Landsbrancheklubben for Murerarbejdsmænd
Om 3F Landsbrancheklubben for Murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for Murerarbejdsmænd er en klub, hvor alle murerarbejdsmænd i Danmark automatisk er medlem.

Automatikken består i, at alle med Faggrupper koder 1020, 1022, 1420, 1440, 1520 og 1820 modtager særlige meddelelser, rettet til murerarbejdsmænd. Herunder indkaldelser til Landsbranchemøder, tilbud om uddannelse, egen hjemmeside, der løbende opdateres af murerarbejdsmænd og en hel masse andre ting.

Klubben har til formål at sikre murerarbejdsmænd god løn, ordentlige arbejdsforhold og velfærdsforhold. Klubben har ligeledes til formål, at sikre arbejdsmiljøforbedringer, både nu og i fremtiden.

Endelig er det hovedformålet, at samle alle murerarbejdsmænd som en branche. Det er vores eneste mulighed for at overleve som et traditionelt fag med egen uddannelse.

Bemærk: Hvis din Faggruppe kode ikke er et af følgende 1020, 1022, 1420, 1440, 1520 og 1820 og du arbejder som murerarbejdsmand, skal du henvende dig i din afdeling og få ændret din Faggruppe kode. Ellers kan vi ikke holde dig orienteret om de ting, der rører sig på dit arbejdsområde.

Byggegruppens Branchekurser 2023
Læs mere Vedtægter 106 KB PDF Hent dokument Årsplan 2022 Murerarbejdsmænd 74,9 KB PDF Hent dokument
Værd at vide

Denne elektroniske skurbog er en lettere udvidet model med mange ekstra faciliteter. Prøv den.

Du kan finde en mere enkel udgave - Skurbog i Nem udgave.

Skurbog i Nem udgave (xls)
Skurbog i Nem udgave (pdf)

Ansættelsesbevis 
Her vises det ansættelsesbevis du skal have modtaget senest en måned efter ansættelsen. HUSK, det er arbejdsgiveren, der skal oplyse om ansættelsesforholdet.

Hvis du ikke er enig i formuleringen - kontakt omgående din afdeling. Du er ikke bundet af en underskrift, men undlad at skrive under, hvis du er i tvivl.

Ansvarsfraskrivelse
Hvis din mester forlanger arbejde udført i uhensigtsmæssigt vejrlig eller de materialer, du har fået leveret ikke er helt rigtige til arbejdsopgaven, kan du fraskrive dig ansvaret for dette.

Du skal sikre dig mod erstatningsansvar.

Løn
Tjekke i beregningsskemaet "Får du den rigtige løn?", om du får feriepenge, SH/FF godtgørelse og pension i overensstemmelse med overenskomsten.

Midlertidig lønaftale
Hvis ikke umiddelbart kan blive enig med mester om prisen på et stykke arbejde, er det en god idé, at lave en midlertidig lønaftale.

Kontakt din afdeling
Ansættelsesbevis Dansk Byggeri (word)
Ansættelsesbevis Dansk Byggeri (pdf)
Ansvarsfraskrivelse (word)
Ansvarsfraskrivelse (pdf)
Midlertidig lønaftale (word)
Midlertidig lønaftale (pdf)
Får du den rigtige løn fra 1 juni 2023
Murer og Murerarbejdsmandsoverenskomsten 2023

§ 18 Velfærdsforanstaltninger

 1. Velfærdsforanstaltninger gennemføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse, som indgår i nærværende overenskomstforhold, for tiden Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteders regler om velfærdsforanstaltninger.
 2. Såfremt de ansatte ikke finder, at velfærdsforanstaltningerne opfylder gældende regler, kan sagen rejses gennem deres organisation.
 3. Der afholdes herefter et orienteringsmøde på arbejdspladsen med deltagelse af parterne og repræsentanter for organisationerne inden 5 arbejdsdage, medmindre forholdene inden da er bragt i orden. Se dog pkt. 8.
 4. På orienteringsmødet skal der tages stilling til, hvorvidt reglerne er opfyldt eller ej, samt hvorvidt eventuelle mangler må antages at medføre en væsentlig forringelse af betydning for brugsværdien.
 5. Opnås der på orienteringsmødet enighed om, at der ikke er mangler, der medfører en væsentlig forringelse af brugsværdien, er sagen slut.
 6. Såfremt det konstateres, at der er mangler, der medfører en væsentlig forringelse af brugsværdien, betales skurpengesats 1 fra den dag forholdet er påtalt skriftligt, og indtil forholdet er bragt i orden.
 7. Opnås der på orienteringsmødet ikke enighed, kan sagen af begge parter videreføres i det fagretlige system. Der udarbejdes skriftligt referat fra mødet med angivelse af, hvad der er uenighed om.
 8. Hvis manglen har en sådan karakter, at det vil være åbenlyst grundløst at holde orienteringsmøde, f.eks. hvis der helt mangler et skur, hvor et sådant efter reglerne er påkrævet, kan de medarbejdere kræve skurpengesats 2 fra den dag, kravet er påtalt skriftligt, og indtil forholdet er bragt i orden.
 9. Uoverensstemmelser jf. stk. 8 behandles efter reglerne for behandling af faglig strid.
 10. Eventuelle mangler jf. stk. 6 og 8 skal af virksomheden rettes inden 5 arbejdsdage efter orienteringsmødet hhv. kravet er rejst skriftligt overfor virksomheden. I modsat fald kan sagen eventuelt videreføres i det arbejdsretlige system.
 11. Såfremt arbejdets varighed er max. 3 arbejdsdage eller 6 manddage og virksomheden ikke stiller passende toilet- og spisefaciliteter til rådighed, kan de medarbejdere kræve skurpengesats 1.
 12. Skurpengesats 1 udgør pr. mand pr. dag ........................... kr. 57,50
 13. Skurpengesats 2 udgør pr. mand pr. dag ........................... kr. 90,00
Tjekliste for skur pr. 1. juli 2021
Begæring om skurpenge

Her kan du se de 2 blokke som murerarbejdsmændene får lavet.

 • Den ene er til notater og er i A7 format. Vare nr. 2021-07
 • Den anden er en skrive blok i A5 størrelse, med akkorderingssedler, regnskabssedler.

De vil kunne bestilles gennem Landsbrancheklubben. 

Logo er det som er på bæltespændet, som man får udleveret når Murerarbejdsmandens uddannelsen er taget.

A7 blok
A5 blok med flap
A5 blok - Indhold
Akkorderingsaftale
Bæltelogo
Tillidsmandsmappe

Her kan du finde lidt forskellige programmer, der kan hjælpe dig til at finde ud af, hvad du skal forlange for dit arbejde.

Hvis du kommer i tanke om noget arbejde, der kunne være praktisk at have et beregningsprogram til, så kontakt din brancheafdeling.

Badeværelser - Toiletter. Hvor meget kan vi forlange (xls)
Lukning af dørhuller (xls)
Beregningsskema ved Rockwool-puds (xls)
Skalmur (xls)

Her kan du finde forslag til akkordaftaler. Det er en fordel, at downloade aftalen/aftalerne, og så rette den/dem til på din egen pc.

Akkordaftale (word)
Akkordaftale (pdf)
Akkordaftale bemanding (word)
Akkordaftale bemanding (pdf)
Akkordaftale murerarbejdsmændene (word)
Akkordaftale murerarbejdsmændene (pdf)
Tillæg til akkordaftale (word)
Tillæg til akkordaftale (pdf)
Akkordberegning 1 meter løft med 80 sten (xls)
Akkordberegning 1 meter løft med 80 sten (pdf)

Her kan du finde skemaer med angivelse af materialeforbrug, mængder og meget andet.

Hvis du har gode ideer til andre emner, så send en mail til claus.westergreen@3f.dk

Materialeforbrug ved opmuring (word)
Materialeforbrug ved opmuring (pdf)
Vejledende blandingsforhold for kalkcementmørtler (xls)
Vejledende blandingsforhold for kalkcementmørtler (pdf)
Materialeforbrug (xls)
Materialeforbrug (pdf)

Udvalg Andy Jakobsen, Formand for Murerarbejdsmændenes Landsbrancheklub, e-mail: andy.jakobsen@3f.dk, tlf: 2835 9950 Nyhedsbreve
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 6 2023
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 5 2023
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 4 2023
Arbejdsmiljø Nyhedsbrev 3 2023
Arbejdsmiljø Nyhedsbrev 2 2023
Arbejdsmiljø Nyhedsbrev 1 2023
Arbejdsmiljø Nyhedsbrev 8/2022
Arbejdsmiljø Nyhedsbrev 7/2022
Arbejdsmiljø Nyhedsbrev 6/2022
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 5/2022
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 4/2022
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 3/2022
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 2/2022
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 1/2022
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 5/2021
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 4/2021
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 3/2021
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 2/2021
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 1/2021
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 8/2020
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 7/2020
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 6/2020
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 5/2020
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 4/2020
Ekstra nyhedsbrev om Corona 3/2020
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 2/2020
Arbejdsmiljø nyhedsbrev 1/2020
Er du sikker
Stil krav til arbejdsmiljøet
Byggegruppens uddannelses nyhedsbrev september 2023
Byggegruppens Uddannelsesnyhedsbrev marts 2022
Byggegruppens uddannelsesnyhedsbrev maj/2021
Byggegruppens uddannelsesnyhedsbrev oktober/2020
Byggegruppens uddannelsesnyhedsbrev juni/2020
Byggegruppens Corona uddannelsesnyhedsbrev marts/2020
Byggegruppens uddannelsesnyhedsbrev januar/2020

Denne elektroniske skurbog er en lettere udvidet model med mange ekstra faciliteter. Prøv den.

Du kan finde en mere enkel udgave - Skurbog i Nem udgave.

Nyhedsbrev oktober 2023
Nyhedsbrev august 2023
Nyhedsbrev juni 2023
Nyhedsbrev april 2023
Nyhedsbrev februar 2023
Nyhedsbrev oktober 2022
Nyhedsbrev august 2022
Bam - Bus nyhedsbrev juni 2022
Bam-Bus nyhedsbrev april 2022
Bam-Bus nyhedsbrev august/2021
Bam-Bus nyhedsbrev juni/2021
Bam-Bus nyhedsbrev april/2021
Bam-Bus nyhedsbrev februar/2021
Bam-Bus nyhedsbrev november/2020
Bam-Bus nyhedsbrev august/2020
Bam-Bus nyhedsbrev juni/2020
Bam-Bus nyhedsbrev april/2020
Bam-Bus nyhedsbrev februar/2020
Under hjelmene Nr. 1 2023
Under hjelmene nr. 1 2022
Under hjelmene Nr. 2 2022
Under hjelmene Nr. 1 2021
Under hjelmene Nr. 2 2021
Film om murerarbejdsmandsarbejde
Du skal acceptere marketing cookies for at se denne video.
Du skal acceptere marketing cookies for at se denne video.
Du skal acceptere marketing cookies for at se denne video.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt