Find din løn og overenskomst OK20 Nu skal du stemme

Kære medlem af 3F

I det tidlige forår indgik vi forlig med AKT, Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (DI) om ny overenskomst for dit arbejde.

Den nye overenskomst betyder, at din løn som minimum vil stige med 2.200 kroner om måneden for en arbejdsuge på 37 timer. Oven i kommer gennemslag på pension og feriepenge og stigninger på satserne for genetillæg. 3F Transport forventer, at det hæver reallønnen væsentligt de næste tre år.

Lønstigningen på mindst 2.200 kroner er fordelt på 1.500 kroner direkte på timelønnen og mindst 700 kroner ekstra på din særlige opsparing, der kan udbetales som løn, bruges som ekstra pensionsopsparing eller til frihed.

Men overenskomster handler om andet end løn. Det kan alle buschauffører tale med om. For manglende pauser, dårlige arbejdsvilkår og ringe pause- og toilet faciliteter har været på chaufførernes dagsorden længe. Ikke mindst med kampagnen, ”Tryk Stop”, der startede i 2018.

Derfor er jeg glad for, at sammenholdet under overenskomstforhandlingerne har givet løsninger. Nu sikres landets buschauffører blandt andet ret til pauser midt i vagten og ordentlige pausefaciliteter. Det betyder for eksempel, at brud på reglerne om pausefaciliteter kan ende i Arbejdsretten.

Samtidig får vi forbedret arbejdsmiljøet væsentlig over de næste tre år. Ikke mindst med en styrkelse af vores arbejdsmiljørepræsentanter og mere indflydelse til de ansatte på arbejdslivet og arbejdsvilkårene på virksomhederne. Vi kommer desuden til at afdække og søge at løse udfordringerne med usikre ansættelsesvilkår, 0-timerskontrakter og omgåelse af vores overenskomster sammen med arbejdsgiverne.

De nye overenskomster betyder også mere frihed i arbejdslivet. Det er sikret via stigningen i indbetalingen til den særlige opsparing (fritvalgskonto) med yderligere 3 procent oven i lønnen.

Dertil kommer en række andre nye tiltag og forbedringer, eksempelvis vedrørende løn under sygdom, som jeg håber, du vil læse mere om i oversigten herunder. Her kan du også læse mere om de nye pauseregler, der er skrevet ind i overenskomsten. For nu er det tid til at stemme. Du og dine kolleger har det sidste ord. Jeg håber, du vil bruge din stemme.

Venlig hilsen
Kim Poder, forhandlingssekretær i 3F Transport

Tiltag og forbedringer

Stigningen i indbetalingen til den særlige opsparing fra 4 til 7 procent af lønnen betyder øget frihed til den enkelte.

Midler fra kontoen kan fremover bruges til fravær, når børn skal til lægen eller ved barnets anden sygedag.

Man kan, som hidtil, vælge at bruge pengene fra særlig opsparing til indbetaling på pensionsopsparingen – eller få pengene udbetalt som løn. Og så kan seniorer med mindre end 5 år til de kan gå på folkepension bruge midler fra kontoen på at afholde op til 32 seniorfridage.

Stigninger i timelønnen og den særlige opsparing, der udbetales to gange om året, betyder, at månedslønnen stiger mindst 2.200 kroner om måneden frem til marts 2022 for ansatte, der arbejder 37 timer om ugen (2.775 kroner, hvis man regner gennemslag på feriepenge og pensionsindbetaling med). Men de fleste kan se frem til mere. For eksempel, hvis man er faglært, arbejder på skæve tidspunkter eller har overarbejde. På transportområdet er reallønnen steget hvert år, siden finanskrisen var dybest i 2012. 3F Transport forventer, at den udvikling forstærkes.

Ansatte på transportområdet får et bedre arbejdsmiljø og øget indflydelse på egne arbejdsvilkår. Det sker blandt andet via bedre vilkår for transportområdets arbejdsmiljørepræsentanter og bedre samarbejde om arbejdsmiljø, uddannelse og omstilling til ny teknologi på virksomhederne. 

Som noget nyt, kan medarbejdere med over 3 års anciennitet ikke opsiges under sygdom, i en periode på op til 70 dage og perioden med sygeløn udvides fra 56 til 70 dage.

3F Transport og AKT forpligter sig til at søge at løse en række udfordringer med usikre ansættelsesvilkår, såkaldte 0-timerskontrakter og omgåelse af overenskomsterne på transportområdet. Løsningerne skal findes i tæt samarbejde mellem 3F Transport, virksomheder og tillidsvalgte. AKT og 3F Transport har forpligtet hinanden på at samarbejde om løsningerne skal være afsluttet inden 31. december 2021.

AKT og 3F Transport er blevet enige om en række nye krav til og regler om pauser, der fremover skal sikre, at pauser skal placeres midt på vagten og at pauser skal sikre rekreative formål og derfor ikke kan placeres i slutningen eller begyndelsen af en vagt. Samtidig kommer velfærdsfaciliteter og pausefaciliteter kommer i fokus. Sager om ringe pauseforhold kan rejses i det fagretlige system. I overskrifter ser de nye pauser sådan ud:

 • Krav på spisepause senest efter 4,5 timers kørsel.
 • Spisepauser/hovedpauser på mindst 25 minutter skal placeres i den midterste tredjedel af vagter.
 • Hvis hovedpausen placeres mellem 2,5 og 6,0 timer inde i vagter, er der yderligere mulighed for anden pause á mindst 15 minutter placeret før eller efter hovedpausen.
 • Ingen pause kan længere være kortere end 15 minutter, og arbejdsgiverne skal sikre og dokumentere, at pausetiden ikke indeholder arbejdsopgaver. Pauser under 15 minutter er effektiv arbejdstid.
 • Kvalificerede lønspecifikationer, så chaufførerne ikke blot kan se deres løn, men skal have en specificeret lønudregning som dokumentation for de vagter, der er kørt i perioden. Ved samtykke kan tillidsrepræsentanten eller den lokale 3F afdeling få de samme oplysninger.
 • Selvbetalte pauser (det såkaldte pausefradrag) for vagter under 5 timer (landruter) er skrevet ud af overenskomsten, ligesom delevagter, hvor vagtdelen er kortere end 5,0 timer, ikke længere nødvendigvis skal holde pauser i vagten.
 • Den betalte pause afkortes med 5 minutter, med der er stadig mulighed for indtil 60 minutters pause i alt på en vagt.

Turnus og rammeturnus afløses af det mere moderne “ugentligt varierende arbejdstid”, der er lettere at planlægge efter. Der er fortsat krav om en arbejdsplan, hvor chaufføren kender sine vagter og fridage i et afgrænset tidsforløb. Det nye er, at tidsforløbet ikke absolut SKAL gentages, altså dårlige vagter/turnusser behøver ikke gentages. En anden nyhed er, at arbejdsplanen nu strækker sig over op til 26 uger, hvor turnus kun kan række 16 uger frem. Altså op til 10 uger længere med kendt arbejdstid.

En tredje nyhed er, at hvis der sker småændringer fra et trafikselskab, så behøver planlægningen ikke at ændre hele turnussen, men kan ændre i enkelte vagter efter behov uden at der er brud på vagtplanen. Varslet er fortsat 7 dage som hidtil.

Dertil kommer en overnorm på 37,5 timer i ugen, så man i arbejdsplanperioden kan arbejde indtil 26 uger med op til 0,5 timers overnorm. Overnorm SKAL tilføres afspadseringskontoen i forholdet 1:1,5 (tillæg på 50 procent overtid).

Fakta Overenskomsten kort

Løn: Din løn stiger med mindst 2.200 kroner om måneden. Det sker på følgende satser og tider:

Grundløn:

 • 1. marts 2020: 3,20 kroner per time
 • 1. marts 2021: 3,20 kroner per time
 • 1. marts 2022: 3,15 kroner per time

Det er aftalt, at en del af lønnen kan udmøntes via lokale forhandlinger mellem 3F’s tillidsvalgte, de ansatte og virksomhederne. Men det kræver enighed lokalt. Det drejer sig om 1,50 kroner pr. time fra 1. marts 2020. 2,00 kroner per time fra 1. marts 2021. Og 2,50 pr. time fra 1. marts 2022. 

Særlig konto:

Arbejdsgivernes indbetaling til den særlige konto, der kan bruges til frit valg mellem indbetaling til pension, frihed, seniordage eller udbetalt løn stiger med yderligere 3 procent af lønnen.

 • 1. marts 2020: 1,0 procent ekstra
 • 1. marts 2021: 1,0 procent ekstra
 • 1. marts 2022: 1,0 procent ekstra

Genetillæg stiger:

 • 1. marts 2020: 1,6 procent
 • 1. marts 2021: 1,6 procent
 • 1. marts 2022: 1,6 procent

Løn under sygdom: Perioden med sygeløn til ansatte forøges fra 56 til 70 dage. Medarbejdere med over 3 års anciennitet kan ikke opsiges i den periode, de har ret til sygeløn.

Lærlinge: Lønstigning på 1,7 procent 1. marts 2020, 1,7 procent 1. marts 2021 samt yderligere 1,7 procent 1. marts 2022. Samtidig får lærlinge indbetalt pension fra de fylder 18 i stedet for når de fylder 20 år.

Øget frihed i arbejdslivet: Brug af særlig konto til frihed i arbejdslivet udvides til ret til fravær ved barns 2. sygedag og når barn skal til lægen.

Udvidet forældreorlov: Forældreorlov tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder. Det betyder i alt 16 ugers forældreorlov.

Planlagt uddannelse: Ansatte på transportområdet får nye muligheder for fleksibel planlægning af uddannelse i samarbejde med virksomhederne. Fyrede får bedre muligheder for uddannelse ved opsigelse.


Kontakt