Find din løn og overenskomst OK20 Nu skal du stemme

Kære medlem 

Du skal nu stemme om fornyelsen af overenskomsterne på hotel- og restaurationsområdet pr. 1. marts 2020.

Forhandlingerne var vanskelige denne gang - og også mere vanskelige end de plejer at være.

Læs mere i urafstemningspjecen og i mæglingsforslaget Urafstemningspjece Hotel og Restaurationsområdet Hent dokument Mæglingsforslag Hent dokument Fakta Overenskomsten kort
  • Minimallønnen forhøjes med 2,50 kr. pr. time hvert år.
  • Tjenernes garantiløn forhøjes 3,20 kr. pr. time i 2020 og 2021, og kr. 3,15 i 2022.
  • Lønnen for medhjælpere under 18 år forhøjes med 1,45 kr. pr. time hvert år.
  • Elevlønnen stiger med 1,7% pr. år.

Forældreorlov
Den forælder, der ikke har afholdt barselsorlov, får yderligere 3 ugers betalt forældreorlov. 

Barns første sygedag  
Hvis dit barn fortsat er sygt efter 1. hele sygedag, har du ret til yderligere 1 fridag uden løn. Du har også ret til fri uden løn til lægebesøg med dit barn.


Kø til at komme på Mit3F Der er i øjeblikket mange besøgende på Mit3F. Der kan derfor være ventetid, inden du får adgang til at komme på Mit3F. Vi anbefaler, at du eventuelt prøver at logge på senere.
Kontakt