Find din løn og overenskomst OK20 Nu skal du stemme

I det tidlige forår indgik vi forlig med TA, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening og ATV, Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd om ny overenskomst for dit arbejde.

Den nye overenskomst betyder, at din løn som minimum vil stige med 2.200 kroner om måneden for en arbejdsuge på 37 timer. Oven i kommer gennemslag på pension og feriepenge og stigninger på satserne for genetillæg. 3F Transport forventer, at det hæver reallønnen væsentligt de næste tre år.

Lønstigningen på mindst 2.200 kroner er fordelt på 1.500 kroner direkte på timelønnen og 700 kroner ekstra på din særlige opsparing, der kan udbetales som løn, bruges som ekstra pensionsopsparing eller til frihed.

Men overenskomster handler om andet end løn. Og når transportarbejdere træder raske ind på arbejdsmarkedet, skal de naturligvis også vandre raske gennem arbejdslivet og komme raske ud i den anden ende.

Derfor er jeg glad for, at vi får forbedret arbejdsmiljø og arbejdsvilkår væsentlig over de næste tre år. Ikke mindst med en styrkelse af vores arbejdsmiljørepræsentanter og mere indflydelse til de ansatte på arbejdslivet og arbejdsvilkårene på virksomhederne. Samtidig vil vi nu afdække og søge at løse udfordringerne med usikre ansættelsesvilkår, 0-timerskontrakter og omgåelse af vores overenskomster sammen med TA og ATV.

Samtidig betyder de nye overenskomster mere frihed i arbejdslivet. Det er sikret via stigningen i indbetalingen til den særlige opsparing (fritvalgskonto) fra 2 til 5 procent af lønnen.

Dertil er der lavet nogle præciseringer for timelønnede for løn under sygdom og for reglerne for arbejde i forbindelse med juleaftensdag og nytårsaftensdag. Samt nye tiltag, der har som mål at flere skal have flere garantitimer. Helst 37 timer om ugen.

Jeg håber, du vil læse mere om i oversigten herunder. For nu er det tid til at stemme om den nye overenskomst. Du og dine kolleger har det sidste ord. Jeg håber, du vil bruge din stemme.

Venlig hilsen
Jørn Hedengran, forhandlingssekretær i 3F Transport

Tiltag og forbedringer

Stigningen i indbetalingen til den særlige opsparing fra 2 til 5 procent af lønnen betyder øget frihed til den enkelte. Dels kan midler fra kontoen fremover bruges til fravær, når børn skal til lægen eller ved barnets anden sygedag. Dels kan seniorer med mindre end 5 år til de går på folkepension fremover afholde flere seniorfridage. Det betyder, at seniorer ved brug af seniorfridage og feriefridage fremover kan aftale en fire dages arbejdsuge det meste af året med deres arbejdsgiver. Man kan, som hidtil, vælge at bruge pengene fra særlig opsparing til indbetaling på pensionsopsparingen – eller få pengene udbetalt som løn.

Stigninger i timelønnen og den særlige opsparing, der udbetales to gange om året, betyder, at månedslønnen stiger mindst 2.200 kroner om måneden frem til marts 2022 for ansatte, der arbejder 37 timer om ugen (2.775 kroner, hvis man regner gennemslag på feriepenge og pensionsindbetaling med). Men de fleste kan se frem til mere. For eksempel, hvis man er faglært, arbejder på skæve tidspunkter eller har overarbejde.

På transportområdet er reallønnen steget hvert år, siden finanskrisen var dybest i 2012. 3F Transport forventer, at den udvikling forstærkes.

Ansatte på transportområdet får et bedre arbejdsmiljø og øget indflydelse på egne arbejdsvilkår. Det sker blandt andet via bedre vilkår for transportområdets arbejdsmiljørepræsentanter og bedre samarbejde om arbejdsmiljø, uddannelse og omstilling til ny teknologi på virksomhederne.

Som noget nyt, kan medarbejdere med over 3 års anciennitet ikke opsiges i den periode, de har ret til sygeløn, og perioden med sygeløn til ansatte forøges fra 56 til 70 dage.

Samtidig har sammenholdet under overenskomstforhandlingerne resulteret i en løsning for landets buschauffører. Buschauffører sikres ret til pauser og ordentlige pausefaciliteter. Det har buschaufførerne stået sammen om og kæmpet hårdt for i flere år. Det betyder blandt andet, at brud på reglerne om pausefaciliteter kan ende i Arbejdsretten.

3F Transport og arbejdsgiverne i TA og ATV forpligter sig til at søge at løse en række udfordringer med usikre ansættelsesvilkår, såkaldte 0-timerskontrakter og omgåelse af overenskomsterne på transportområdet. Løsningerne skal findes i tæt samarbejde mellem 3F Transport, TA, ATV, virksomheder og tillidsvalgte. TA, ATV og 3F Transport har forpligtet hinanden på at samarbejde om løsningerne skal være afsluttet inden 31. december 2021. Første step er, at vognmændene fremover får øget incitament til at fastansætte chauffører eller garantere chauffører mindst 25 timers arbejde pr. uge. Og endnu bedre incitament, hvis chauffører garanteres 37 timers arbejde pr. uge.

For ugelønnede og månedslønnede: Juleaftens og Nytårsaftensdag er hele fridage med fuld løn. Men det er en betingelse, at der er lidt et tab af indtægt. Hvis der arbejdes Juleaftens- eller Nytårsaftensdag, skal der betales overarbejdstillæg (højestes sats) for alle timer.

For timelønnede: Hvis man er timelønnet, betales der ikke løn på Juleaftens- og Nytårsaftensdag, hvis man ikke er på arbejde. Såfremt man er på arbejde Juleaftens- eller Nytårsaftensdag, skal der betales overarbejdstillæg (højeste sats) for alle timer. 

Fakta Overenskomsten kort

Løn: Din løn stiger med mindst 2.200 kroner om måneden. Det sker på følgende satser og tider:

Grundløn:

 • 1. marts 2020: 3,20 kroner per time
 • 1. marts 2021: 3,20 kroner per time
 • 1. marts 2022: 3,15 kroner per time

Det er aftalt, at en del af lønnen kan udmøntes via lokale forhandlinger mellem 3F’s tillidsvalgte, de ansatte og virksomhederne. Men det kræver enighed lokalt. Det drejer sig om 1,50 kroner pr. time fra 1. marts 2020. 2,00 kroner per time fra 1. marts 2021. Og 2,50 pr. time fra 1. marts 2022.

Særlig konto:

Arbejdsgivernes indbetaling til den særlige konto, der kan bruges til frit valg mellem indbetaling til pension, frihed, seniordage eller udbetalt løn stiger fra 2 til 5 procent af lønnen.

 • 1. marts 2020: 1,0 procent (3 procent)
 • 1. marts 2021: 1,0 procent (4 procent)
 • 1. marts 2022: 1,0 procent (5 procent)

Genetillæg stiger:

 • 1. marts 2020: 1,6 procent
 • 1. marts 2021: 1,6 procent
 • 1. marts 2022: 1,6 procent

Døgnbetalingen for faglærte:

 • 1. marts 2020: stiger til 1.845,00 kroner
 • 1. marts 2021: stiger til 1.886,00 kroner
 • 1. marts 2022: stiger til 1.926,00 kroner

Døgnbetalingen for ufaglærte:

 • 1. marts 2020: stiger til 1.782,00 kroner
 • 1. marts 2021: stiger til 1.823,00 kroner
 • 1. marts 2022: stiger til 1.863,00 kroner

Løn under sygdom: Perioden med sygeløn til ansatte forøges fra 56 til 70 dage. Medarbejdere med over 3 års anciennitet kan ikke opsiges i den periode, de har ret til sygeløn.

Lærlinge: Lønstigning på 1,7 procent 1. marts 2020, 1,7 procent 1. marts 2021 samt yderligere 1,7 procent 1. marts 2022. Samtidig får lærlinge indbetalt pension fra de fylder 18 i stedet for når de fylder 20 år.

Øget frihed i arbejdslivet: Brug af særlig konto til frihed i arbejdslivet udvides til ret til fravær ved barns 2. sygedag og når barn skal til lægen. Samtidig stiger antallet af mulige seniorfridage med 6 ekstra seniorfridage om året.

Udvidet forældreorlov: Forældreorlov tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder. Det betyder i alt 16 ugers forældreorlov.

Planlagt uddannelse: Ansatte på transportområdet får nye muligheder for fleksibel planlægning af uddannelse i samarbejde med virksomhederne. Fyrede får bedre muligheder for uddannelse ved opsigelse.


Kontakt