Nyheder
BFA Ny hjemmeside på BFA-BA BFA's hjemmeside har fået et helt nyt udseende.

På forsiden finder du links til aktuelle emner og vejledning.

Vores populære vejledning ”Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg”, er på den nye hjemmeside blevet omdrejningspunktet for BFA Bygge- og Anlægsvejledninger og andre materialer, links m.m. Under hvert emne i håndbogen finder man nu de mest relevante vejledninger, så det altid er let at finde uddybende vejledning til hvert emne.

Du finder håndbogen og vores vejledninger og andre materialer, links m.m. ved at gå ind på ”vejledning i arbejdsmiljø” øverst på siden.

Vi har ønsket at gøre det så let som muligt at finde hjælp til netop det problem, den enkelte bruger måtte have. Derfor er hjemmesidens menu den samme som håndbogens kapitelinddeling, så det ikke er nødvendigt at skulle forholde sig til flere forskellige emneinddelinger, når man bruger vores hjemmeside og håndbog.

Skulle man alligevel have svært ved at finde det, man leder efter, har vi en ny forbedret søgefunktion, der både søger i vejledningerne og hjemmesidens indhold.

Vi vil løbende forbedre hjemmesiden og arbejde hårdt på, at den for flere og flere vil være den foretrukne indgang til vejledning i arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen.

BFA Bygge og Anlæg har udarbejdet 6 vejledninger om

hvilke krav der er til samarbejde om arbejdsmiljø. Det kan fx være organisering af arbejdsmiljøarbejdet på virksomheder og byggepladser, indhold af samarbejdet, pligter og ansvar samt krav til uddannelse. Vejledningerne indeholder også eksempler og gode råd.

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder med 1-9 ansatte

Vejledningen beskriver små virksomheders ansvar og opgaver i forhold til samarbejde om arbejdsmiljø. Vejledningen beskriver desuden, hvad der kan samarbejdes om, og hvordan samarbejdet kan ske. 

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte

Vejledningen beskriver krav til organisering af arbejdsmiljøarbejdet, arbejdsmiljøorganisationens (AMO´s) opgaver, arbejdsgiverens og de ansattes pligter i forhold til AMO samt krav om møder i virksomheden.

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 35 ansatte eller flere

Vejledningen beskriver krav til organisering af arbejdsmiljøarbejdet, AMO´s opgaver, arbejdsgiverens og de ansattes pligter i forhold til AMO samt krav om møder i virksomheden.

Arbejdsmiljøorganisationen på byggepladser

Vejledningen beskriver de krav, der er til den enkelte virksomhed til at oprette AMO på en byggeplads. Desuden beskriver vejledningen arbejdsgiverens og de ansattes pligter i forhold til AMO på byggepladsen samt AMO ́s opgaver her. Vejledningen beskriver desuden, hvilke krav der er til sikkerhedsmøder på bygge- og anlægspladser samt krav, der skal efterleves, når man arbejder på en fremmed virksomhed.

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Vejledningen beskriver krav til og indhold af den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Vejledningen indeholder også et konkret eksempel på, hvordan den årlige arbejdsmiljødrøftelse kan gennemføres. Desuden indeholder den et eksempel på, hvordan man kan gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse og APV på samme møde.

Arbejdsmiljøuddannelsen

Vejledningen beskriver krav til gennemførelse af både den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse med eksempler på indhold af uddannelserne. Desuden indeholder vejledningen krav til udarbejdelse af kompetenceudviklingsplan i virksomheden.

Se, hent og print vejledningerne på bfa-ba.dk

Tal og fakta om arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen

Arbejdstilsynet har udgivet 3 faktaark om arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. 

Faktaarkene viser tal for anmeldte arbejdsulykker både inden for bygge- og anlægsbranchen, men også for andre brancher, som er på byggepladserne.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt