Find din løn og overenskomst OK20 Nu skal du stemme

I det tidlige forår indgik vi forlig med Dansk Erhverv om en ny overenskomst for dit arbejde.

Den nye overenskomst betyder, at din løn som minimum vil stige med 2.400 kroner om måneden for en arbejdsuge på 37 timer. Oven i kommer gennemslag på pension og feriepenge og stigninger på satserne for genetillæg. 3F Transport forventer, at det hæver reallønnen væsentligt de næste tre år.

Lønstigningen på mindst 2.400 kroner er fordelt på 1.500 kroner direkte på timelønnen og 900 kroner ekstra på din særlige opsparing, der kan udbetales som løn, bruges som ekstra pensionsopsparing eller til frihed.

Men overenskomster handler om andet end løn. Og når redderne træder raske ind på arbejdsmarkedet, skal de naturligvis også vandre raske gennem arbejdslivet og komme raske ud i den anden ende.

Derfor er jeg glad for, at vi får forbedret arbejdsmiljø og arbejdsvilkår væsentligt over de næste tre år. Ikke mindst med en styrkelse af vores arbejdsmiljørepræsentanter og mere indflydelse til de ansatte på arbejdslivet og arbejdsvilkårene på virksomhederne. Derudover fjernes muligheden for pålagte rådighedsvagter. Det betyder, at det fremover bliver frivilligt, om du vil tage en rådighedsvagt eller ej. Du vil altså ikke længere blive pålagt denne type vagter. Dette er vigtigt set i lyset af reglerne om 48-timers arbejde per uge i gennemsnit, hvilket ville gøre det vanskeligt for døgnvagter at deltage i rådighedsvagter.

Samtidig betyder de nye overenskomster mere frihed i arbejdslivet. Det er sikret via stigningen i indbetalingen til den særlige opsparing (fritvalgskonto) fra 4 til 7 procent af lønnen for langt de fleste. Vær dog opmærksom på, at liggende, siddende og assistanceaftalen ikke har 4 procent nu. Det er dog fælles, at alle stiger med 3 procent.

Nu er det tid til at stemme om den nye overenskomst. Du og dine kolleger har det sidste ord. Jeg håber, du vil bruge din stemme.

Venlig hilsen
Flemming Overgaard, næstformand i 3F Transport


Tiltag og forbedringer

Stigningen i indbetalingen til den særlige opsparing fra 4 til 7 procent af lønnen betyder øget frihed til den enkelte.

Midler fra kontoen kan fremover bruges til fravær, når børn skal til lægen eller ved barnets anden sygedag.

Man kan, som hidtil, vælge at bruge pengene fra særlig opsparing til indbetaling på pensionsopsparingen – eller få pengene udbetalt som løn. Og så kan seniorer med mindre end 5 år til de kan gå på folkepension bruge midler fra kontoen på at afholde op til 32 seniorfridage.

Samtidig fjernes muligheden for pålagte rådighedsvagter. Det betyder, at de to rådighedsvagter per kvartal, der blev indført i 2017 i forbindelse med en reform af døgnvagterne, afskaffes. Fremover vil det derfor være frivilligt, om man ønsker at tage en rådighedsvagt eller ej. Det kan altså ikke længere pålægges. 

Derudover er der aftalt en række forbedringer på de forskellige typer af ansættelser for reddere. Eksempelvis har autoredderne fået en ny seniorordning, der betyder, at autoreddere kan gå på deltid, fra de fylder 60 år.

Stigninger i timelønnen og den særlige opsparing betyder, at månedslønnen stiger mindst 2.400 kroner om måneden frem til marts 2022 for ansatte, der arbejder 37 timer om ugen (2.975 kroner, hvis man regner gennemslag på feriepenge og pensionsindbetaling med). Men langt de fleste kan se frem til mere.

På redderområdet er reallønnen steget hvert år, siden finanskrisen var på sit højeste i 2012. 3F Transport forventer, at den udvikling forstærkes.

Både i Ambulance og Assistance oprettes der vejlederpladser med et funktionstillæg på 1.250 kroner om måneden, så længe man er udpeget som praktikvejleder.

Redderne får et bedre arbejdsmiljø og øget indflydelse på egne arbejdsvilkår. Det sker blandt andet via bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanter og bedre samarbejde om arbejdsmiljø og uddannelse. Arbejdsmiljørepræsentanterne får 5 konkrete forbedringer, blandt andet adgang til it-faciliteter, og virksomheden forpligter sig desuden til yderligere at inddrage arbejdsmiljørepræsentanten.

Ansatte, der ikke er faglærte, sikres uddannelsesplaner og realkompetencevurdering med henblik på efteruddannelse. Rettigheden til en realkompetencevurdering oppebæres også i forbindelse med afskedigelse. Derudover får reddere på assistanceområdet forbedret deres forhold, blandt andet i form af flere tillidsrepræsentanter, så assistanceredderne får en tillidsrepræsentant, som har specielt fokus på deres arbejdsområde.

Fakta Overenskomsten kort

Løn: Din løn stiger med mindst 2.400 kroner om måneden. Det sker på følgende satser og tider:

Grundløn:

  • 1. marts 2020: 3,20 kroner per time eller 513,06 per måned
  • 1. marts 2021: 3,20 kroner per time eller 513,06 per måned
  • 1. marts 2022: 3,15 kroner per time eller 505,04 per måned

Særlig opsparing:

Arbejdsgivernes indbetaling til den særlige konto, der kan bruges til frit valg mellem indbetaling til pension, frihed, seniordage eller udbetalt løn, stiger fra 4 til 7 procent af lønnen for langt de fleste i overenskomsten.

  • 1. marts 2020: 1,0 procent (5 procent). Liggende sygetransport har nu 3 procent og ender på 6 procent
  • 1. marts 2021: 1,0 procent (6 procent). Siddende persontransport har nu 2 procent og ender på 5 procent
  • 1. marts 2022: 1,0 procent (7 procent). Assistance har nu 3 procent og ender på 6 procent

Genetillæg stiger:

  • 1. marts 2020: 1,6 procent 
  • 1. marts 2021: 1,6 procent
  • 1. marts 2022: 1,6 procent

Både i Ambulance og Assistance oprettes der vejlederpladser med et funktionstillæg på 1.250 kroner om måneden, så længe man er udpeget som praktikvejleder.

Der indføres mulighed for et personligt tillæg for alle ansatte på Tillægsaftale F. Assistance, ligesom der indføres en ret til løbende udbetaling af den særlige opsparing.

Lærlinge: Lønstigning på 1,7 procent 1. marts 2020, 1,7 procent 1. marts 2021 samt yderligere 1,7 procent 1. marts 2022. Samtidig får lærlinge indbetalt pension, fra de fylder 18, i stedet for når de fylder 20 år.

Udlandsarbejde: Satserne stiger til henholdsvis 3.000 kroner per døgn og 1.500 kroner per halve døgn.

Øget frihed i arbejdslivet: Brug af den særlige opsparing til frihed i arbejdslivet udvides til ret til fravær ved barns 2. sygedag, og når barn skal til lægen.

Udvidet forældreorlov: Forældreorlov tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den forælder, der ikke afvikler den lange barsel. Det betyder i alt 16 ugers forældreorlov.

Planlagt uddannelse: Ansatte på liggende, siddende og assistanceaftalen får nye muligheder for fleksibel planlægning af uddannelse i samarbejde med virksomhederne. Fyrede får bedre muligheder for uddannelse ved opsigelse.


Kontakt