Nyheder
Generalforsamling i Byggegruppen Tirsdag den 10. oktober 2023 kl. 17.00, GALGEBJERGVEJ 4, 6000 KOLDING

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Indkomne forslag

4. Valg til gruppebestyrelsen

a) Gruppeformand for 2 år: Mikael Noer

b) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Jakob Appel (tømrer),
Daniel Christens Hedegaard (tømrer), Alexander Gudme Jørgensen (gulvlægger)

5. Valg til afdelingsbestyrelsen

a) 1 bestyrelsesmedlem: Allan Sørensen
b) 1 bestyrelsessuppleant: Kenneth Svensson

6. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ønsker du at deltage i spisning efter generalforsamlingen, bedes du tilmelde dig senest mandag den 9. oktober kl. 12 på tlf. 7030 0908 eller e-mail: kolding@3f.dk


På Byggegruppens bestyrelses vegne
Mikael Noer
Gruppeformand


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt