Kastrup
Kontingent for 3F Kastrup Kontingentet er sammensat af flere forskellige satser, bl.a. bidrag til brancheklub, efterløn, fritidsulykkeforsikring.

  Kroner 
Fuldtidsforsikret
Fagforening og A-kasse inkl. gruppelivsforsikring 
993 
Fuldtidsforsikret
Fagforening og A-kasse med efterlønsordning inkl. gruppelivsforsikring 
 1.514
Forbundsmedlem (uden a-kasse) inkl. gruppelivsforsikring   469

 

Kontingenterne er eksklusive fritidsulykkesforsikring på 38 kroner (frivillig).

Ovennævnte beløb er fradragsberettigede med undtagelse af forsikringerne fritidsulykke (frivillig) 38,00 kroner og gruppeliv 32,50 kroner.

Kontingent - unge i fritidsjob samt lærlinge m.m.

Der findes forskellige billige former for medlemskab for unge med fritidsjob, lærlinge m.m. Er du i tvivl om du betaler det rigtige beløb - er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontingentnedsættelse

Der er forskellige muligheder for nedsat kontingent for medlemmer, der:

  • har mistet dagpengeretten
  • er på kontanthjælp
  • uforskyldt står helt uden indtægter.

Al henvendelse om eventuel nedsættelse af kontingent skal foregå til afdelingen.

Skatteopgørelse

Når året er gået, indberetter 3F til skattevæsenet, hvad du har betalt i fagforeningskontingent, a-kassebidrag og efterlønsbidrag (ikke indbetalt klubkontingent).

Beløbene kan du se i din skattemappe på SKAT's hjemmeside.

www.skat.dk
Fakta Træk kontingent fra i skat

Du kan højst trække 6.000 kroner fra i skat for dit faglige kontingent, mens a-kassekontingentet og efterlønsbidraget er fuldt fradragsberettiget.

Lærlinge, efterlønnere og andre med fagforeningskontingent under 6.000 kroner om året kan trække hele kontingentet fra i skat.

3F indberetter automatisk dit kontingent til skat.

Betaling

Kontingentet til 3F kan betales på flere måder:

  • Via lønnen, hvis arbejdsgiveren vil.
  • Via PBS.
  • Via bank eller kontant.

For arbejdsløse på understøttelse og efterlønsmodtagere trækkes skyldigt kontingent direkte i dagpengene.

Kontonummer
Danske Bank reg.nr. 1551 konto 0004139151 eller
Arbejdernes Landsbank reg.nr 5324 konto 0000377482

Påfør dit cpr.nr. af hensyn til administrationen.

PBS nummer
PBS nummer: 03795578, deb.gr.: 00001, dit kundenummer er de første 9 cifre af dit cpr.nr.

Du er altid ansvarlig for, at kontingentet er betalt til tiden.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt