Nyheder
Vejledning om arbejdets tilrettelæggelse på kirkegårdene Regeringens har den 23. marts 2020 meldt ud, at offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde normalt.

Det betyder, at de af folkekirkens ansatte, som arbejder udendørs, kan arbejde normalt, under forudsætning af

 • at opgaverne udføres udendørs
 • at opgaverne løses uden nævneværdig menneskelig kontakt
 • at sundhedsmyndighederne øvrige retningslinjer følges.

Retningslinjerne for, hvilke opgaver folkekirkens ansatte kan udføre, er nærmere beskrevet i den FAQ, som Kirkeministeriet har udarbejdet, og som løbende opdateres.

FAQ‘en kan findes på dette link.

Følgende er en overordnet vejledning til retningslinjer for adfærd og arbejde på kirkegårdene. Vejledningen tilpasses de lokale forhold.

Information til kirkegårdens besøgende

Informationen skal ophænges, så den er synlig for besøgende på kirkegården, og forslag er vedhæftet her:

”Til kirkegårdens besøgende:

Bemandingen på kirkegården er tilpasset den aktuelle situation omkring corona/covid-19, og vi kan derfor ikke garantere det samme serviceniveau, som vi plejer.

Du bedes derfor som gæst og kunde have forståelse for eventuelt manglende udplantning af forårsblomster og renholdelse af gravstedet.

Vær også opmærksom på følgende, når du besøger kirkegården:

 1. Overhold Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger – se opslag
 2. Hold afstand til andre og kontakt ikke kirkegårdens ansatte

Sundhedsstyrelsens generelle råd til forebyggelse af COVID-19 er

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i ærmet – ikke i dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både derhjemme og på arbejdspladsen
 • Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn”

Menighedsråd og kirkegårdsledere opfordres til at drage omsorg for, at de ansatte på kirkegården, efter en vurdering af de konkrete forhold, får udstukket retningslinjer for arbejdet. Til inspiration kan følgende bruges:

 • Det anbefales at klæde om hjemmefra og medbringe egen fortæring.
 • Arbejd alene, i holdskift eller i en turnusordning i henhold til gældende regler og overenskomster.
 • Nødvendige pauser holdes individuelt.
 • Opgrader rengøringen af alle overflader og benyt færrest mulige fælleslokaler.
 • Undgå kontakt til hinanden og kirkegårdens gæster. Det er væsentligt, at der arbejdes alene.
 • Brug personlige værnemidler som handsker og håndsprit.
 • Vask hænder før og efter berøring af glatte overflader.
 • Brug udelukkende personlige redskaber og maskiner.

Behandling af urner

Urnerne skal enten opbevares på krematoriet eller på kirkegården indtil urnenedsættelsen. Det kan, for at undgå ophobning og efterfølgende flaskehalse på krematorierne, anbefales, at urner efter kremeringen henvises til opbevaring på den tilhørende kirkegård og opbevares under etiske og forsvarlige forhold i aflåst skab og lokale, så længe det er muligt, indtil urnen kan nedsættes. Det forudsættes, at urnen kan modtages ved ankomst til kirkegården.

 

Vejledningen er udarbejdet af repræsentanter for biskopperne og stiftskontorchefer, Foreningen af Danske Kirkegårdsledere FDK, Forbundet for Kirke- og Kirkegårdsansatte FAKK, Danske Krematoriers Landsforening DKL, Faglig Fælles Forbund 3F og Landsforeningen af Menighedsråd.


Masser af fordele med 3F Som medlem af 3F får du mange gode fordele og rabatter:
 • Rabat på dine forsikringer
 • Rabat i mere end 1.300 butikker og webshops
 • Fri adgang til 3F Superliga
Kontakt