3F Københavns Chauffører & Vestegnen
Om 3F Københavns Chauffører & Vestegnen 3F Københavns Chauffører & Vestegnen er en moderne Fagforening, som organiserer medlemmer i grupperne Transportgruppen, Industri- og Offentlig gruppe samt Bygge- og Grøn gruppe.

Fagforeningen er en del af 3F Fagligt Fælles Forbund og vi har ca. 10.500 medlemmer.

Hovedopgaven er at skaffe gode løn- og arbejdsvilkår for vore medlemmer, men 3F Københavns Chauffører & Vestegnen er også en serviceorganisation, der tilbyder medlemmerne en række billige serviceydelser.

Vores styrke bygger på medlemmerne. Jo flere vi er, jo bedre muligheder har vi for at løse vores opgaver som din service- og samarbejdspartner.

Video til Tillidsvalgte
Værd at vide

Formand
Thomas Overgaard
thomas.overgaard@3f.dk
8892 7273 / 3151 0456

Næstformand
Jakob Andersen
jakob.andersen@3f.dk
8892 2770 / 2168 4917

Gruppeformand Transportgruppen
Jakob Andersen 
jakob.andersen@3f.dk
8892 2770 / 2168 4917

Gruppeformand Industri- og Offentlig Gruppe

John Westhausen
john.westhausen@3f.dk
8892 27217 / 2144 5198

Gruppeformand Bygge- og Grøn Gruppe
Brian Bo Kristensen
brian.kristensen@3f.dk
88920 7274 / 2045 7249

 

 

 

 

TSK er en klub, hvis formål er at hjælpe alle, der er ansat i et trafikselskab der udfører kollektiv bustrafik udbudt af MOVIA, socialt og ved i fællesskab at hjælpe hinanden til en bedre hverdag.

TSK blander sig ikke i faglige spørgsmål, det lader vi de respektive fagforeninger om.

Opsparing
Vi har en opsparingsmulighed, til ferie jul m.m. Denne anfordringskonto giver p.t. 0 % i rente og man styrer den selv.

Billige lånemuligheder
I det månedlige kontingent på kr. 60,-er der en driftfondsopsparing, minimum kr. 10.-, som gør det muligt, at medlemmerne kan få lån til billig rente på 10 %.

Størrelse af lån tages op i hvert enkelt tilfælde, men man er altid velkommen til at få et godt tilbud (maks. 10.000 mere end ens driftfondsopsparing).

Opsparingen på driftsfondskontoen forrentet med 3 % og står som sikkerhed for udlånsafdelingen til den dag man går på efterløn/pension eller stopper medlemskabet, hvorefter det udbetales (Mange medlemmer opsparer mere end kr. 10.-).

Favorable forsikringer
Vi kan være behjælpelige med at tegne forsikringer hos Alka. Gennem forsikringen er der også mulighed for at få tilbud på vejhjælp.

Anciennitet for skadefri buskørsel kan ved fremvisning af dokumentation fra arbejdsgiver overføres til privat autoforsikring. Præmierne er helårlige, men Alka tilbyder mulighed for at dele dem op i månedlige rater.

Dette er et nyt samarbejde TSK har indgået med Alka, og på de første 3 måneder har vi hjulpet mere en 300 medlemmer med at tegne forsikringer hos Alka. Det kan også være vi kan hjælpe dig til en billigere forsikring.

Kontakt os for at få beregnet en pris på dine forsikringer.

Gratialer
Gaver ved jubilæer, efterløn eller pensionering.

Hjælp ved uheld i tjenesten
Økonomisk håndsrækning til særlige udgifter ved uheld i det daglige arbejde.

Hobby, fritidsinteresser
Vi formidler kontakt til flere forskellige foreninger/grupper.

Lystfiskeri, sport, computer m.m.
Vi finder kontaktpersonen.'

Kontakt og åbningstider  

 • Mandag og onsdag 11.00-12.30 og 13.30-15.30
 • Fredag 9.00-11.00
 • Tirsdag og Torsdag lukket.

TSK
Svanevej 22, 2.
2400 København NV.
Tlf.: 3871 6900

Se mere på vores hjemmeside: www.tsk.dk

Brancher

3F Københavns  Chauffører & Vestegnens Transportgruppe består af 11 brancher. Hver branche har sin egen bestyrelse på 5 medlemmer og afholder sine egne branchegeneralforsamlinger.

Brancheformændene udgør sammen med den daglige ledelse Transportgruppens Hovedbestyrelse.

Find din branche og vær aktiv - der er brug for dig!

Transportgruppens brancher

Benzin-, olie og ADR-tankchauffører

Formand Lars Holger Poulsson, tlf. 2681 2846, mail: lars.poulson@gmail.com

Branchebestyrelsen

 • Næstformand Marcus Sztuk Secher
 • Kasserer Niels Michael Pedersen Broed
 • Bestyrelsesmedlem

Branchen arbejder med uddannelse, brancheimage og støtte samt overenskomstspørgsmål.

I branchen, som dækker det Storkøbenhavnske område, er vi i alt 110 benzin-, olie og brændselschauffører. Bestyrelsen er med til at forhandle vores overenskomst. Dette foregår i samarbejde med forhandlingsudvalget fra 3F.

Branchebestyrelsesmøder
Vi har ikke faste dage for vores møder. Møderne bliver annonceret i Chaufføren.

Formand Tonny Thøfner, mobil: 2082 0156, mail: tonny@tonnyt.dk

Branchebestyrelsen

 • Formand Tonny Thøfner
 • Næstformand Martin Wiedenbein
 • Kasserer Peter Jurena
 • Bestyrelsesmedlem Knud Pode Wolmers 
 • Bestyrelsesmedlem Leif Madsen

Branchebestyrelsen arbejder med branchefaglige spørgsmål, såsom uddannelse, overenskomster, faglige sager m.m.

Branchen er tilsluttet Taxichaufførernes Landsklub under 3F, hvis formål der er at samle og koordinere det faglige arbejde inden for branchen, samt virke for og værne om organiserede taxichaufførers interesser.

Branchebestyrelsesmøder
Den første mandag i hver måned kl. 17.00, Svanevej 22. 2. sal.

Du er velkommen til at møde op, hvis du har spørgsmål vedrørende taxikørsel, arbejdsforhold, overenskomst eller andet.

Formand Peter Wulff Larsen, tlf. 2516 5666, mail: peter.wulff.larsen@gmail.com

Branchebestyrelsen

 • Formand Peter Wulff Larsen
 • Næstformand Dan Steen G. Bøttern
 • Kasserer Martin Poulsen
 • Bestyrelsesmedlem Kenneth Abe
 • Bestyrelsesmedlem Brian Nielsen

Branchen arbejder primært med forhold for chauffører beskæftiget med renovationskørsel og håndtering af affald.

Bestyrelsen varetager branche medlemmernes interesse bl.a. gennem en fast plads i hovedbestyrelsen, samt pladserne på repræsentantskabet i Chaufførernes Fagforening København.

Bestyrelsen er med i Brancheklubben for Renovationsarbejderne i Danmark.

Formand Finn Damsgaard, tlf. 2233 7326, mail: finn.damsgaard@3f.dk

Branchebestyrelsen

 • Næstformand Martin Krogh
 • Kasserer Keld Sander
 • Bestyrelsesmedlem Regin Brix Lerke
 • Bestyrelsesmedlem Bettina Quvang Jørgensen

Branchebestyrelsen arbejder med branchefaglige spørgsmål, som uddannelse, overenskomster m.m. Branchen er repræsenteret i Hovedbestyrelsen for Chaufførernes Fagforening, København. Hvis du har problemer i forbindelse med dit ansættelsesforhold eller din overenskomst, er du altid velkommen til at henvende dig, ligesom du til en hver tid er velkommen i afdelingen.

Branchebestyrelsesmøder
Den anden onsdag i hver måned kl. 18:30, i branchelokalet på Svanevej 22, 2. sal 2400 Kbh. NV.

Formand Hans Erik Rasmussen, tlf. 2120 8831, mail: h.e.rasmussen@mail.dk

Branchebestyrelsen

 • Formand Hans Erik Rasmussen
 • Næstformand Henrik Andersen
 • Kasserer Charlotte Fuglsang Gormsen
 • Bestyrelsesmedlem Lars Martin Svendsen
 • Bestyrelsesmedlem Masoud Zibaandam Radi

Hvis du har problemer omkring faglige sager eller med overenskomsten er du altid velkommen til at henvende dig til en fra branchebestyrelsen.

Der er branchegeneralforsamling hvert år i marts måned. Husk at møde op, da det er her den faglige linie i branchen bliver lagt.

Branchebestyrelsesmøder: Anden onsdag kl. 10.00, dog ingen møder i juli

Formand John Hammer, mobil 2618 1991, mail: brandmand54@gmail.com

Branchebestyrelsen

 • Næstformand Kim Tåsing Nielsen
 • Kasserer Finn Juul Nielsen
 • Bestyrelsesmedlemmer Claus Riemann
 • Bestyrelsesmedlem René Christensen
 • Tilforordnet Henrik V. Andersen (fællestillidsmand)

Formand Henrik "Smeden" Benn, mobil 3090 5896, mail: til.hvi@vikingbus.com

Branchebestyrelsen

 • Næstformand Carsten Roslund
 • Kasserer Peter Thysgaard
 • Bestyrelsesmedlem Ole Elsholm

Branchebestyrelsen arbejder med branchefaglige spørgsmål som uddannelse, overenskomster og faglige sager m.m. hvis du har problemer i forbindelse med dit ansættelsesforhold eller din overenskomst, er du altid velkommen til at henvende dig.

Husk også at deltage i den årlige branchegeneralforsamling der afholdes i marts måned. det er her den faglige linie lægges, ligesom branchebestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Branchebestyrelsesmøder 
Den første tirsdag i hver måned kl. 18.00 - 20.00, HB lokalet, Svanevej 22, 2400 København NV indgang fra Svanevej -. alle medlemmer er velkomne.

Hilsen
Branchebestyrelsen

Scannede protokollater
Renskrift af protokollat

Al henvendelse angående denne branche kan rettes til 3F Københavns Chauffører på tlf. 7030 0828, mail: chaufforen@3f.dk

Formand Per Egballe, tlf. 2715 8594, mail: peregb@tmf.kk.dk

Branchebestyrelsen

 • Formand Per Egballe
 • Næstformand Mike Tom Trasborg
 • Kasserer Jesper Højmark Ferenkamp
 • Bestyrelsesmedlem Alfred Refsgaard Jakobsen
 • Bestyrelsesmedlem Werner Westermann

I det daglige beskæftiger branchebestyrelsen sig med grænseoverskridende kørsel og med containerkørsel, f.eks. til og fra Frihavnen. Bestyrelsen kender stort set alle problemer indenfor vores område, hvad enten det drejer sig om overenskomsten eller de rent arbejdsmæssige områder, da vi selv har prøvet dem på vores egen krop.

Skulle du få problemer i din dagligdag, med enten aflønning, køre/hviletid eller andre faglige ting, er du altid velkommen ved vores branchebestyrelsesmøder.

Branchebestyrelsesmøder
Den første onsdag i hver måned kl. 17:00, i HB lokalet, Svanevej 22, stuen.
Dog ingen møder i juli og august. Mail og telefoner er åbne.

Hilsen
Branchebestyrelsen

 

Formand Jeanett Manniche, tlf. 3297 2409, mobil 2577 5359, mail: jeanett@comxnet.dk

Branchebestyrelsen

 • Formand Jeanett Manniche
 • Næstformand Henning Voigt Olsen, tlf. 2016 8003
 • Kasserer Kim Moesgaard
 • Bestyrelsesmedlem Jesper Greve Bührmann
 • Bestyrelsesmedlem Uffe Peter Emvig

Branchebestyrelsesmøder
Branchen har ingen fast dag.

Formand Michal Winther Nielsson,  tlf. 4021 1772, mail: michael@mihwin.dk

Branchebestyrelsen
Formand Michal Winther Nielsson
Næstformand 
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Branchebestyrelsesmøder
Branchen har ingen fast dag.

Der er Branchegeneralforsamling onsdag den 6. marts kl. 16:00 på Siestavej 7, 2600 Glostrup.

Tilmelding til spisning en uge før til Michael

 

 Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt