Find din løn og overenskomst OK20 Nu skal du stemme

Kære medlem af 3F Den Grønne Gruppe

Vi har forhandlet en ny overenskomst for anlægsgartnerarbejde, golfbaner og indendørsbeplantning. Det er den overenskomst, du nu skal stemme om.

Med den nye overenskomst får du blandt andet en samlet lønstigning på cirka 14,00 kroner i timen over de næste tre år. Det svarer til 1.900 kroner mere om måneden efter tre år.

Overenskomsten sikrer en lang række forbedringer, som du kan læse om i denne pjece. Ønsker du at læse hele overenskomstforliget, kan du få det tilsendt på e-mail ved henvendelse til din lokale 3F afdeling.

Et enigt forhandlingsudvalg og Den Grønne Gruppes gruppebestyrelse anbefaler, at du stemmer ’ja’ til forhandlingsresultatet. 

Med venlig hilsen

Peter Kaae Holm
Gruppeformand, Den Grønne Gruppe

Se hele urafstemingspjecen her: Urafstemningspjece Anlægsgartner Hent urafstemningspjece Fakta Overenskomsten kort

Mere indflydelse på arbejdstid og fritid
Forsøgsordningen om frivillig flextid er gjort permanent. Det betyder, at du selv kan være med til at planlægge arbejdstiden. Feriefridag ændres til fritimer, så du nu årligt har 37 betalte timer, som du kan bruge som hele dage eller enkelte timer. Ferie kan også holdes i timer. 

Pension til lærlinge
Lærlinge har får ret til pension på seks procent, når de bliver 18 år og har to måneders anciennitet i virksomheden. Fra det tidspunkt, lærlinge fylder 20 år, stiger satsen til 12 procent.

Børnefamilier
Nu får du normal løn ved barsel, fædreorlov og barns 1. hele sygedage. Forældreorloven forlænges med tre uger, så forældre sikres ret til hver otte ugers betalt forældreorlov med normal løn.

Bedre forhold ved tilskadekomst og sygdom 
Løn under sygdom og tilskadekomst udvides nu fra 8 til 10 uger, og du får normal løn under tilskadekomst og under sygdom i op til en uge pr. sygeforhold. De resterende ni uger er med et lønloft på kr. 151 kroner pr. time.

Har du over tre års anciennitet, kan du ikke afskediges i den periode, du har ret til sygeløn.

Uddannelse
Har du ikke en erhvervsuddannelse, får du nu ret til realkompetencevurdering i forhold til den relevante erhvervsuddannelse. Dette sker med frihed med normal løn. Har du over et års anciennitet i virksomheden, og bliver du afskediget, får du nu ret til to ugers lønnet efteruddannelse under opsigelsen samt yderligere to uger i umiddelbar forlængelse af opsigelsesperioden.

Arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter
Arbejdsmiljørepræsentanter, som er medlem af 3F samt tillidsrepræsentanter, sikres fri telefon, eller et tilskud til egen telefon på kr. 200 kroner pr. måned samt adgang til it og mødefaciliteter. Derudover sikres arbejdsmiljørepræsentanter samme rettigheder som tillidsrepræsentanter ved deltagelse i 3F-kurser og møder.


Kontakt