Find din løn og overenskomst OK20 Nu skal du stemme

Kære medlem af 3F Den Grønne Gruppe

Vi har forhandlet en ny overenskomst for gartnerisk arbejde. Det er den overenskomst, du nu skal stemme om.

Med den nye overenskomst får du blandt andet en samlet lønstigning på cirka 14,50 kroner i timen over de næste tre år. Det svarer til 2000 kroner mere om måneden efter tre år.

Overenskomsten sikrer en lang række forbedringer, som du kan læse om i denne pjece. Ønsker du at læse hele overenskomstforliget, kan du få det tilsendt på e-mail ved henvendelse til din lokale 3F-afdeling.

Et enigt forhandlingsudvalg og Den Grønne Gruppes gruppebestyrelse anbefaler, at du stemmer ’ja’ til for- handlingsresultatet. 

Med venlig hilsen

Peter Kaae Holm
Gruppeformand, Den Grønne Gruppe

Se hele urafstemningspjecen her: Urafstemningspjece Gartnerisk arbejde Hent urafstemningspjece Fakta Overenskomsten kort

Børnefamilier
Forældreorloven forlænges med tre uger, så begge forældre sikres ret til hver otte ugers betalt forældreorlov med normal løn.

Du har ret til frihed i forbindelse med børn lægebesøg og ved barnets 2. hele sygedag. Denne frihed kan du f.eks. betale med din fritvalgsopsparing.

Bedre sikkerhed mod afsked under sygdom 
Har du over tre års anciennitet, kan du ikke afskediges i de første 70 dage af den periode, hvor du har ret til sygeløn.

Tillærte medarbejdere
Nyt i overenskomsten er, at tillærte medarbejdere er ansatte, som har gennemført ni ugers relevant gartneriske AMU-kurser.

Arbejdsmiljørepræsentanter
Arbejdsmiljørepræsentanter sikres samme rettigheder som tillidsrepræsentanter ved deltagelse i 3F-kurser og møder. Desuden sikres arbejdsmiljørepræsentanter fri telefon samt adgang til it-faciliteter.

Afholdelse af ferie i timer
Det er nu muligt, at tillidsrepræsentanter kan aftale, at ferie kan afholdes i timer. På den måde behøver man ikke at bruge flere ferietimer, end hvad man benytter, den dag man holder fri. Ferie skal dog så vidt muligt holdes i hele uger. Feriefridage kan også afholdes i timer. Dette kan aftales lokalt.


Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt