Nyheder
Pressemeddelelse Kirkefunktionærernes faglige organisationer drøfter helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads samt ledelse og tilsyn i folkekirken

Otte faglige organisationer for kirkefunktionærerne ansat i Folkekirken har netop afsluttet det årligt tilbagevendende faglige seminar. Følgende tre hovedpunkter er blevet drøftet:

1. De faglige organisationers fælles interesser i forbindelse med OK24.
2. Helhedssyn på kirkefunktionærernes og præsters fælles arbejdsplads, bl.a. i forhold til trekanten præster – MR – ansatte. I den forbindelse deltog Præsteforeningens formand Pernille Vigsø Bagge i drøftelserne.
3. Drøftelse af ledelse og tilsyn i Folkekirken.

De faglige organisationer udtaler efter drøftelserne:

1. De faglige organisationer ønsker i forbindelse med OK24 bl.a. at sætte fokus på de punkter, hvor vilkårene ikke er sidestillet med de øvrige statslige arbejdspladser.
2. De faglige organisationer ønsker et styrket samarbejde med den gejstlige søjle for at skabe en helhedsorienteret arbejdsplads for alle ansatte med fokus og anerkendelse af faglige kompetencer.
3. De faglige organisationer efterspørger et skærpet tilsyn med arbejdsgiver, herunder MR og personalekonsulenter. Der er behov for obligatorisk uddannelse af kontaktpersoner og indføring i folkekirkelige forhold, herunder ledelse for nyvalgte menighedsrådsmedlemmer.

Kirkefunktionærernes faglige organisationer har en stærk forventning om, at alle parter i Folkekirken medvirker til at klarlægge de italesatte emner og sætter handling bag ord.

De deltagende organisationer:

3F, Den offentlige gruppe
Danmarks Kirketjenerforening
Dansk Kirkemusiker Forening
Danmarks Kordegneforening
Dansk Organist og Kantorsamfund, DOKS
Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte, FAKK
Kirkekultur.nu
Organistforeningen

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt