Nyheder
AMU-kursus for den uddannelsesansvarlige i virksomheden Vil du være med til at skabe mere kvalitet i lærlingens praktik i virksomheden, er dette kursus det rette for dig.

Ved spørgsmål kontakt Byggegruppen i afdelingen.

AMU-kurset er af én dags varighed og henvender sig til dig, der som
uddannelsesansvarlig er involveret eller skal involveres i lærlingens praktikforløb.
På kurset vil du få viden og værktøjer, så du kan tilrettelægge et kvalificeret
praktikforløb for lærlingen.

AMU-kurset er af én dags varighed og henvender sig til dig, der som
uddannelsesansvarlig er involveret eller skal involveres i lærlingens praktikforløb.
På kurset vil du få viden og værktøjer, så du kan tilrettelægge et kvalificeret
praktikforløb for lærlingen.

Efter kurset har Du følgende viden og kendskab:
• Har viden om, hvordan elevens uddannelsesforløb planlægges og tilrettelægges efter gældende uddannelsesordning.
• Har viden om, hvordan virksomhedens ansvar for elevens uddannelsesforløb
er fastlagt i lovgivningen.
• Har viden om virksomhedens lovpligtige opgaver i relation til udarbejdelse af
uddannelsesplan og logbog/praktikerklæring for eleven.
• Har viden om og forståelse for det lovpligtige samarbejde mellem virksomheden og erhvervsskolen om elevens præstationer og udvikling.
• Har viden om og kan anvende redskaber til kvalitetssikring af elevens praktikforløb, herunder logbog/praktikerklæring og elevsamtaler.
• Har kendskab til, at elever kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for elevens muligheder for inklusion i
arbejdsfællesskaberne.
• Har kendskab til, at der til elever med funktionsnedsættelser kan søges om
specialpædagogisk støtte.

PRAKTISK INFO
Kursus titel:
EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige
Kursus nr. 49580
Tilmeld dig på:
www.voksenuddannelse.dk/ og søg på kursus nr.: 49580.
Dato for afholdelse:
Når du tilmelder dig, kan du se hvilke datoer kurset afholdes samt på hvilke
skoler det udbydes.
Varighed:
Kurset er på 1 dag.
Målgruppe:
Kurset henvender sig til medarbejdere, der er involveret i lærlingens
praktikforløb i virksomheden.
Pris:
Deltagerprisen er 126 kr. for faglærte.
Løntabsgodtgørelse:
For deltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at få VEU-godtgørelse
(løntabsgodtgørelse), som pt. udgør 120,50 kr. i timen.
Dertil kan virksomheder, der er medlemmer af DI Dansk Byggeri få yderligere
65 kr. i timen. Den samlede løntabsgodtgørelse bliver således 185,50 kr. i
timen.
Godtgørelsen udbetales til din arbejdsgiver, hvis du får løn, mens du er på
kursus.

Ved spørgsmål kontakt Byggegruppen i afdelingen.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt