3F Kastrup
Kontingent for 3F Kastrup Kontingentet er sammensat af flere forskellige satser, bl.a. bidrag til brancheklub, efterløn, fritidsulykkesforsikring for 2024.

  Kroner 
Fuldtidsforsikret
Fagforening og A-kasse inkl. gruppelivsforsikring 
1.019 
Fuldtidsforsikret
Fagforening og A-kasse med efterlønsordning inkl. gruppelivsforsikring 
 1.567
Forbundsmedlem (uden a-kasse) inkl. gruppelivsforsikring   482

 

Kontingenterne er eksklusive fritidsulykkesforsikring på 38 kroner (frivillig).

Ovennævnte beløb er fradragsberettigede med undtagelse af forsikringerne fritidsulykke (frivillig) 38,00 kroner og gruppeliv 32,50 kroner.

Kontingent - unge i fritidsjob samt lærlinge m.m.

Der findes forskellige billige former for medlemskab for unge med fritidsjob, lærlinge m.m. Er du i tvivl om du betaler det rigtige beløb - er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontingentnedsættelse

Der er forskellige muligheder for nedsat kontingent for medlemmer, der:

  • har mistet dagpengeretten
  • er på kontanthjælp
  • uforskyldt står helt uden indtægter.

Al henvendelse om eventuel nedsættelse af kontingent skal foregå til afdelingen.

Skatteopgørelse

Når året er gået, indberetter 3F til skattevæsenet, hvad du har betalt i fagforeningskontingent, a-kassebidrag og efterlønsbidrag (ikke indbetalt klubkontingent).

Beløbene kan du se i din skattemappe på SKAT's hjemmeside.

www.skat.dk
Fakta Træk kontingent fra i skat

Du kan højst trække 7.000 kroner fra i skat for dit faglige kontingent, mens a-kassekontingentet og efterlønsbidraget er fuldt fradragsberettiget.

Lærlinge, efterlønnere og andre med fagforeningskontingent under 7.000 kroner om året kan trække hele kontingentet fra i skat.

3F indberetter automatisk dit kontingent til skat.

Betaling

Kontingentet til 3F kan betales på flere måder:

  • Via lønnen, hvis arbejdsgiveren vil.
  • Via PBS.
  • Via bank eller kontant.

For arbejdsløse på understøttelse og efterlønsmodtagere trækkes skyldigt kontingent direkte i dagpengene.

Kontonummer
Danske Bank reg.nr. 1551 konto 0004139151 eller
Arbejdernes Landsbank reg.nr 5324 konto 0000377482

Påfør dit cpr.nr. af hensyn til administrationen.

PBS nummer
PBS nummer: 03795578, deb.gr.: 00001, dit kundenummer er de første 9 cifre af dit cpr.nr.

Du er altid ansvarlig for, at kontingentet er betalt til tiden.Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt