Nyheder
Udtalelse fra Kirkefunktionærernes formænd Kirkefunktionærernes formænd har været samlet for at drøfte aktuelle emner.

Foreningerne ser tilbage på endnu en overenskomstforhandling, der er forløbet efter den velprøvede danske model. OK21 har på bedste vis illustreret, at forhandlingssystemet virker, og at Folkekirkens ansatte er en del af statens ansatte.

Da kirkefunktionærernes organisationer ikke mener, at den nuværende balance mel­lem stat og kirke skal ændres i retning af en privatisering af Folkekirken, ønsker vi fortsat at forhandlingsret­ten ligger i Kirkeministeriet. Der er brug for sammenhængskraft i Folkekirken, og her tjener Kirkeministeriet som naturlig brobygger, når gejstliges såvel som kirkefunktionærers overenskomster forhandles på plads med Kirkeministeriet.

De faglige organisationer støtter ikke Landsforeningen af menighedsråds ønske om at blive forhandlingsbe­rettiget arbejdsgiverorganisation af to hovedårsager: Det vil ændre balancen mellem stat og kirke, og det vil øge kompleksiteten i den folkekirkelige struktur.

 • Bjarne Rødkjær, Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte, FAKK
 • David Danholt, Dansk Kirkemusiker Forening
 • Esther Jensen, Kirkekultur.nu
 • Gert Rhinstrøm Schmidt, Danmarks Kirketjenerforening
 • Hanne Gram, 3F, Den Offentlige Gruppe
 • Henrik Højen, Danmarks Kordegneforening
 • Ingrid Bartholin Gramstrup, Organistforeningen
 • Jens Zorn Thorsen, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
 • Karin Schmidt Andersen, Dansk Organist og Kantor Samfund, DOKS

Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt