Nyheder
Årsmøde 3.-4. november 2023 Landsbrancheklubben for Teknisk Service Personale inviterer hermed tillidsvalgte m.fl. til årsmøde 3. – 4. november 2023 på Langsøhus – Vestre Ringvej 51, Silkeborg

Målgruppe
Årsmødets målgruppe er afdelings,- og tillidsrepræsentanter, der er beskæftiget med offentlig ejendomsservice, som pedel, teknisk service medarbejder eller håndværker indenfor et af følgende overenskomstområder: Kommunale tekniske serviceområde, Organisationsaftale for Rengøringsassistenter og Specialarbejdere, herunder teknisk service ledere og tekniske servicemedarbejdere, pedeller mv., Håndværkeroverenskomster på det kommunale og statslige område samt pedeller på privatskoleoverenskomsterne. Fagligt interesserede medarbejdere, der ligeledes er beskæftiget indenfor ovenstående områder, er selvfølgelig velkomne til at deltage.

Årsmødet starter fredag den 3. november 2023 kl. 12.00, og forventes afsluttet lørdag den 4. november 2023 kl. 12.00, med frokost.

Program er vedlagt.

OBS OBS !!! Tilmelding skal ske via din lokale afdeling til FIU 1999-23-42-03. Tilmelding senest den 5. oktober 2023.

Forbundet afholder konference- samt opholdsudgifter for arbejdspladsrepræsentanter. Der vil ikke blive udbetalt dagsløntab, diæter eller transportudgifter fra forbundet.

Venlig hilsen
Knud Jensen


Filer Program aarsmoede 2023 86,5 KB PDF Hent dokument

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt