Nyheder
Leder 2 2023 Er regering politisk tonedøv?

St. Bededag som helligdag er nu afskaffet. Det faktum må vi leve med. Men den måde hvorpå denne dag er afskaffet som helligdag, er bedrøvelig og trist.

Det giver et stort indhug i tilliden mellem de to organismer der i over 100 år, har været afgørende faktorer til det tillidsbaserede og fremtidsrettede samfund vi i dag lever i. Mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet.

Det er trist, sørgeligt men ikke nødvendigvis uopretteligt. Men det er ikke fagbevægelsen der skal lappe hullet. Ansvaret for hullet i tilliden er ene og alene Socialdemokratiets.

Hen over hovedet på alt og alle, har Regeringen med støtter, besluttet afskaffelsen af helligdagen. Ikke et eneste ord til arbejdsmarkedets parter kom der fra regeringens mund. End ikke en opringning!

Fagbevægelsen, os organiserede, har altid kendt til vort ansvar. Men vi fik aldrig muligheden for at vise ansvarlighed. Måske andre veje til det samme?

Ikke en eneste gang under regeringsforhandlingerne evnede den nydannede regering at kontakte hverken FH eller DA, for at fortælle om deres planer med at afskaffe helligdagen.

Sådan en sag, der berører arbejdsmarkedet er jo netop der hvor treparts-drøftelser giver sin sande mening.

Formanden for FH, Lizette Risgaard er helt naturligt vred. Som hun sagde under høringen om helligdags-afskaffelsen – Det er rigtigt at vi tidligere i fagbevægelsen har sagt nej til fjernelse af den her fridag. Men der er løbet meget vand i åen siden da – og tilføjede – det mindste man kunne have gjort var da at forsøge også at løse det hér gennem treparts-forhandlinger -

Men nej. Regeringen mener åbenbart at de ved bedre, end dem der har arbejdshandskerne på.

Samtidigt er afskaffelsen af helligdagen sket lige forud for at lønmodtagere og arbejdsgivere skal til OK23 stemmeurnerne, for enten at godkende eller forkaste forslagene til nye overenskomster. Spændende!

Regeringens egenrådighed, politiske tonedøvhed og en timing der skriger til himmelen, nærer risikoen for at skubbe arbejdsmarkedet ud i en storkonflikt.

Selv om Regeringen har lavet en lovgivning som er uansvarlig, betyder det ikke at vi som lønmodtagere også vil opføre os uansvarligt. Jeg føler mig overbevist om at vore medlemmer vil tage stilling til de overenskomster de får forelagt, og ikke lade sig påvirke af noget vi alligevel ikke kan gøre noget ved her og nu.

At Regeringen og dens støtter vil lave uigennemtænkt lovgivning er deres dårlige sag. Også uanset om det bliver et Ja eller Nej.

Det væsentligste for os i denne inflationstid er at sikre vores realløn og skabe nye gode gevinster for vores medlemmer. Det skal vi ikke spille hasard med. Vi er skuffede og vrede over det faktum at man har lavet en afskaffelse af helligdagen. Men vi vil stemme ud fra det vi kan gøre noget ved, og ikke alt det vi ikke kan gøre noget ved.

Så vil vi til gengæld også kræve at arbejdsmarkedets parter igen bliver inddraget i arbejdsmarkedets anliggender. Jeg føler mig ganske overbevist om at statsministeren har Lizette Risgaard telefonnummer og at forsvars- og udenrigsministeren har telefonnummeret på direktøren i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad.

Sværere er det ikke.

(denne leder er skrevet den 27.02.2023, altså før vedtagelsen i Folketinget)

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt