Kolding
Kontingent Er du medlem af fagforeningen, er du omfattet af en gruppelivsforsikring, som er inkluderet i kontingentet. Du kan også tilvælge en fritidsulykkesforsikring til 38,00 kr. pr. måned.


Kontingentkategori

 Kroner  
 Fuldtid med efterlønsbidrag 1510,50
 Fuldtid uden efterlønsbidrag 990,50
 A-kasse med efterlønsbidrag 1044,00
 A-kasse uden efterlønsbidrag 524,00
 Forbundsmedlemsskab 466,50
 Førtidspension 170,00
 Efterløn med forbund 708,00
 Efterløn uden forbund 513,00
 Nedsat kontingent 113,00
 Deltid med efterlønsbidrag 1159,00
 Deltid uden efterlønsbidrag 812,00
 Lærlinge 65,00
 Fritidsjobbere under 18 år 40,00
 Fritidsjobbere under 25 år 65,00
 Pensionist 30,50
 Førtidspensionist 170,00

 

Du skal være opmærksom på, at vi også opkræver kontingent for nogle arbejdsplads- og brancheklubber, hvorfor dit kontingent kan være højere end det ovenfor viste. 

Hvis du skulle være så uheldig at få en indtægtsnedgang (typisk, hvis du overgår til kontanthjælp), kan du måske have ret til nedsat kontingent.

Er du i tvivl om dit kontingent, er du velkommen til at rette henvendelse til afdelingen.

 


Kontakt