Find din løn og overenskomst OK20 Nu skal du stemme

Kære medlem af 3F Den Grønne Gruppe

Vi har forhandlet en ny fællesoverenskomst for mejeriet. Det er den overenskomst, du nu skal stemme om.

Overenskomsten sikrer en lang række forbedringer, som du kan læse om i pjecen nedenfor.

Et enigt forhandlingsudvalg og Den Grønne Gruppes gruppebestyrelse anbefaler, at du stemmer ’ja’ til for- handlingsresultatet.

Med venlig hilsen

Peter Kaae Holm
Gruppeformand, Den Grønne Gruppe

Se hele urafstemningspjecen her: Urafstemningspjece Mejeri Hent urafstemningspjece Fakta Overenskomsten kort

Særlig opsparing 
Særlig opsparing på 2 procent nu, hæves med 1 procent pr. år i perioden (3 procent i alt). Derudover er der konverteret 2 ferie-fridage til særlig opsparing pr. 1. marts 2020, svarende til 0,88 procent. I marts 2020 er den oppe på hele 5,88 procent. Den særlige opsparing kan bruges  til blandt andet ekstra pensions-indbetaling, betaling af barns 2. syge-dag med mere.

Uddannelse for chauffører
Chauffører under mejeriets fælles-overenskomst får ret til at tage faglært uddannelse (kvote på 20 faglærte pr. år).

Chauffører kan bedre planlægge arbejdstid
Den nye overenskomst giver chauffører bedre mulighed for at planlægge deres arbejdstid. Oven i det får de også bedre betaling for overarbejde. Kræver lokalaftaler. 

Lørdagstillæg
Med den nye overenskomst er der blevet forhandlet et løft på lørdags-tillægget, som over de næste tre år vi stige fra 152,79 kroner til 203,82 kroner. Dette har været et udtrykt ønske de seneste mange år. Provenuet er taget fra stigningen på lørdags- og søndagstillægget.

Kvalifikations-/fagtillæg
Der vil komme et løft på det faglærte område i form af et fagtillæg på 1,00 krone mere pr. time end de nuværende satser. Er du for eksempel faglært proces-industriarbejder, vil dit fagtillæg stige fra 4,5 kroner mere i timen til 11,50 kroner mere i timen over de næste tre år. 

Fleksibilitet og vikarbegrænsning
Vi har fået en forsøgsordning, der har til formål at begrænse brugen af vikarer og bedre tilpasse behovet for afløsere.

Væsentlig forbedret sygeløn
Perioden med løn under sygdom udvides fra 8 uger til 13 uger.

Pension af sygeferiegodtgørelse
Med den nye fællesoverenskomst har du nu ret til at få pension af din syge-feriegodtgørelse. 

Børns sygedage
Du får nu ret til barnets 2. sygedag, som du blandt andet kan betale med din særlige opsparing.

Lettere tilgang til efter- og videreuddannelse/MUF-kurser
Med den nye overenskomst er det nu lettere at tage efter- og videreud-dannelse. Regler for udbetaling bliver forenklet og bevirker en mere retfærdig og smidig administration. Forbedrede muligheder for rådgivning i din a-kasse ved opsigelse. 

Arbejdsmiljørepræsentanter har ret til kurser
Er du AMR, har du nu ret til frihed, når du deltager i forbundenes FIU-kurser.

Lærlinge får pension
Er du lærling og fyldt 18 år, så vil du have ret til arbejdsgiverbetalt pension fra 1. september 2020. Fordelingen vil ligge på 4 procent arbejdsgiver-betalt pension og 2 procent selvbetalt pension om måneden. 

Generelle lønstigninger over de næste 3 år

  1.3.2020 1. 3.2021 1. 3.2022
Stigning på timelønnen (normallønnen)   3,20  3,20 3,15
Stigning i løn til lærlinge med   1,7% 1,7% 1,7%
Stigning af genetillæg på  1,6% 1,6% 1,6%

 

 


Kontakt