Nyheder
Generalforsamling i Industrigruppen torsdag den 12. oktober 2023 kl. 16.30, Galgebjergvej 4, 6000 Kolding

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg til gruppebestyrelsen

a) 5 bestyrelsesmedlemmer
På valg: Annett Rheder (Teknos)
Torben C. Rasmussen (Flügger)
Ellen Brink Halling
Troels Roager Larsen (Alfa Laval)
Verner S. Johansen (Moveero)
b) 2 bestyrelsessuppleanter
På valg: Martin L. Rasmussen (Smurfit Kappa Danmark)
1 vakant plads
5. Valg til afdelingsbestyrelsen
Der skal kun vælges ét bestyrelsesmedlem, da der skal afgives en bestyrelsesplads til GO-Gruppen
a) 1 bestyrelsesmedlem
På valg: Annett Rheder (Teknos) og Ellen Brink Halling
b) 1 bestyrelsessuppleant
På valg: Torben C. Rasmussen (Flügger)

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Tilmelding er ikke nødvendig; men af hensyn til bestilling af mad, vil det være en stor hjælp, hvis du vil tilmelde dig til lene.hojland@3f.dk eller på tlf. 7030 0908 senest mandag den 9. oktober.

På Industrigruppens vegne
Lone H. Kristensen
Gruppeformand


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt