Nyheder
AMU-kursus for læresvenden Brug én dag på at blive klogere på rollen som oplærer for virksomhedens lærlinge.

AMU-kurset er af én dags varighed og henvender sig til dig, der som svend er
involveret eller skal involveres i lærlingens oplæring.
På kurset vil du få viden og værktøjer til at give lærlingen et endnu bedre
praktikforløb.

Efter endt kursus kan du:
• Planlægge modtagelse af lærlingen, så denne føler sig velkommen og
inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).
• Introducere arbejdsopgaver, så lærlingen opnår forståelse for uddannelsens
faglige mål.
• Integrere lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.
• Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres
anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at lærlingen
bliver medspiller i virksomheden.
• Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter lærlingens ansvar for egen
uddannelse, og som udvikler og fastholder lærlingen i uddannelsen.
• Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer faglig udvikling i lærlingens
uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

PRAKTISK INFO
Kursustitel: EUD-Praktikvejledning – for den daglige oplærer
Kursus nr. 49234
Tilmeld dig på:
www.voksenuddannelse.dk/ og søg på kursus nr.: 49234.
Dato for afholdelse:
Når du tilmelder dig, kan du se hvilke datoer kurset afholdes samt på hvilke
skoler det udbydes.
Varighed:
Kurset er på 1 dag.
Målgruppe:
Kurset henvender sig til svende, der er involveret i lærlingens praktikforløb i
virksomheden.
Pris:
Deltagerprisen er 126 kr. for faglærte.
Løntabsgodtgørelse:
For deltagere i AMU-målgruppen er der mulighed for at få VEU-godtgørelse
(løntabsgodtgørelse), som pt. udgør 120,50 kr. i timen.
Dertil kan virksomheder, der er medlemmer af DI Dansk Byggeri få yderligere
65 kr. i timen. Den samlede løntabsgodtgørelse bliver således 185,50 kr. i
timen.
Godtgørelsen udbetales til din arbejdsgiver, hvis du får løn, mens du er på
kursus.

Ved spørgsmål kontakt Byggegruppen i afdelingen.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt