Nyheder
Leder Chaufføren 7 2021 Den rette vej?

Indenfor de nærmeste dage skal vi bruge vores tilsendte stemmekort. Det er et stemmekort vi bruger, fordi vi gerne vil have vores opfattelse skal blive hørt.

Vi stemmer selvfølgelig i forhold til hvad vi hver især mener. Men til gen­gæld mener vi alle, at det er en god måde at afgøre tingene på.

Vi skal stemme mellem de forskellige partiers kandidater.

Hvem af dem vi mener vil trække kommunen og regionen i den retning vi ønsker. Stemme på dem vi tør over­lade roret og ansvaret til, i de næste 4 år.

Enkelte vil måske stemme ud fra hvad der er sket! Men det kan vel også være en god grund?

Men stemme det gør vi, alle vi der i disse år befolker det danske land.

Det er denne tavse stemmeafgivning der uden vold, våben og vilkårligheder gør at vi sammen kan leve i fredsom­melighed.

Gøre det med en stærk tillid til hin­anden. Selv om vi egentlig kan være hamrende uenige indbyrdes, du og jeg.

Stemmeafgivningen er en personlig ting. For nogle kan valget afgøres på grund af den lokale idrætshal, andre kommunens økonomi eller naturen i kommunen.

Alle valg er lige gode, for de er rundet af dine lokale ønsker.

Som fagforening tænker vi selvsagt meget på forholdene på arbejdsmar­kedet. Sådan må det naturligvis være. Ellers var vi vel ikke vor opgave vok­sen.

Bliver der sikret pladser til lær­linge på kommunens arbejdsop­gaver?

Bliver der lavet en effektiv og mål­rettet indsats i kommunen for le­dige?

Sker der en sikring af en samlet og god kollektiv trafik?

Er der en ordentlig og fair hånd­tering af kommuners og regioners licitationer?

Løn og pension skal følge de gængse overenskomster når kommuner og regioner får udført arbejde.

Herunder om de, der har vundet lici­tationerne så også lever op til det de sagde da de vandt licitationen!

Når du skal stemme, er det mit håb at du også vil have disse tanker med, før du afgiver din stemme. For det bety­der noget at have troværdige samar­bejdspartnere.

Men stemmeretten tilhører dig. Den er kun din, helt personlig.

Jeg håber at du vil gøre brug af den.

Det gør jeg!


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt