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Godkendelse af dagsorden/forretningsorden.
4. Valg af 4 medlemmer til stemmeudvalg.
5. Bestyrelsens beretning v/formand Inge Brøndum
a. Beretning fra de faglige v/Lars E. Hansen
b. Beretning fra socialrådgiver v/Leise Mehlsen
c. Beretning fra organisator v/Jytte Pharrao-Bonde
d. Beretning fra A-kassen v/Helle Helbo
Debat/spørgsmål til beretningen
6. Regnskab 2022 v/økonomiansvarlig Lars H. Jensen
7. Vedtægtsændringer
8. Indkomne forslag. (Skal være afd. i hænde 8 dage før generalforsamling)
9. Valg af Næstformand
10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
11. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
12. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant:
13. Eventuelt
14. Afslutning
Endelig dagsorden med indkomne forslag kan afhentes i afdelingen 5 dage før generalforsamlingen.
På afdelingens vegne Husk medlemsbevis
Bestyrelsen

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt