Nyheder
Tillidsrepræsentant på landsbykirkegårdene Fra den 2. marts 2022 er det nu blevet muligt at vælge tillidsrepræsentanter på landsbykirkegårdene.

Tillidsrepræsentanten vælges på tværs af stifterne, jf. vedlagte geografiske fordeling.

Vær opmærksom på følgende:

• For at være valgbar, skal gravermedhjælperen have været ansat i seks måneder. Hvis vedkommende har været tidsbegrænset ansat ved samme menighedsråd tidligere, tæller ancienniteten derfra også med.
• 3F skal godkende og anmelde valget skriftligt til Stiftet.
• Stiftet har tre uger til at gøre indsigelse mod valget.
• Der er, som udgangspunkt, indregnet 111 timer om året til hvervets udførelse, men der kan lokalt laves andre aftaler.
• TR-uddannelsen (5 dage) indregnes som udgangspunkt ikke med i de 111 timer.
• Provstierne opfordres til at dække de 111 løntimer for TR-hvervet således, at det ikke går ud over det lokale menighedsråds økonomi.

3F Den Offentlige Gruppe har i den forbindelse oprettet et kursus for gravermedhjælpere, der kunne have interesse i/vil vide mere om det at være tillidsrepræsentant. På kurset gennemgås relevante aftaler og opgaver som tillidsrepræsentanter kan komme ud for i deres daglige virke. Kurset foregår den 10.-11. oktober 2022 på Langsøhus i Silkeborg.

Tilmelding via den lokale 3F afdeling til FIU 2030-22-00-14.
Cirkulære med geografisk fordeling af provstier med henblik på TR for 3F Cirkulære om en tillidsrepræsentantordning for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 356 KB PDF Hent dokument
Kø på Mit3F Der er i øjeblikket længere svartider på 3f.dk. Du kan derfor opleve at blive sat i kø, når du vil tilgå funktioner på Mit3F.
Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
  • Rabat på dine forsikringer
  • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
  • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt