3F Horsens & Omegn
Om 3F Horsens & Omegn

3F Horsens & Omegn  er en moderne fagforening, som er dannet ved sammenlægning af:
 • Forbundet Træ Industri og Byg
 • KAD Vejle Amt
 • Restaurationsbranchens Forbund
 • SiD Grafisk Vejle afdeling E
 • SiD Horsens A
 • SiD Horsens Industri
 • SiD Horsens C-T&S
 • SiD Gedved
 • SiD Højderyggen
 • SiD Juelsminde
Afdelingen er en del af Fagligt Fælles Forbund. Afdelingen har godt 6.700 medlemmer.
Geografi Vi overenskomstdækker arbejdspladser i 3 kommuner: Horsens, Hedensted (gl. Juelsminde kommune), Ikast-Brande (gl. Nørre Snede kommune).

Kontor
Afdelingen har kontor i Horsens.

Ledelse
Formand Brian Tollak Nielsen 
Næstformand Sune B. Nielsen

 

Kørevejledning…
Adressen er Havnen 13, Horsens. Tjek eventuelt Fagforeningshusets hjemmeside, på linket nedenfor.

Parkering…
Der er 4 pladser med times-parkering langs bygningen ved Niels Gyllings Gade. Der er 3 timers gratis og herudover betalings-parkering ved Industrimuseet. Der er 6 P-pladser med times-parkering i anlægget ved hovedindgangen (langs vejen over mod Dollys). Og så er der Nordhavnens P-hus som ligger i forlængelse af Fagforeningshuset. (Indkørsel fra Strandpromenaden).

Her har vi reserverede pladser på 5., 6. og 7. etage. Pladserne er markeret med ”Fagforeningshuset Horsens”. Og her kan man – mod at registreringsnummeret indtastes via en skærm ved receptionsskranken også parkere gratis.

Offentlig transport…
Ønsker du at benytte bybus, kan du enten med linje 2 stå af på Gasvej ved Industrimuseet
– eller med Linje 3 stå af på Strandpromenaden ved Meny-butikken.

 

Fagforeningshuset, Havnen 13, 8700 Horsens
Værd at vide

Af mange andre opgaver hvor fagforeningen hjælper medlemmer som på den ene eller anden vis bliver klemt i et arbejdsforhold kan nævnes eksempelvis:

 • Betalingsstandsning og konkurs
 • Vikarsager
 • Manglende feriepenge, feriefridage, SH/Fritvalgs-betaling og arbejdsmarkedspension
 • Fortolkning af overenskomster og lokalaftaler
 • Usaglig afskedigelse
 • Videreførelse af faglige sager
 • Overenskomstdækning.

Har du et problem - eller er i tvivl om dine rettigheder - er du altid velkommen til at rette henvendelse til os. Det er vigtigt, at du kontakter os med det samme, da nogle typer af sager skal behandles inden for nærmere fastsatte tidsfrister. 

Vi hjælper også, når det drejer sig om:

 • Etablering af fleksjob
 • Indgåelse af overenskomst
 • Efteruddannelse mm. 

Brug fagforeningen - vi er til for dig og dine kollegaer.

Arbejdsmiljøudvalget består p.t. af følgende: 

 • Janne B. Svømmeholm: 3F Horsens & Omegn 70300906
 • Flemming Jakobsen (udvalgs formand): Horsens Kommune 21196646
 • Benny Damgaard: OK Nygaard 20212477
 • Gert True: DLG  30585540
 • Carsten Kierkegaard Berg: IAT A/S
 • Frank Stjernholm: 3F Horsens & Omegn

Som en del af arbejdsmiljøudvalgets arbejde er også Arbejdsmiljønetværket.

Arbejdsmiljønetværket er en del af 3F Horsens & Omegn og et tilbud til arbejdsmiljørepræsentanter i 3F Horsens & Omegn. Arbejdsmiljønetværket er åbent og frit. Det sociale aspekt i arbejdet er vigtigt men også at deltagerne kan sparre med hinanden og dermed hjælpe med at løse konkrete problemer hjemme på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljønetværket er også der hvor arbejdsmiljørepræsentanter mødes ude på lokale virksomheder for at se og høre om virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdsmiljønetværket kan også findes på Facebook
Afdelingsbestyrelsen i 3F Horsens og omegn består fra 1. April 2023 af:

Daglig ledelse

 • Brian Tollak Nielsen - afdelingsformand, Industribranchen
 • Sune Nielsen - næstformand, Privat Service, Hotel og Restauration

Bestyrelsesmedlemmer

 • Helle Rude Jensen, Industribranchen
 • Henrik Skov Sørensen, Industribranchen
 • Kim Søby Thestrup, Industribranchen
 • Anton Lauridsen, Industribranchen
 • Michael Kolbæk Hansen, Industribranchen
 • Per Ottosen. Transportbranchen
 • Jonas Mondahl, Transportbranchen
 • Brian Handbjerg Provstgaard, Bygge- og anlægsbranchen
 • Henrik Smidt, Bygge- og anlægsbranchen
 • Ronnie Bøje, Privat Service, Hotel og Restauration
 • Rene Hansen, Offentlig branche

Suppleanter

 • Per Gregersen, Bygge- og anlægsbranchen
 • Henrik Lydiksen, Offentlig branche 
Vedtægter
Brancher

Brancheansvarlig Henrik Nordby Tode

Branchebestyrelsen
Brancheklubbestyrelsen bliver valgt på branchens årsmøde.

Vedtægter brancheklub 2019

Industribranchen/Gartneri Land & Skovbrug

Fagforeningens medlemmer som er ansat indenfor industribranchen eller ”det grønne område” på det private område, serviceres i det daglige af faglig sekretær Brian Tollak Nielsen og Stinne Dam Jacobsen samt brancheansvarlig for industribranchen Steen Larsen.

 • Industribranchen består af cirka 3.000 medlemmer, ca. 100 tillidsvalgte og godt 250 virksomheder. På mange virksomheder har vi gode og kompetente tillidsfolk som varetager kollegernes interesser, hvad angår løn- og ansættelsesforhold, som regel i et godt og konstruktivt samarbejde med ledelsen.
 • GLS-gruppen på det private område består af ca. 300 medlemmer, omkring 100 virksomheder og ganske få Tillidsvalgte. GLS-området dækker overenskomsterne inden for gartneri, land- og skovbrug, agroindustri, anlægsgartnere, golfbaner og dambrug. Statsskovene er ikke en del af gruppens overenskomstdækning. Denne del dækkes af overenskomster på Statens område.

Fagforeningens opgave er bl.a. at støtte de Tillidsvalgte med råd og vejledning i konkrete situationer og samtidig tilbyde/anbefale relevante kurser og konferencer, så der hele tiden er mulighed for tilegne sig ny viden til brug for deres arbejde som Tillidsvalgte.

Ris og ros
Ingenting er så godt, at det ikke kan blive bedre, så hvis du har ideer til, hvordan vi kan forbedre vores hjemmeside, hører vi meget gerne fra dig.

Med venlig hilsen
Steen Larsen
Brancheansvarlig

Den offentlige gruppe omfatter 756 medlemmer fordelt på kommune, amt og staten samt bykirkegårde.

Medlemmerne servicers i det daglige af brancheansvarlig Flemming Jacobsen.

Branchebestyrelsen 
Brancheklubbestyrelsen for Offentlig branche består af 6 bestyrelsesmedlemmer valgt på branchens årsmøde.

Brancheansvarlig i afdelingen er Flemming Jacobsen.

Medlemmerne serviceres i det daglige af faglig sekretærer Lars Helbo, Angelika Salach og brancheansvarlig for Transport og Privat Service, Hotel og Restauration Henrik Hansen

Transport og Privat Servicegruppens opgaver er mange, her i blandt:

 • Løn og arbejdsforhold
 • Støtter de tillidvalgte med råd og vejledning
 • Tilbyder kurser, konferencer og møder.

Både i transportbranchen og i Privat Service er der mange seriøse arbejdsgivere, men vi ser desværre også alt for ofte det modsatte, hvor vores medlemmer ikke får den behandlingen som der er krav på. 

Branche ansvarlig er Henrik Hansen

Repræsentanter i 3F Horsens & Omegns bestyrelse:

 • Per Ottosen, Transport
 • Jan Bech Pedersen, Transport
 • Jonas Mondahl, suppleant Transport
Find din overenskomst


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt