Nyheder
Fakta om ny barselsordning Nye regler om barselsorlov giver en del forvirring og rygter, men her er lidt fakta.
Reglerne om øremærket barsel gælder kun for folk, der er i arbejde.

Barselsorlov med dagpenge fra det offentlige
Man har nu som før i alt 48 uger efter fødsel + 4 uger før fødsel.
Det nye er, at orloven som udgangspunkt deleles ligeligt mellem mor og far, med 24 uger til hver.

Man kan overdrage barsel til den anden forældre, men de meget omtalte 11 ugers øremærket orlov til far, kan ikke overdrages.

Barselsorlov/forældreorlov med løn efter overenskomsterne.
På de fleste af 3F’s overenskomster:
- Mor har nu som før ret til op til 26 ugers orlov med løn.
- Far har nu øremærket 2+9 ugers orlov med løn, og kan få yderligere to uger med løn, hvis mor ikke bruger dem.

Løn fra arbejdsgiver forudsætter i stort set alle overenskomster, at der er dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark. Den der skal have løn under barselsorlov, er altså både omfattet af overenskomstens regler og barselslovens regler.

Der kan være bedre muligheder i enkelte overenskomster. Tjek din egen OK og lokalaftaler hos din tillidsrepræsentant.

For arbejdsløse
Hvis far eller mor er arbejdsløs, er der gode muligheder for at overflytte dele af orlov til den anden forældre. Se mere her www.borger.dk/familie-og-boern/barsel-oversigt/barsel-ledige/barsel-ledige-ny-orlovsmodel.

Den politiske debat
Far er ikke tvunget til orlov, men en del af orloven er øremærket til ham og kan ikke overføres til mor.
Ordningen blev forhandlet i EU parlamentet igennem flere år, og vedtaget af et stort flertal i EU-parlamentet i 2019.
Den danske regering og store dele af fagbevægelsen mente, at ændringerne er gode, men at EU ikke skulle regulere yderligere på barselsområdet.

Emnet er også blevet en del af en generel partipolitisk kamp og sommerens agurketid, uden at politikerne og medier nødvendigvis ved, hvad de taler om.

Nu er reglerne her
I Danmark har FH og DA aftalt hvordan reglerne indføres i overenskomsterne, for de beskæftigede.
Ingen er tvunget til noget, men alt i alt må det forventes, at fædre fremover tager større del i de nyfødtes liv.

Se video fra Fødevareforbundet NNFMasser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt