3F Holstebro-Lemvig
Om 3F Holstebro-Lemvig 3F Holstebro-Lemvig har ca. 7000 medlemmer. Vi er en del af Fagligt Fælles Forbund.

3F Holstebro-Lemvig overenskomstdækker arbejdspladser i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner, det tidligere Aulum-Haderup kommune, dog ikke på tømrer- og træindustri området.

 
Derudover murere i det gamle Ringkøbing Amt samt hotel- og restaurationsbranchen i  Ringkøbing, Holmsland, Skjern, Videbæk, Åskov og Aulum.

 

3F Holstebro-Lemvig hjælper dig, hvis din arbejdsgiver overtræder de love, regler og aftaler, der gælder på arbejdsmarkedet. Du kan få bistand i konfliktsituationer, og hvis du bliver ledig, kan du få dagpenge via a-kassen.

Værd at vide

Værdier i 3F Holstebro-Lemvig

 • Solidaritet/ Fællesskab
 • Ligeværdighed
 • Faglig og politisk synlighed
 • Serviceminded
 • Troværdighed
 • Mangfoldighed

3F Holstebro-Lemvig er den foretrukne fagforening for nuværende og potentielle medlemmer.

3F Holstebro-Lemvig vil være en idérig, udviklende og spændende arbejdsplads, hvor arbejdsfunktioner og menneskelige ressourcer tilpasses afdelingens opgaver ved:

 • at sikre medarbejdernes viden og erfaring indgår som grundlag for ændringer - og ved indførelse af nye arbejdsopgaver og funktioner.
 • at understøtte nødvendige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.
 • at arbejde for fælles anerkendelse af behovet for opkvalificering af såvel almen, som faglig viden.

3F Holstebro-Lemvig vil være den samlende og inspirerende kraft, der sætter dagsordenen på arbejdsmarkedsforholdene i lokalsamfundet samt være en aktiv aktør på landsplan ved:

 • at skabe grundlag for fælles holdninger ved hjælp af afdelingens vision og arbejdsprogram.
 • at vision og arbejdsprogram er kendt af såvel ansatte som medlemmer i afdelingen.
 • at afdelingen ugentlig fremtræder i mindst et af de respektive medier i lokalområdet.
 • at udarbejde relevant og målrettet information, så tillidsvalgte er i stand til at udbrede afdelingens budskaber.
 • at afdelingsrepræsentanter indvælges/udpeges til at deltage i relevante råd, bestyrelser, nævn og udvalg.
 • at styrke kommunikationen ved brug af moderne informationsteknologi og arbejde på at de tillidsvalgte som minimum har tilgængelig e-mailadresse.
 • at gøre medlemmerne bevidste om nødvendigheden af deltagelse i politiske debatter.
 • gennem overenskomsten, at forbedre mulighederne for almen dygtiggørelse i arbejdstiden.
 • at skabe fuld overenskomstdækning.

3F Holstebro-Lemvig vil udvikle et sundt og sikkert arbejdsmiljø, herunder sikre at ressourcer udnyttes bedst muligt under hensyn til det omgivende miljø ved:

 • at føre sikkerhedsudvalgets politik, mål og strategier ud i livet i form af konkrete handlingsplaner.
 • at sikre at alle medarbejdere inddrages i sikkerheds– og arbejdsmiljøprocesser.
 • at øge synliggørelsen af sikkerhedsarbejdet samt skabe en forståelse for miljøområdet på alle niveauer.
 • at sætte fokus på miljøarbejdet, bla. ved at igangsætte kampagner, der inddrager medarbejdere og ledelse på alle niveauer.

3F Holstebro-Lemvig vil skabe fokus på og derved opnå status og anerkendelse for de tillidsvalgte ved:

 • at alle tillidsvalgte tilbydes et visitkort, hvor navn, tlf.nr. virksomhed og e-mail adresse kan fremgå, samt vellignende foto.
 • at alle tillidsvalgte altid kan ses på afdelingens hjemmeside.
 • at alle nye tillidsvalgte synliggøres i det lokale afdelingsblad.
 • at bruge det lokale afdelingsblad til en præsentation af alle afdelingens arbejdspladser, på en i forvejen udarbejdet skabelon.

3F Holstebro-Lemvig vil fremstå som en stærk og dynamisk medspiller, der bidrager aktivt til uddannelse/efteruddannelse af vore medlemmer ved:

 • at arbejde for fælles anerkendelse af behovet for opkvalificering af såvel almen, som faglig viden.
 • at præge uddannelsessystemet.
 • at udbrede kendskabet til mulighederne for uddannelse, herunder erhvervsuddannelse.
 • at sikre vore medlemmers tryghed ved løbende opkvalificering, der er tilpasset den enkelte, som gør dem kompetente, eftertragtede medarbejdere i en virksomhed.

3F Holstebro-Lemvigs a-kasse vil med høj faglig kompetence sikre kvalitet i sagsbehandlingen, professionel rådgivning og vejledning samt udbetaling til tiden ved:

 • at kombinere høj faglig kompetence og medlemmets opfattelse af kvalitet i forbindelse med kontakten til a-kassen.
 • at vi altid tager udgangspunkt i medlemmets aktuelle situation.
 • at skabe sammenhæng i det enkelte medlems samlede forløb ved ledighed.
Visioner 3F Holstebro-Lemvig
Som medlem af 3F Holstebro-Lemvig er du medlem af en stærk fagforening, der varetager dine interesser.

Hos din lokale 3F fagforening får du altid den bedste faglige hjælp. Vi kender dit fag, din overenskomst og reglerne på arbejdsmarkedet. Vi er en kvalificeret modpart til din arbejdsgiver.

Du kan altid få en snak med os, og sammen finder vi ud af, hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt.

3F Holstebro-Lemvig hjælper dig, hvis du for eksempel:

 • Ikke får korrekt løn og pension.
 • Har problemer på jobbet, bliver fyret, bliver syg eller kommer til skade.
 • Din arbejdsgiver går konkurs.
 • Har problemer med arbejdsmiljøet.
 • Bliver udsat for seksuel chikane eller mobning på din arbejdsplads.

3F Holstebro-Lemvig er opdelt i faglige grupper, som er delvist selvstændige enheder med egen bestyrelse. De faglige grupper indstiller på deres generalforsamlinger bestyrelsesmedlemmer til 3F Holstebro-Lemvigs bestyrelse.

I 3F arbejder vi for at sikre dig et godt og sundt arbejdsmiljø og hjælper, hvis du har brug for det. 3F er eksperter, når det gælder dit fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Referat miljøudvalgsmøde 28.11.2019
Referat miljøudvalgsmøde 24.10.2019
Referat miljøudvalgsmøde 15.08.2019
Referat miljøudvalgsmøde 11.06.2019
Referat miljøudvalgsmøde 07.03.2019
Referat miljøudvalgsmøde 24.01.2019

i 3F Ungdom laver du fagforeningsarbejde sammen med andre unge. Vi arrangerer kurser, hvor du lærer metoder og redskaber, som gør dig stærkere på din arbejdsplads.

Kunne du tænke dig at være med til at arrangere virksomhedsbesøg, fisketure eller have et overblik over overenskomsterne på dit område? Hvad i har ret til og får i det, i skal have i løn? Eller andet i kan finde på, så kontakt vores ungdomsansvarlige, Kamilla Mogensen på tlf. 41 13 38 12 eller afdelingen på tlf. 70 300 870.

Læs mere om 3F Ungdom
Grupper Overenskomstmæssigt er det DI / CO overenskomsten, der er det helt store aftalegrundlag for gruppens arbejde, men hertil kommer også Smedemesterforeningen, Maskinhandlerforeningen, Tekstil- og Beklædning samt nogle meget små overenskomstområder.

Kort beskrevet er industrigruppens arbejde:

 • Konkret sagsbehandling i forbindelse med medlemmers henvendelse omkring løn- og arbejdsforhold.
 • Opsøgende arbejde blandt medlemmer, potentielle medlemmer og ikke mindst arbejdsgiverne for at indgå overenskomster.
 • Afholde arrangementer eller temamøder om emner, der er relevante for industrigruppens medlemmer, så som arbejdstidsregler, lønsystemer, eller hvad der måtte komme af ønsker.
 • Repræsentere Industrigruppen i forskellige udvalg i og udenfor 3F. 

Industrigruppens faglige sekretærer:

Tillidsvalgte er rygraden i 3F 
Du er ikke alene som tillidsvalgt. Udover kolleger og fagforening er der et stort netværk af tillidsvalgte fra andre arbejdspladser i dit lokalområde. I netværket af tillidsvalgte kan du få inspiration og dele din viden om aktuelle spørgsmål.

Forretningsorden for Industrigruppen
Facebookgruppen for 3F's tillidsvalgte
Tillidsvalgte Industrigruppen
Byggegruppen varetager alle opgaver omkring byggepladser og de områder, der har forbindelse til byggebranchen. Byggegruppen arbejder meget aktivt med de faglige uddannelser, som er en af de opgaver, der bliver vægtet meget højt.

Byggegruppen har som hovedopgave at sikre optimale forhold på byggepladserne og at højne betalingsniveauet ved opmålinger og akkordberegninger. Disse opgaver prioriteres også meget højt.

Vi hjælper desuden medlemmer ved eventuelle konflikter. 

Byggegruppens faglige sekretærer

 • Murersvende, stenhuggere og stukkatører
  Tommy Christensen
 • Tømrersvende, glarmestre, gulvlæggere, tækkemænd m. v.
  René Høgholm Henriksen
 • Bygge- og anlægsstruktører, tagdækkere, jord- og betonarbejdere, murerarbejdsmænd, isolatører, brolæggere, asfaltarbejdere, betonarbejdere indenfor industrien, nedrivere, stilladsarbejdere m.v.
  Jens Stougaard

Jørn Mikkelsen besøger byggepladser med udenlandsk arbejdskraft.

Tag meget gerne kontakt hvis du oplever udenlandsk arbejdskraft på byggepladser. 

Tillidsvalgte er rygraden i 3F
Du er ikke alene som tillidsvalgt. Udover kolleger og fagforening er der et stort netværk af tillidsvalgte fra andre arbejdspladser i dit lokalområde. I netværket af tillidsvalgte kan du få inspiration og dele din viden om aktuelle spørgsmål.

Facebookgruppen for 3F's tillidsvalgte
Tillidsvalgte Byggegruppen
Forebyg coronavirus i private hjem
Forebyg smitte fra coronavirus på bygge- og anlægspladser og i private hjem
Vandrende arbejdstagere på byggepladsen og risiko for smitte fra coronavirus
Håndbogen Arbejdsmiljø i bygge og anlæg
Referat af Byggegruppens generalforsamling 2024
Byggegruppens bestyrelsesreferat 27.01.2022
Byggegruppens bestyrelsesreferat 06.12.2021
Byggegruppens bestyrelsesreferat 09.09.2021
Byggegruppens bestyrelsesreferat 01.07.2021
Referat fra Byggegruppens generalforsamling 10.06.2021
Byggegruppens bestyrelsesreferat 27.05.2021
Byggegruppens bestyrelsesreferat 06.05.2021
Byggegruppens bestyrelsesreferat 08.04.2021
Byggegruppens bestyrelsesreferat 01.03.2021
Byggegruppens dagsorden og beretning 2020
Generalforsamling i Byggegruppen 2020
Byggegruppens bestyrelsesreferat 01.10.2020
Byggegruppens bestyrelsesreferat 10.08.2020
Byggegruppens bestyrelsesreferat 14.04.2020
Byggegruppens bestyrelsesreferat 27.02.2020
Byggegruppens bestyrelsesreferat 23.01.2020
Byggegruppens bestyrelsesreferat 11.12.2019
Byggegruppens bestyrelsesreferat 15.08.2019
Byggegruppens bestyrelsesreferat 02.05.2019
Byggegruppens bestyrelsesreferat 25.04.2019
Byggegruppens bestyrelsesreferat 17.04.2019
Byggegruppens bestyrelsesreferat 21.03.2019
Byggegruppens bestyrelsesreferat 06.03.2019
Byggegruppens bestyrelsesreferat 07.02.2019
Fælles Service Gruppen omfatter:
 • Rengøring/service på det private område
 • Det offentlige område (Rengøring/service, kirkegårde mv.)
 • Hotel- og restaurationsbranchen
 • Det grønne område (Skovbrug, gartnerier, landbrug mv.)

Kontakt

Bestyrelsen

 • Det offentlige område (Rengøring/service, kirkegårde m.m.)
  Gitte Hansen
 • Det grønne område (Skovbrug, gartnerier, landbrug m.m.)
  Villiam Andersen
 • Hotel- og restaurationsbranchen og rengøring på det private område
  Henrik Kristensen
  (Dækker udover Holstebro og Struer kommuner også Ringkøbing-Skjern og Lemvig Kommuner samt følgende dele af Herning Kommune: Ørnhøj, Aulum og Sørvad.)

Tillidsvalgte er rygraden i 3F 
Du er ikke alene som tillidsvalgt. Udover kolleger og fagforening er der et stort netværk af tillidsvalgte fra andre arbejdspladser i dit lokalområde. I netværket af tillidsvalgte kan du få inspiration og dele din viden om aktuelle spørgsmål.

Facebookgruppen for 3F's tillidsvalgte
Tillidsvalgte Fælles Service Gruppe
Reglerne for frihed 1. maj og 5. juni (grundlovsdag) for ansatte under Serviceoverenskomsten (Danske Service), (DI/SBA) og HORESTA.
Reglerne for frihed 24. december og 31. december for ansatte under Serviceoverenskomsten (Danske Service), (DI/SBA) og HORESTA.
Referat Fælles Service Gruppes generalforsamling 2019
Fælles Servicegruppe referat d. 27.02.2020
Fælles Servicegruppe referat 3.12.2019
Fælles Servicegruppe referat 10.10.2019
Fælles Servicegruppe referat 13.06.2019
Fælles Servicegruppe referat 11.04.2019
Fælles Servicegruppe referat 25.02.2019

Transportgruppen varetager interesser for og hjælper medlemmer, der arbejder som chauffører, buschauffører, lagerarbejdere, reddere, bude mv.

Kontakt

Tillidsvalgte er rygraden i 3F
Du er ikke alene som tillidsvalgt. Udover kolleger og fagforening er der et stort netværk af tillidsvalgte fra andre arbejdspladser i dit lokalområde. I netværket af tillidsvalgte kan du få inspiration og dele din viden om aktuelle spørgsmål.
Facebookgruppen for 3F's tillidsvalgte
Tillidsvalgte Transportgruppen
Referat 21.08.2023
Referat 22.05.2023
Referat af Transportgruppens generalforsamling 2023
Referat 12.12.2022
Referat 17.10.2022
Referat 27.06.2022
Referat af Transportgruppens generalforsamling 2022
Referat 14.03.2022
Referat fra bestyrelsesmøde 31.01.2021
Referat fra generalforsamling 01.03.2021
Referat fra bestyrelsesmøde 29.03.2021
Referat fra bestyrelsesmøde 23.08.2021
Referat fra generalforsamling 01.09.2021
Bestyrelser og udvalg
 • Formand Flemming Sørensen, tlf. 70300870, mail: flemming.soerensen@3f.dk 
 • Næstformand Kurt Kristian Nielsen, tlf. 70300870, mail: kurt.nielsen@3f.dk 
 • Næstformand Frank Abildtrup, tlf. 70300870, mail: frank.abildtrup@3f.dk
 • A-kasseleder Tina Alster, tlf. 70300870, mail: tina.alster.3504@3f.dk
 • Økonomiansvarlig Lilian Højbjerg, tlf. 70300870, mail: lilian.hojbjerg@3f.dk 
 • Susanne Bruun Grauholm
 • Ivan Møller Sørensen
 • Preben Rønn Andersen
 • Kim Josefsen
 • Jan Torp
 • Jens Chr. Iversen
 • Leif Jørn Pedersen
 • Sonja Kastbjerg Andersen
 • Kurt Lauritsen Borum 
 • Pia Brøchner Jensen
 • Britta Clavilla, Industri, Postarbejder,
 • Carsten Østerby, Industri
 • Gorm Max Tommerup, Transport, Faglig sekretær, tlf. 70300870, mail: gorm.tommerup@3f.dk 
 • Heine Obitsø Jepsen, Industri
 • Henrik Kristensen, PSHR, medarbejderrepræsentant, tlf. 61700498, mail: henrik.kristensen@3f.dk
 • Jan Bjerring, Transport, Falckredder
 • Jens Ole Willum Willumsen, Byggegruppen, Tømrer
 • Jens Stougaard, Byggegruppen, Faglig organisator, tlf. 27773505, mail: jens.stougaard@3f.dk
 • Jens Ager Knudsen, Byggegruppen, Murer
 • Karsten Vahr, Industri
 • Simona Sørensen, Fælles Service
 • Tina Abildskou Andersen, Industri
 • Tom Andersen, Industri, Indpakning/Forsendelse
 • Morten Lind Stephensen
 • Torben Henriksen

 • Britta Clavilla, Fællestillidsmand - Gruppeformand for industrigruppens bestyrelse i 3F Holstebro, tlf. 20134578, mail: britta@clavilla.net 
 • Carsten Østerby
 • Mai-Britt Nørgaard Jensen
 • Heine Obitsø Jepsen
 • Karsten Vahr
 • Kurt Nielsen, næstformand, tlf. 70300870, mail: kurt.nielsen@3f.dk 
 • Tom Andersen, Indpakning/forsendelse
 • Torben Henriksen
 • Solvej Vels Jensen
 • Sonja Andersen
 • Susanne Grauholm
 • Rebekka Sørensen
 • Michael Stephensen
 • Tommy Torp
 • Jan Torp
 • Preben Rønn Andersen

Jens Ager Knudsen, Murer - Formand

Freddy Rüsz, Murer - Næstformand

Henrik Johnsen, Entreprenør

Leif Elisasen, Tagdækker

Jens Stougaard, Struktør

Tommy Lund Madsen, Murer

Morten Jensen, Murer

Jens Ole Willumsen, Tømrer

Bjarne Thorgaard Nielsen, Tømrer               

René Henriksen, Tømrer

 • Simona Sørensen - Formand
 • Pia Nymann
 • Morten Stephensen
 • Morten Farsø
 • Peter Nielsen
 • Bettina Flink Kristensen
 • Pia Jensen
 • Lykke Thomsen
 • Jesper Reenberg
 • Jette Rasmussen
 • Ivan Sørensen
 • Formand: Gorm Max Tommerup, tlf. 27773509: mail: gorm.tommerup@3f.dk 
 • Næstformand: Jan Bjerring, Falck
 • Bestyrelsesmedlem og referent: Bent Jensen, Buschauffør
 • Bestyrelsesmedlem: Henrik N. Kokholm
 • Bestyrelsesmedlem: Kivan Olesen
 • Bestyrelsesmedlem: Michael Molke
 • Bestyrelsesmedlem: Ulrik Christensen
 • Bestyrelsesmedlem: Kim Josefsen
 • Bestyrelsesmedlem: Jørgen Kirkeby
 • Suppleant: Claus Jensen
 • Suppleant: Jørn V. Jensen
 • Ungdomsrepræsentant: Martin H. Andersen

  Alle gruppens medlemmer er inviteret med til gruppemøderne.
 • Michael Stephensen
 • Christian Hald Poulsen, Produktionsmedarbejder, tlf.  61188535, mail: christianhaldpoulsen@gmail.com 
 • Henrik Breumlund, Produktionsmedarbejder, tlf. 60150313
 • Henrik Hansen
 • Kim Sørensen
 • Lilian Højbjerg, Socialrådgiver, tlf. 70300870, mail: lilian.hojbjerg@3f.dk 
 • Lykke Thinggaard Thomsen, Arbejdsskadebehandler, tlf. 70300870, mail: lykke.thomsen@3f.dk
Miljøudvalget referat d. 03.05.2021
Miljøudvalget referat d. 04.03.2021
Miljøudvalget referat d. 23.01.2020
Miljøudvalget referat d. 11.03.2020
Miljøudvalget referat d. 20.08.2020
Miljøudvalget referat d. 08.10.2020
Murerklubben har til formål at videreføre de værdier og idealer, som murernes fagforening stod for og at fremme faget og dets interesser. Refusion af behandling ved kiropraktor/fysioterapeut. 
Læs om reglerne for udbetaling på refusions skemaet nederst på siden.

Aktiviteter
Murerklubbens bestyrelsesmøder og aktiviteter finder du under aktiviteter her på siden.

Bestyrelsen

Murerklubbens klublove 2015
Murernes landsklub
Find din overenskomst
Refusionsskema fysioterapeut/kiropraktor
Referat fra Murerklubbens generalforsamling 24.02.2022
Referat af Murerklubbens generalforsamling 2023
Murerklubbens referat 04.04.2024
Murerklubbens referat 10.08.2023
Murerklubbens referat 20.04.2023
Murerklubbens referat 02.03.2023
Murerklubbens referat 02.02.2023
Murerklubbens referat 17.11.2022
Murerklubbens referat 13.10.2022
Murerklubbens referat 18.11.2021
Murerklubbens referat 16.09.2021
Murerklubbens referat 20.04.2021
Murerklubbens referat 18.03.2021
Murerklubbens referat 10.12.2020
Murerklubbens referat 08.10.2020
Murerklubbens referat 20.08.2020
Murerklubbens referat 04.06.2020
Murerklubbens referat 13.02.2020
Murerklubbens referat 16.01.2020
Murerklubbens referat 12.12.2019
Murerklubbens referat 26.09.2019
Murerklubbens referat 22.08.2019
Murerklubbens referat 23.05.2019
Murerklubbens referat 25.04.2019
Murerklubbens referat 21.03.2019
Murerklubbens referat 7.02.2019
Uddannelse og efteruddannelse

Har du spørgsmål vedrørende uddannelse og efteruddannelse, så kontakt afdelingen og få lavet en aftale.

 • www.ucholstebro.dk Byggeri, transport, fødevarer, jordbrug, handel og kontor.
 • www.college360.dk/ (Silkeborg) Byggeri, transport, fødevarer, elektronik, IT.
 • www.mercantec.dk (Viborg/Ulfborg/Skive) Byggeri, transport, teknologi, IT, handel og kontor.
 • www.herningsholm.dk (Herning/Ikast) Byggeri, produktion, transport, elektronik, handel og kontor.
 • www.mercantec.dk/hoverdal (Spjald) AMU-kurser: kran og ejendomsservice.
 • www.sosuherning.dk social og sundhed, pædagogik.
 • www.amu-vest.dk (Esbjerg) Bygge og anlæg, overfladebehandling, lager og transport, IT.
 • rybners.dk (Esbjerg) On/offshore, byggeri, CAD, IT og kontor.
 • www.amusyd.dk (Kolding/Ribe) AMU-kurser: Lager, transport, rengøring, plast, proces, skadeservice.
 • www.aarhustech.dk Transport, byggeri, fødevarer, metal, IT, teknologi, medie, vagt, rengøring.
 • www.amunordjylland.dk (Aalborg/Brovst) Byggeri, transport, ejendomsservice, det grønne område mv.
 • tradium.dk (Randers) Transport, byggeri, metal, overfladebehandling, elektronik, IT, kontor mv.
 • www.techcollege.dk (Aalborg) Byggeri, fødevarer, landbrug, metal, elektronik, grafisk, foto mv.
 • skivecollege.dk Byggeri, fødevarer, service, træ, auto, el, metal og kontor.
 • www.zbc.dk (Sjælland) Byggeri, transport, lager, fødevarer, landbrug, svejsning mv.
 • www.amu-fyn.dk (Odense) Byggeri, transport, det grønne, rengøring, svejsning.
 • eucnordvest.dk (Thisted) Transport, fiskeri, IT, fødevarer og kontor.
 • www.tec.dk (Frederiksberg) Transport, overfladebehandling, rengøring, auto og metal.
 • nextkbh.dk (København) AMU-kurser: Gartner, ejendomsservice, industri, CAD/CAM, vagt, mv.
 • www.eucsj.dk (Næstved/Haslev/Køge) Byggeri, transport, rengøring, svejsning, rengøring, vvs mv.
 • eucnvs.dk (Holbæk) Byggeri, rengøring, transport, lager, fødevarer, IT mv.
 • www.ucrs.dk (Skjern) Byggeri, fødevarer, elektronik, metal og IT.
Herudover findes der mange flere skoler. Kontakt os hvis du vil vide mere.

 

 • www.amukurs.dk AMU-kurser indenfor industrien, transport/lager, byggeri og handel/administration
 • www.lærepladsen.dk Mødested for elever og virksomheder
 • vuc.dk HF, Hf-enkeltfag, ordblindeundervisning, alment dansk og matematik
 • www.ug.dk Oplysninger om uddannelser og kurser
 • www.su.dk Statens uddannelsesstøtte
 • www.svu.dk Statens voksenuddannelsesstøtte

 

 • jobnet.dk Jobdatabase og råd til jobsøgning i Europa
 • www.monster.com Jobdatabase og råd til jobsøgning i hele verden
Seniorklubber

Chaufførernes Seniorklub holder til på adressen Tujavej 20, Holstebro.

Vi holder vores hyggemøder og pladespil onsdag eftermiddage. Ring 26 67 38 60, hvis du er interesseret. 

Bestyrelsen

Program forår 2023
Program forår 2022

Alle møder i seniorklubben afholdes i Laden, Brogårdsvej 4, kl. 14.00.

Kontaktpersoner

 • Formand Karen Knudsen, tlf.: 9742 9155
 • Kasserer Karin Hounisen, tlf.: 2926 2197

Vi mødes den 3. torsdag i hver måned til hyggeligt samvær i 3F Holstebros mødelokaler, Tujavej 20, Holstebro.

Man betaler 20 kroner, som gemmes til ekstra forplejning mv.

Alle murerefterlønnere og -pensionister er velkomne. 

Kontaktpersoner

 • Arne H. Rindum Jensen, tlf. 2172 4402
 • Alex Kristensen, tlf. 3049 2939

Klubben i Struer mødes hver 14. dag i aktivitetshuset, Skolegade, Struer, om torsdagen ca. 19 gange årligt.

Vi har foredrag, hyggedage, udflugter og sommerfrokost/julemiddag.

Kontingentet er 150 kroner om året.

Der udkommer forårs/sommer- og efterårs/vinterprogram. Programmerne forefindes hos 3F, Bredgade 26 i Struer eller ved henvendelse hos bestyrelsen.

Alle arrangementer starter kl. 10.00 i Aktivitetscentret, hvis ikke andet er angivet.

Der bliver serveret kaffe til medbragt brød, husk kop!

Bestyrelsen

 • Formand Grethe, tlf: 22664045
 • Næstformand Jonna, tlf: 46361948
 • Kasserer Marianne, tlf: 2984 5713
 • Sekretær Birthe, tlf: 2759 3137
Alle aktiviteter afholdes i Kulturhuset, Skolegade 2, Hvidbjerg.

Alle kørsler afgår fra P-pladsen bag den gamle Brugs. Husk tilmelding til alle aktiviteter udenfor Kulturhuset – ugen før!

Kontingent årligt 100 kr.
Efterårsprogram 2022
Formand - Henning Vinter Sørensen, tlf. 20651479, e-mail hsrensen11@gmail.com Formand - Tom Bruno Petersen, tlf. 71755070, e-mail tompetersen345@gmail.com
Læs mere

Løn og lønstigninger i afdelingen er fastsat efter lønningerne fra Kommunernes Landsforening (KL).

Valgte i afdelingen blev 2015 fastlåst på løntrin 50 - hvorefter lønstigningerne har fulgt/følger de faglige medarbejderes lønstigninger krone til krone.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt