Landsklubben for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørsvende
Om Landsklubben for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørsvende 3F Landsklubben for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørsvende arbejder for ordentlige løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne. Alle medlemmer kan være med til at præge murerfagene i klubbens demokratiske organer.

 • Vi laver overenskomster med arbejdsgiverorganisationerne i samarbejde med Byggegruppen i 3F.
 • Vi uddanner opmålere, som kan beregne priser på dine mureropgaver.
 • Vi hjælper med at udvikle murerfagenes uddannelser i fælles faglige udvalg og i tæt samarbejde med tekniske skoler.
 • Vi forsøger at præge byggeriets udvikling, bl.a. i vores medlemskab af Murerfagets Oplysningsråd.

Lederskribenter
De 15 3F-afdelinger, som har murerfaglige medlemmer, skiftes til at skrive bladets leder. Ovenfor kan du se oversigten over lederskribenter i kommende numre.

Hvad skriver vi om
I Mureren skriver vi om det, der betyder noget for dig i din hverdag i murerfaget. Vi skriver om løn, akkord, arbejdsmiljø, uddannelse, håndværk, hjælpemidler, værktøj, materialer, faglige sager eller tendenser inden for det murede byggeri. Mureren sætter i hvert nummer særligt fokus på det område, lederskribentens afdeling dækker over (se nedenfor).

Redaktion

 • Morten Rasmussen (ansvarshavende)
 • Søren Dam Nielsen

Stof, der ønskes optaget i Mureren skal sendes til mureren@3f.dk

Ring til Mureren
Du kan ringe til journalist Søren Dam Nielsen på tlf. 22 99 53 75.

Se alle fagbladene her

Tag kontakt til en opmåler, når du har brug for hjælp til at beregne priser på opgaver. Opmålerne kan også give gode råd, hjælp og vejledning om mange andre emner.

Du kan ringe eller skrive til din opmåler.

Klubber og afdelinger

Her kan du finde de afdelinger, der servicerer murere, stenhuggere og stukkatører, hvor du kan finde hjælp til at få ordnede forhold i arbejdstiden.

Du kan også søge indflydelse på forholdene i branchen gennem klubberne.

15 murer-afdelinger i 3F 

Der er 15 afdelinger i 3F, der organiserer murersvende. Du skal sørge for at stå i én af disse 15 afdelinger, ellers er det langt sværere for dig at få relevant hjælp. Du får eksempelvis heller ikke tilsendt bladet Mureren, hvis du ikke står i den rigtige afdeling.

De 15 afdelinger er:

 • Formand Emil Olsen, mail: murerolsen@hotmail.com
 • Kasserer Ronni Andersen
 • Bestyrelsesmedlem Bent Lyngsø
 • Bestyrelsesmedlem Henrik Sachse
 • Bestyrelsesmedlem Brian Olsen

 

Murerklubben 3F Sønderjylland
H P Hanssens gade 21
6200 Aabenraa

 • Formand Bjarne Sørensen, tlf. 2348 2247, mail: bjarne.soerensen@3f.dk
 • Kasserer Fritz Thier, tlf. 6127 3862, mail: fritz.thier@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem Broder Andersen
 • Bestyrelsesmedlem Ronnie Hansen
 • Bestyrelsesmedlem Gert Iversen
 • Formand Jonas Andersen, tlf. 2777 3523, mail: jonas.andersen@3f.dk
 • Næstformand Rasmus Barfod, tlf. 2512 7764, mail: rasmus.barfod@3f.dk '
 • Sekretær Lars Frederiksen, tlf. 4026 8975, mail: larssommervej@yahoo.dk
 • Kasserer Henrik Blaabjerg, tlf. 2810 7703, mail: henrik.blaabjerg@3f.dk
 • Bestyrelsesmedlem Lars Lindgaard
 • Bestyrelsesmedlem Theis Johannes Hasselby Nielsen
 • Bestyrelsesmedlem Claus Olsen
 • Bestyrelsesmedlem Christian Nielsen
 • Bestyrelsesmedlem Michael Hansen
 • Bestyrelsesmedlem Nicolas Friis Jensen
 • Bestyrelsesmedlem Thomas A. Bentsen
 • Bestyrelsesmedlem Louis Möhring Jacobsen
 • Bestyrelsesmedlem Walther Bardino
 • Bestyrelsesmedlem Carsten B. Hansen
 • Bestyrelsesmedlem Christian Korsgaard Sørensen
 • Formand Charlie Christensen (murersvend), tlf. 4081 4511
 • Næstformand Kenneth Holm Kruse (murerarbejdsmand)
 • Bestyrelsesmedlem Murersvend Michael Tiedt (bestyrelsesmedlem 3F Sydsjælland)
 • Bestyrelsesmedlem Murersvend Patrick Bronke
 • Bestyrelsesmedlem Murersvend Thorsten Ballin
 • Bestyrelsesmedlem Murersvend/faglig sekretær Mikkel V. Ulrich
 • Bestyrelsesmedlem Lærling Gustav Fyhr
 • Formand Klaus Jensen, tlf. 3067 6332, mail: klaus.e.jensen@3f.dk
 • Bestyrelsesmedlem Steffen Kjær Dreyer
 • Bestyrelsesmedlem Klaus B. Christensen
 • Bestyrelsesmedlem Nick Davidsen
 • Bestyrelsesmedlem Andreas Boje
 • Bestyrelsesmedlem Ole Andersen
 • Bestyrelsesmedlem Christian Gregersen
 • Bestyrelsesmedlem Erik Jensen
 • Bestyrelsesmedlem Flemming Otkjær
 • Bestyrelsesmedlem Tommy Lundorff
 • Bestyrelsesmedlem Kurt Sørensen
 • Bestyrelsesmedlem Torben Rasmussen
 • Formand Jann Poulsen, tlf. 2327 2895
 • Kasserer Torben Folkmann
 • Bestyrelsesmedlem Steen Pedersen
 • Bestyrelsesmedlem Andreas Mogensen
 • Bestyrelsesmedlem René Kofoed Hansen
 • Bestyrelsesmedlem Klaus Blomquist
 • Formand Bjarne Jensen, tlf.: 5492 1067 / 2121 5038, mail: bjarne.j@3f.dk
 • Næstformand Henrik Hansen
 • Kasserer Bjarne Jensen (Se: fmd.)
 • Bestyrelsesmedlem Lars Dahl Frandsen
 • Bestyrelsesmedlem Lars Frantsen
 • Bestyrelsesmedlem Svend Erik Christensen

Følgende murere repræsenterer murerfaget som medlemmer af byggegruppens bestyrelse (3F Esbjerg har ikke en murerklub):

Øvrige

 • Kasper Pedersen
 • Henning Møllegaard
 • Johnny Møller
 • Preben Thomsen
 • På Fyn har vi ingen murerklub, men følgende murere er repræsenteret i afdelingens bestyrelse.
 • Næstformand Allan Due Pedersen, tlf.: 8892 2363 / 2835 9947, mail: allan.due@3f.dk
 • Faglig sekretær Torben Knudsen, tlf.: 8892 2381, 6038 3137, mail: Torben.knudsen@3f.dk
 • Bestyrelsesmedlem Carsten Riis Jensen, tlf. 4087 2447
 • Bestyrelsesmedlem Henrik Olsen (stenhugger), tlf. 20956881

Murerne har ikke en klub. Du kan kontakte:

Per Johansen, 3F Skive-Egnen, tlf. 8892 6126 /4025 62 33, mail: per.johansen@3f.dk

Følgende murere repræsenterer murerfaget som medlemmer af byggegruppens bestyrelse (3F Vejle har ikke en murerklub):

 • Claus Ryan Andersen
 • Jesper Knoth Jakobsen
 • Keld Jensen
 • Svend Pedersen
 • Jack Johannes Rasmussen
 • Gert Skov Rasmussen
 • Svend Filsø Vestergaard
 • Suppleanter
 • Casper Holdt
 • Mads Borberg

Og dem der står her over er alle murer, som er medlem af vores Bygge & Grøn gruppe i Vejle.

 • Formand Per Nielsen, tlf. 4027 5326, mail: per.n@3f.dk
 • Næstformand Morten Mortensen, tlf. 4871 4091, mail: murerstahlmsm@gmail.com
 • Kasserer Jesper Alstrup
 • Bestyrelsesmedlem Michael Lenskjer
 • Bestyrelsesmedlem Ole Klinke
 • Bestyrelsesmedlem Victor Ambus
 • Bestyrelsesmedlem Gert Nielsen
 • Bestyrelsesmedlem Kenneth Pedersen
 • Bestyrelsesmedlem Silas Klein
 • Suppleant Jeppe Grønbæk Jensen
 • Suppleant Mathias Sejling
 • Formand Morten Rasmussen, tlf. 5129 9063, mail: morten.rasmussen@3f.dk
 • Næstformand Anders Larsen, tlf. 2777 3589, mail: anders.larsen@3f.dk
 • Bestyrelsesmedlem Andre Hornbøll
 • Bestyrelsesmedlem Brian Basse Larsen
 • Bestyrelsesmedlem Flemming Steen Jensen
 • Bestyrelsesmedlem Gert Pørksen
 • Bestyrelsesmedlem Jacob Nørager Michaelsen
 • Bestyrelsesmedlem Jakob Larsen
 • Bestyrelsesmedlem Jan Carlsen
 • Bestyrelsesmedlem Jesper Herskind
 • Bestyrelsesmedlem Jesper Kristensen
 • Bestyrelsesmedlem Magnus Plöen
 • Bestyrelsesmedlem Per Thorendal
 • Bestyrelsesmedlem Peter Schmidt Nielsen
 • Bestyrelsesmedlem Simon Friis
 • Bestyrelsesmedlem Tim Friis Jakobsen

3F Midt & Østsjællands hjemmeside

Bestyrelsen i murerklubben 3F Midt & Østsjælland

 • Formand Tor Mathiasen, mail: tor.mathiasen@3f.dk
 • Kasserer Rasmus Ejlund Schäffer 
 • Bestyrelsesmedlem Martin Bundgaard Larsen
 • Bestyrelsesmedlem Finn Sørensen
 • Bestyrelsesmedlem Lars Hansen
 • Bestyrelsesmedlem Jan Randløv
 • Bestyrelsesmedlem Morten E. Saxtorph
Løn

Den bedste sikkerhed for at få en høj løn i murerfaget er at være medlem af 3F, så du kan få glæde af de aftaler, vi har truffet om løn i overenskomsterne med arbejdsgiverne.

Vi har erfaring for, at murere, der udfører arbejde som akkord, får en højere betaling end den timeløn, der er gældende i landets murerfirmaer. Murere har også mulighed for at sikre sig en hæderlig timeløn ved at tænke sig om.

På disse sider har vi samlet nogle oplysninger og tips, som kan hjælpe danske murersvende til at holde lønniveauet på plads.

Alle oplysningerne samt information om aktuelle takster kan du som medlem genfinde i tillidsmandsmappen for murerfaget, som du kan bestille i din afdeling.

Du kan også kontakte din afdeling, som kan hjælpe dig med, hvordan du kan blive bedre til at forlange en god pris som murer.

Hvis du er medlem af 3F kan du få mange flere oplysninger om, hvordan du kan få ordentlig betaling for dit arbejde. 

Du kan kontakte din afdeling for at høre nærmere eller kontakte din lokale opmåler

Du kan beregne priser på konkrete opgaver sammen med din lokale opmåler. I mange tilfælde vil det give dig væsentligt mere i lønposen at bruge en opmåler. 

I tillidsmandsmappen finder du en mængde eksempler, hvor vi har regnet på, hvad du skal forlange i betaling for dit arbejde.

Find din lokale opmåler i fanen "Opmålere og kontaktpersoner" øverst på siden her.

Find din afdeling

Det er vores erfaring, at hvis du ønsker en højere betaling for dit arbejde end den timeløn, der er gældende i firmaet, skal arbejdet udføres på akkord.

Altid skriftlig aftale 
Hvorfor skriftlig aftale?

 • Fordi en "vandbaljeaftale" (mundtlig aftale) er svær, for ikke at sige umulig at påvise indholdet af.
 • Fordi en skriftlig aftale fortæller mellem hvem, om hvad, hvordan arbejdet laves, hvornår det laves samt hvor meget der betales for arbejdet.

Nyt arbejde
Alt nyt arbejde skal udføres som akkordarbejde iht. overenskomstens § 20. For murerarbejdsmændene i KBH. er det overenskomstens §18.

Arbejde der udføres i akkord skal mindst betales efter gældende priskuranter.

De priser, som svendene/arbejdsmændene forhandler sig frem til på pladserne, ligger altid 0 - 15 % over priskurantens priser.

Svendene/arbejdsmænd har mulighed for at udarbejde akkorderingssedler om de krav de har til prisfastsættelsen af arbejdet.

Renoveringsarbejde
Der kræves enighed mellem svende/arbejdsmænd og mester, når renoveringsarbejde skal udføres i akkord. Den ene part kan ikke tvinge den anden til at udføre arbejdet på akkord. Der bør også være enighed om priserne på arbejdet.

Dog kan der være arbejder på en totalrenovering, der er af sådan en beskaffenhed at det fagretligt bliver betragtet som nyt arbejde og derfor er akkordpligtigt arbejde.

Ret og pligt
Når du er påbegyndt en akkord, har du ret og pligt til at fuldføre akkorden.

Det er fortsat firmaet, som bestemmer, hvem der skal udføre firmaets arbejde. Men du kan ikke blive fyret/flyttet til andet arbejde, uden at du har krav på erstatning (Hvis du fyres, skal du straks henvende dig i din afdeling).

Hvis du ikke fuldfører din akkord, og firmaet indklager dig for overenskomst brud koster det en bod på pt. op til 2.500 kroner pr. mand.

Akkordudbetaling og akkordforskud*
Når du arbejder på akkord, foregår det på den måde, at din løn bliver delt i en forskudsudbetaling og en udbetaling af et akkordoverskud, når opgaven er fuldført.

Forskudsudbetaling på akkordarbejde aftales særskilt mellem medarbejdere og virksomheden, dog udbetales mindst minimallønsatsen (plus akkordafsavnstillæg).

Efterhånden som du fuldfører arbejde, kan du få en procentdel af akkordoverskuddet udbetalt.

Fællesakkord
Hvis svende og murerarbejdsmænd er enige – og firmaet også indvilger i det – kan de lave en fællesakkord. Det anbefaler vi, at I lader være med. Det er vor erfaring, at der generelt tjenes betydeligt mindre på fællesakkorder end der, hvor svendene/arbejdsmændene har deres egne akkorder. Hvis en af parterne ikke er enige i at lave fællesakkord, skal arbejdet udføres i selvstændige akkorder.

Lærlinge/elever
Når elever deltager i akkordarbejde skal akkordsummen fradrages med de almindelige elevsatser.

Elever der i deres uddannelsesaftale med firmaet har aftalt en højere løn end de i overenskomsten fastsatte (voksenelever) skal kun fradrages med de almindelige lønsatser. Husk at give akkordoverskud til elever, der deltager i vores akkorder.

Mester
Mesteren har ret til at deltage i svendenes akkorder. Hans timer skal dagligt aftales med tillidsmanden/akkordholder. Mesteren skal deltage i betalingen af opmålingsomkostningerne.

Akkorderingssedler
Når du udfører akkordarbejde, skal der altid laves en akkorderingsseddel/akkordaftale. Den skal bl.a. indeholde firmanavn, navne på svende og arbejdsmænd, arbejdspladsens adresse, beskrivelse af opgaven og meget andet. Fagforeningen bør godkende alle akkorderings - og aftalesedler.

Akkordoplæg fra mester
Mange firmaer kommer selv med et skriftligt oplæg til en akkordaftale til svendene. Det er meget vigtigt at du henvender dig i fagforeningen, når du modtager en akkordaftale fra firmaet. Alt hvad der kommer skriftligt fra firmaet, som du ikke er enig i skal du reagere på senest otte dage fra modtagelsen. Gå i din fagforening så de kan svare firmaet skriftligt inden fristens udløb.

Daglønstimer
Alt det arbejde du går og laver, der ikke er omfattet af din akkordaftale, er daglønstimer. Du bør have så få daglønstimer som muligt.

Akkordregnskaber
Når akkorden er færdig skal du eller fagforeningen udarbejde et akkordregnskab og sende det til mester. Når regnskabet er godkendt – senest otte dage efter det er afleveret – kan akkordoverskuddet komme til udbetaling ved førstkommende lønningsdag.

Forhandling om priser
Uanset om du arbejder på nybyggeri, renovering eller på spjældopgaver har du mulighed for at regne ud, hvad du skal kræve for dit arbejde.

Når du skal i gang med at aftale priser på dit arbejde med firmaet, er det vigtigt, at du er så godt forberedt som muligt.

Inden forhandlingen med firmaet skal du:

 • Finde ud af hvor mange kroner du skal kræve for de forskellige arbejder, du skal lave. Det kan være priser pr. m2, lm. (løbende meter), stk. eller samlet akkordsum.
 • Aftal aldrig priser på arbejder, du ikke kender indholdet af.
 • Husk: Det er sjældent, at vi får det, vi kræver.
 • Du skal overveje, hvilke mindstepriser vi skal have på de forskellige arbejder.
 • Det er vigtigt at få et realistisk billede af, hvornår vi skal slå til.
 • Hovedprincippet er, at vi skal kunne holde en god løn på alle de forskellige arbejder, vi indgår aftale om.
 • Hvor stort skal akkordomfanget være? Skal vi forpligte os selv og firmaet til, at vi skal lave hele byggeriet eller skal vi have et mindre omfang?
 • Skal svendene have deres egen akkord, eller skal arbejdet udføres som fællesakkord?
Uddannelse

Du kan i øjeblikket blive uddannet som murer på 25 tekniske skoler, der ligger jævnt spredt ud over hele Danmark. 

 • Uddannelsen til stenhugger foregår på Learnmark i Horsens.
 • Uddannelsen til stukkatør foregår på EUC Sjællands afdeling i Næstved. 

Indflydelse på uddannelsen
Landsklubben for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørsvende øver indflydelse på mureruddannelsen igennem Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget.

Lokalt på skolerne, der udbyder mureruddannelsen, sidder vores repræsentanter med i de lokale uddannelsesudvalg.

Læs mere om at blive murer
Læs mere om at blive stenhugger
Læs mere om at blive stukkatør
Find din overenskomst her
Læs mere om det faglige udvalg
Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Hvert år konkurrerer elever og lærlinge under uddannelse til murer om at blive Danmarks bedste i sit fag. De unge kæmper i to discipliner: Murer og flisemurer.

Efter indledende runder rundt om i landet samles de fem-seks bedste til finalen, som foregår sideløbende med konkurrencer i en lang række andre fag ved DM i Skills.

På verdensplan holder man hvert andet år VM i Skills. De bedste murere og flisemurere i den danske finale det pågældende år kæmper efterfølgende for at få lov til at repræsentere det danske murerfag ved VM.

Det er vigtigt, at du efteruddanner dig som murersvend. Efteruddannelse kan gøre dig skarpere på teknikker og materialer. Efteruddannelse kan også være faglig læsning og skrivning eller at få mere viden inden for energi og teknologi.

Åbent værksted - en åben mulighed for uddannelse
Flere skoler tilbyder åbent værksted. Åbent værksted betyder, at mester når som helst kan tilmelde sine svende. Det kan fx være, hvis vejret forhindrer én i at arbejde.

På skolen vælger svendene de kurser, der interesserer dem og passer til den mængde dage, de har aftalt med mester. Svendene arbejder selvstændigt med vejledning fra en faglærer.

Det kursus, man har valgt, regnes for et helt almindeligt AMU-kursus med kursusbevis og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Derfor er det bare at få meldt sig til, og det kan man gøre på skolen, når man ankommer.

Efteruddannelse
bai.amukurs.dk kan du let finde aktuelle tilbud om efteruddannelse. Siden giver et overblik over tilbud inden for hvert fag eller inden for et fagområde:

 • Uddannelsestilbud til murere
 • Uddannelsestilbud til stenhuggere
 • Kurser vedr. husbygning generelt
 • Kurser inden for bygge- og anlægsbranchen

På Uddannelsesguiden kan du søge på både uddannelse og efteruddannelse med relevante ord, såsom murer eller puds.

Få tilskud til din efteruddannelse
Som murer kan du ansøge om tilskud til at holde dine færdigheder skarpe. 

Hvis du er i tvivl, om et bestemt kursus giver dig ret til tilskud, så kontakt din afdeling.  

Hvis afstanden mellem bopæl og kursussted udgør mere end 120 km tur/retur, kan der søges om tilskud til kost og logi. Tilskuddet er max. 500 kr. pr. overnatning inklusive kost (som regel laver man aftale om at overnatte på den tekniske skole).

Hvis din mester er medlem af Dansk Byggeri får virksomheden 116 kr. i timen i VEU- godtgørelse og 55 kr. oveni pr. time fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond pr. medarbejder, der sendes af sted med løn.

Disse tilskud søger mester samme sted, som man tilmelder sig, nemlig på efteruddannelse.dk eller på amukurs.dk

Som murersvend og medlem af 3F kan du få 30 kr. oveni den udbetalte løn fra murernes uddannelsesfond. Du skal blot udfylde et ansøgningsskema, som du kan downloade herunder eller få i din lokale afdeling.

Kontakt din afdeling
Uddannelsestilbud til murere
Uddannelsestilbud til stenhuggere
Kurser inden for bygge- og anlægsbranchen
Find relevant efteruddannelses på uddannelsesguiden
Ansøgningsskema til Murernes Uddannelsesfond

Regler m.m. for tilskud fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond
Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond har til formål at yde tilskud til til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse.

Hos Byggeriets Uddannelser kan du læse mere om fonde inden for byggeriet, der støtter uddannelse og efteruddannelse, og du kan finde en henvisning til reglerne for tilskud til Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond.

Uddannelses- og udviklingsfonde
 • Formand Emil Olsen, mail: murerolsen@hotmail.com
 • Kasserer Ronni Andersen
 • Bestyrelsesmedlem Bent Lyngsø
 • Bestyrelsesmedlem Henrik Sachse
 • Bestyrelsesmedlem Brian Olsen

Murerklubben 3F Sønderjylland
H P Hanssens gade 21
6200 Aabenraa

 • Formand Bjarne Sørensen, tlf. 2348 2247, mail: bjarne.soerensen@3f.dk
 • Kasserer Fritz Thier, tlf. 6127 3862, mail: fritz.thier@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem Broder Andersen
 • Bestyrelsesmedlem Ronnie Hansen
 • Bestyrelsesmedlem Gert Iversen

 

Find din afdeling
Læs mere om byggeriets uddannelser
Ansøgningsskema til Murernes Uddannelsesfond
Arbejdsmiljø Her finder du oplysninger, der kan give dig og din krops førlighed et langt liv. 
 • Brug 1 meter løft ved opmuringsarbejde.
 • Benyt altid de letteste stilladsdele og traller.
 • Brug de rigtige hjælpemidler ved tagarbejde.

Håndbog - Arbejdsmiljø i bygge og anlæg   

Håndbogen om arbejdsmiljø i bygge og anlæg er en opslagsbog om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen. Håndbogen vejleder i god arbejdsmiljøpraksis, samt hvordan Arbejdsmiljølovens regler kan følges i virksomheder og på byggepladsen.

Håndbogen henvender sig til alle virksomheder og medarbejdere, og til dem i arbejdsmiljøorganisationen. Den er også rettet mod projekterende, rådgivere, bygherrens koordinatorer, sikkerhedsledere, undervisere og leverandører.

Håndbogen Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg 2020

Brug 1 meter løft ved opmuringsarbejde. Benyt altid de letteste stilladsdele. Brug tekniske hjælpemidler ved transport. 

Det er det samlede daglige løft, der skal nedbringes, ikke kun det enkelte.

 • Al opmuring udføres over knæhøjde og under skulderhøjde.
 • Ved murhøjder over 2,5 meter hæves stillads for hver 1 meter.
 • Murstenshoveder leveres med 80 sten på forhøjede paller.
 • Stilladstraller skal være 49 cm brede, og der skal altid benyttes de letteste på markedet.
 • Udskiftning af stilladsdele til lettere dele skal være sket på nuværende tidspunkt.
 • Manuel transport af materialer/materiel, skal erstattes af tekniske hjælpemidler, f.eks. minilæsser, el-stenvogn, etc.
 • Bemanding på oppasning skal øges.
 • Ekstra betaling for merarbejdet ved 1 meter løft.

I tvivl om arbejdsmiljø? 
Din afdeling kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvordan du kan sikre dig og dine kolleger et godt arbejdsmiljø.

Find din afdeling

Betaling for ekstra arbejde ved 1 meter løft (murhøjde over 2,50 meter).

 • Arbejdsmandsdækning/bemanding skal øges.
 • Ved øget bemanding skal der aftales betaling til murerarbejdsmanden for aflastningsarbejde.
 • Stilladspris tillægges ca. 30 % (afhængig af højde på stillads).
 • 1 m2 stillads betales med prisen for 1½ m2 stillads.
 • Oppasningspris tillægges ca. 25 %, forudsat at sten er leveret på 80 stens hoveder og på forhøjede paller.
 • Hæves sten på arbejdssted, skal der betales ekstra.
 • Stillads og oppasning tillægges tilsammen minimum 25 %.

I tvivl om betaling for ekstra arbejde?
Din afdeling kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvordan du får den rette betaling for ekstra arbejde i forbindelse med arbejdsmiljøforbedrende foranstaltninger. 

Find din afdeling
 • At arbejde over skulderhøjde for både murerarbejdsmænd, svende og lærlinge.
 • At benytte stilladshøjder på 1 1/2 meter.
 • At opmure under tagudhæng, altaner el.lign.
 • At benytte gamle traller.
 • At bruge murertraller, der vejer over 12,7 kg.
 • At benytte tunge stilladsdele.
 • At bruge 112-stens-hoveder.
 • At køre 80-stens-hoveder på den gamle stenvogn (før nye gafler er monteret).
 • At benytte stiger som adgangsveje.
 • Foldere om løft og stillads.

Brug kun de letteste traller i ”fuld bredde” – 49,5 cm.

Arbejdstilsynet går ud fra en vægtgrænse på traller på 12,7 kg og betragter håndtering af traller med højere vægt som sundhedsskadeligt. Konkrete afgørelser vurderes ud fra bl.a. hyppighed og konkrete forhold, fx foroverbøjning og vrid.

Gamle trætraller skulle være fjernet pr. den 1. januar 2011, efter aftale med Dansk Byggeri.

Det vejer trallerne
Bemærk! Trætraller suger vand - vægten øges betydeligt.

 • Aluminiumstraller
  49 cm i bredde, vægt 12,2 kg
  6 stk. pr. felt (i alt 73,2 kg)
 • Komposit-traller
  49 cm i bredde, vægt 12,5 kg
  6 stk. pr. felt (i alt 75 kg)

 • Fiber-traller
  49,6 cm i bredde, vægt 12 kg
  6 stk. pr. felt (i alt 72 kg)

Trallere vi ikke længere benytter

 • Gamle traller i træ
  49 cm i bredde, tørvægt 27 kg.
  6 stk. pr. felt (i alt 162 kg)

 • Smalle traller i træ
  37 cm i bredde, tørvægt 17 kg.
  8 stk. + tilpas. (i alt 136 kg +)

Nedbring dit samlede daglige løft

 • Bestil levering af 80-stens-hoveder på forhøjede paller.
 • Brug el-stenvogn monteret med grej til transport af stilladsdele.
 • Gamle stenvogne monteres med tilpassede gafler (Kan købes hos Ravendo, via bestilling i Trælasten).
 • Brug kun lette traller i ”fuld bredde” – 49,5 cm.
 • Stilladsdele skal være udskiftet til lettere dele på nuværende tidspunkt .
 • Gamle trætraller skulle være fjernet pr. den 1. januar 2011 efter aftale med Dansk Byggeri.

Pr. 1. januar 2018, skal der altid benyttes de letteste stilladsdele, som tidligere aftalt med Dansk Byggeri.

Hjælpemidler
På hjemmesiden BYGERGO kan du finde hjælpemidler til langt de fleste opgaver i byggebranchen. 

Manuelle løft og transport skal formindskes ved f.eks. at bruge:

 • El-stenvogn
 • Minimaskiner til transport og løft
 • Kraner og hejs
 • Montere nye gafler på den ”gamle” stenvogn
 • Transportbånd ved blanding af vådmørtel i tvangsblander.
Læs mere på Bygergo.dk

Vægtforskelle på forskellige stilladsdele

Let, lettere, lettest.

HAKI Universal (FSSH) Universal Aluminium
1 m. søjle  6,00 kg 2,80 kg
2 m. søjle 11,20 kg 5,20 kg
3 m. søjle 16,70 kg 7,70 kg
3 m. længde 12,30 kg 8,50 kg
3 m. "gamle" 15,50 kg
Tværbjælke 8,80 kg (enrørs)
Enrørsbjælke 6,30 kg 4,10 kg
3 m. trappe  39,70 kg 29,20 kg
Gelænder  19,30 kg 10,30 kg
Trappeløb 1,5 m.  28,60 kg  
Gelænder  7,50 kg  
Trappe 1 m.    13,00 kg

Murerne har ikke en klub. Du kan kontakte:

Per Johansen, 3F Skive-Egnen, tlf. 8892 6126 /4025 62 33, mail: per.johansen@3f.dk

Læs mere Murer- murerarbejdsmænds folder om nedslidning og løft 2012 298 KB PDF Hent dokument Stop brugen af tungt stillads nu 1,84 MB PDF Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt