Nyheder
Faglig nyhed og julehilsen Der er stadig meget godt arbejde for medlemmerne af 3F Kastrup. Men der er også meget at slås for. I enkelte firmaer sakker arbejdsforhold, løn og samarbejde bagud. Læs formandens julehilsen her.

Der er stadig meget godt arbejde for medlemmerne af 3F Kastrup. Men der er også meget at slås for. I enkelte firmaer sakker arbejdsforhold, løn og samarbejde bagud.

Lufttrafikken har ikke rejst sig helt efter corona. Passagertallet i år bliver omkring 2/3 af, hvad det gjorde i 2019. Cargo-mængden er noget lignende.

Renovationsområdet er stabilt med hensyn til antallet af arbejdspladser. Til gengæld er hele overdragelsen fra private vognmænd til ARC ikke uden problemer. Det har været nødvendigt med mange forhandlinger og flere fagretlige sager.

Mange skraldemænd får nu deres arbejdsgiver nr. 4 indenfor de sidste ca. 12 år. At man nu går tilbage i halvkommunalt regi i ARC, beviser vel, at opløsningen af renholdningsselskabet R98 var en dårlig idé.

Men nu er det ARC, der er arbejdsgiver. Vi forventer at det på et tidspunkt betyder stabilitet i ansættelsesforholdet.

Kommunalarbejderne mærker de stramme budgetter og ubesatte stillinger, men heldigvis står den også på insourcing af arbejdsopgaver.

Lønnen halter bagud i Tårnby – både i forhold til Dragør og andre kommuner i københavnsområdet. Det viser lønstatistikken klart og tydeligt.

Det går i øvrigt godt på mange områder og arbejdspladser.

Lufthavnen oplevede en lettere kaotisk sommer, men nu ansættes der folk til næste års trafik. Der laves gode lokalaftaler og sker en vis lønudvikling – selv om inflationen tager sin del.

Et medlemskab i 3F kan betale sig. På mange måder. Opgørelsen over hvad 3F Kastrup har skaffet til medlemmerne i direkte erstatninger, godtgørelser, bod, efterbetalinger osv., taler sig eget sprog. Knapt 20.000.000 kr. bliver det til i 2022.  

Det er et ret stort beløb, som vi hver dag arbejder på skal være mindre. Kan vi forebygge skader og nedslidning eller f.eks. få rettet ”fejl”, så faglige sager mod arbejdsgiverne undgås, vil vi naturligvis helst det.

Medlemstallet i 3F Kastrup stiger. Vi er ikke på ”før corona niveau” endnu, men uden pensionister er vi ca. 4.000 medlemmer. Det går igen den rigtige vej. Dertil kommer næsten 1.200 seniorer.

Overenskomstforhandlingerne på de store områder går snart i gang.

Tillidsfolk og andre aktive har sammen med 3F Kastrup formuleret krav til OK23.

Reallønnen er overordentlig vigtig, gerne via fritvalgskonto eller pensionsbidraget, men også emner som weekendfri, Force majeure (opsigelse uden varsel) og voksenlærlingenes forhold har fyldt.

Vi bakker forhandlerne op, og ser frem til resultaterne. Men det er vores klare forventning at arbejderne ikke skal stå med regningen for krig og inflation.

 

Ny regering... Hvis man venter på noget godt, venter man ikke for længe, siges det. Men gør vi det?

Uanset farve eller sammensætning, kommer vi til at stille medlemmernes krav til en kommende regering!

 

2023 bliver på mange måder et vigtigt år: Overenskomstforhandlinger, inflation, energipriser, dagpengeregulering, ny regering – og krig i Europa. Der er nok usikre faktorer.

En ting er sikkert: Der bliver brug for klar tale fra fagbevægelsen!

Alle medlemmer ønskes en god jul og et godt nyt år!

 

Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup

 


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt