Find din løn og overenskomst OK20 Nu skal du stemme

I det tidlige forår indgik vi forlig med Danmarks Fiskeriforening (Danmarks Fiskeriforenings Producent Organisation og Danmarks Pelagiske Producentorganisation) om ny overenskomst for dit arbejde.

Overskrifterne i den nye overenskomst er:

  • Forhøjet mindstebetaling på i alt 12 kroner i timen over de næste 3 år.
  • Udvidelse af perioden med sygeløn ved arbejdsskader fra 8 til 13 uger.
  • Forhøjelse af pensionsbidraget til 20 procent.

Fuld pensionsindbetaling for lærlinge, der er fyldt 18 år.

Resultatet er en flot fangst for fremtiden, fordi såvel unge, kommende pensionister og fiskere, der rammes af en arbejdsskade, får mærkbare forbedringer. Det betyder ikke mindst, at fiskeriet som erhverv bliver mere attraktivt for de unge.

Jeg håber, du vil læse mere om i oversigten herunder. For nu er det tid til at stemme om den nye overenskomst. Du og dine kolleger har det sidste ord. Jeg håber, du vil bruge din stemme.

Venlig hilsen
Karsten Kristensen, forhandlingssekretær i 3F Transport 


Tiltag og forbedringer

Stigninger i mindstebetalingen pr. time på 12,00 kroner over 3 år falder:

  • Med 4,00 kroner til 173,00 kroner pr. 1. marts 2020
  • Med 4,00 kroner til 177,00 kroner pr. 1. marts 2021
  • Med 4,00 kroner til 181,00 kroner pr. 1. marts 2022

Dertil kommer en stigning fra 18 procent til 20 procent af indbetalingen til pension pr. 1. marts 2021.

3F Transport forventer, at reallønnen stiger mærkbart inden for fiskeriet i de kommende år. Også selv om stigningerne i mindstebetalingen pr. time og stigningerne i indbetalingen til pension ikke garanterer gode fangster af fisk.

Fiskere, der rammes af en arbejdsskade, får udvidet deres periode med sygeløn fra 8 til 13 uger. Denne del af overenskomsten træder i kraft, så snart overenskomsten er vedtaget. Lærlinge får fuldt pensionsbidrag fra de fylder 18 år. Det betyder, at også lærlinges indbetaling til pension, stiger til 20 procent. Det sker fra 1. marts 2021.

Kontakt