Find din løn og overenskomst OK20 Nu skal du stemme

Kære kollega

Her kan du læse om din nye overenskomst, som både starter og slutter ved dig og dine kollegaer.

Sådan er det, når man er medlem af en rigtig fagforening. Tak for det.

Vi startede forberedelserne for mere end et år siden, hvor vi begyndte at indhente de første forslag til forbedringer af overenskomsten. Siden da har vi holdt mange afdelings-møder, årsmøder, branchemøder og mødt over tusinde tillidsrepræsentanter og medlemmer. Alle medlemmer har haft muligheden for at være med i samtalen om, hvordan vi sammen skal forbedre vores overenskomst. Vi har også sat ny rekord i mængden af forslag, der er kommet.

Tak for jeres store engagement og opbakning. Det er alt-afgørende, at vi står på et stærkt fundament, når vi sidder og forhandler med modparten.

En forhandling er de muliges kunst. Derfor er det heller ikke alle jeres forslag, som vi har kunne indfri i denne omgang. Men jeg er glad og stolt over at kunne sige, at vi har ramt inden for skiven af jeres forslag.

Det er med gode kollegaers hjælp lykkedes os at indgå et forlig om en treårig overenskomst. Forliget er lavet ud fra rammen i gennembrudsforliget på industriens overens-komst, som blev indgået forud for covid-19 situationen.

Vi har lavet en aftale med mere til alle. Der er mere til lærlin-ge og elever, mere til børnefamilierne, mere til seniorerne og alle derimellem.

Vi har blandt andet løftet bidraget til fritvalgskontoen markant – nemlig fra fire til syv procent. Perioden med løn under forældreorlov og sygdom er forlænget.

Nu er det så igen din tur. Det er nu, at du og dine kollegaer skal tage stilling til aftalen. Du skal bruge din demokratiske ret. Det er vigtigt, at så mange som muligt stemmer. En høj stemmeprocent er med til at sikre en stærk overenskomst.

Jeg håber, at du vil kigge på denne oversigt. Alle skal være med på et oplyst grundlag.

I industrigruppen anbefaler vi dig at stemme JA.

Med venlig hilsen og på vegne af 3F Industri

Mads Andersen
Gruppeformand 3F Industri

Fakta Overenskomsten kort
  • Fritvalgskonto øges fra 4 til 7 procent
  • Løn under forældreorlov udvides med 3 uger til samlet 16 uger
  • Ret til barns anden hele sygedag og fri til lægebesøg med barn
  • Arbejdsmiljørepræsentanter får adgang til mere uddannelse
  • Ansatte involveres i den grønne omstilling.
Se hele urafstemningspjecen her: Urafstemningspjece Beklædning- og Textil Hent urafstemningspjece
Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt